Azitro 250 Mg 6 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23.11 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Deva Holding A.Ş. Azitromisin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Azitro 250 Mg 6 Film Tablet , Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 23.11 TL olup Normal Reçetelidir. 8699525092915 barkodlu AZITRO Her tablet 250 mg azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Duyarlı Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pnoumoniae, Corynebacterium diphtenae, Haemophitus influenzae, Haemophilus panainnuenzaeb Branhamella catarrhalis, Acinefobacter, Yersinia, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella, Pasteurella, Vibrio cholera, parahaemolyticus, Pleisiomanas shigelloides, Bacteroides İragilis, Clostridium perfiringens, Peptococcus, Peptostreptococcus Fusobacterium necrophorum, proprinibacterium acnes, Chlamydia irachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus duorey, Borrelia burgdorteri, Chlamydia pneumoniae, Toxoplasma gondii. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma hominis, Ureaplasma eraliyticum, Pneumocystis carinii. Mycobacterlum avium, Campylobacter ve Listeria monocytogenes gibi mikroorganizmalann neden olduğu; Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, otitis media ve komplikasyonsuz genital chlamydia enfeksiyonlarında endikedir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Diyare, karın ağrısı, bulantı, kusma ve notrofili gibi yan etkiler görülebilir.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Preparat yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra kullanılır. Renal ve hepatik yetmezliklerde kullanılmaz. Ergot türevleriyle birlikte kullanılmaz. Gebelerde ve laktasyonda kulanılmaz. Siklosporinle aynı zamanda kullanılınca dikkatli olunmalıdır. Plazma digoksin düzeyinin artmasına neden olur. Antasitlerle aynı zamanda kullanılmaz.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Bilinen ilaç etkileşmesi mevcut değildir.


  Formül

  Formülü:

  Her film tablet 500 mg Azitromisin' e eşdeğer Azitromisin dihidrat ihtiva eder.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  AZİTRO' nun yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması gerekir.

  Erişkin Dozu (Yaşlılar Dahil) :
  Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 g AZİTRO tek doz halinde verilir.
  Diğer tüm enfeksiyonları tedavisinde erişkinlere
  3 gün süre ile günde 1 defa 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak veya alternatif olarak aynı toplam doz
  5 gün süre ile ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden 5. güne kadar) günde 250 mg olarak verilir.
  45 kg' ın üstündeki çocuklara erişkin dozu uygulanır. 45 kg' ın altındaki çocuklar için AZİTRO' nun süspansiyon formu mevcuttur.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık gösteren kişilerce kullnılmamalıdır.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Azitromisinin insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Yorum Yapın