Betmiga 50 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  154.53 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş Mirabegron
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Betmiga 50 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Film Tablet , Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 154.53 TL olup Normal Reçetelidir. BETMIGA etken maddesi Mirabegron olup 8699043890031 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BETMIGA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BETMIGA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  En ciddi yan etki düzensiz kalp atımıdır (atriyal fıbrilasyon). Bu, yaygın olmayan (100 kişide 1 kişiye kadar görülebilen) bir yan etkidir. Bu çok ciddi bir yan etkidir.

  Seyrek yan etkiler (1000 kişide 1 kişiye kadar görülebilen)

  -Yüz dil veya boğaz dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen veya solunum güçlüğüne neden olabilen sıvının birikmesine neden olduğu cildin derin katmanlarının şişmesi (anjiyoödem)

  Çok seyrek yan etkiler (10000 kişide 1 kişiye kadar görülebilen)

  -Hipertansif kriz

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Betmiga’ya karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın yan etkiler (10 kişide 1 kişiye kadar görülebilen)

  -    İdrarı taşıyan yapıların enfeksiyonu (idrar yolu enfeksiyonları)

  -    Bulantı

  -    Kabızlık (konstipasyon)

  -Baş ağrısı

  -    İshal (diyare)

  -Baş dönmesi

  -    Kalp hızında artış (taşikardi)

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişide 1 kişiye kadar görülebilen)

  -    Mesane enfeksiyonu (sistit)

  -    Kalp atışının hissedilmesi (çarpıntı)

  -    Vajinal enfeksiyon

  -    Hazımsızlık (dispepsi)

  -    Mide enfeksiyonu (gastrit)

  -    Eklemlerde şişme

  -    Vajinada veya vulvada kaşıntı (vulvovajinal kaşıntı)

  -    Yüksek kan basıncı

  -    Karaciğer enzimlerinin artışı (GGT,AST ve ALT)

  -Kaşıntı, döküntü veya kurdeşen (ürtiker, döküntü, makula döküntü, papüler döküntü, pruritus)

  Seyrek yan etkiler (1000 kişide 1 kişiye kadar görülebilen)

  -    Göz kapağının şişmesi (göz kapağı ödemi)

  -    Dudakların şişmesi (dudak ödemi)

  -Deride küçük mor lekeler (purpura)

  -    Esasen deriyi etkileyen küçük kan damarlarının enflamasyonu (lökositoklastik vaskülit)

  -    Mesaneyi tam boşaltamama (Üriner retansiyon)

  Bilinmeyen (Eldeki verilerden tahmin edilemez)

  -    Uykusuzluk

  Bunlar BETMİGA’nın hafif yan etkileridir.

  Eğer mesane çıkım obstüksiyonunuz (darlığınız) varsa, ya da aşırı aktif mesane tedavisi için başka ilaçlar alıyorsanız, BETMİGA mesanenizi boşaltamama ihtimalinizi arttırır. Böyle bir durum yaşamanız halinde, doktorunuzla mutlaka iletişime geçiniz ve aşağıda belirtilen adrese raporlayınız.


  Uyarı ve Önlemler

  BETMIGA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BETMIGA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer mirabegron veya BETMİGA’nın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

  Kontrol edilemeyen çok yüksek kan basıncınız varsa

  BETMIGA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Mesanenizi boşaltmakta güçlük çekiyorsanız, zayıf bir idrar akışına sahipseniz, ya da aşın aktif mesane tedavisi için antikolinerjik ilaçlar gibi başka ilaçlan kullanıyorsanız,

  - Karaciğer ve böbrek problemleriniz varsa, doktorunuz dozu azaltabilir veya özellikle itrakonazol, ketokonazol, ritonavir veya klaritromisin gibi diğer ilaçlan alıyorsanız,BETMİGA’yı kullanmamanızı söyleyebilir. Aldığınız ilaçlan doktorunuza söyleyiniz.QT uzaması olarak bilinen bir EKG (kalp izleme) anormalliğine sahipseniz veya buduruma sebep olduğu bilinen aşağıda verilen ilaçları kullanıyorsanız.

  Anormal kalp ritmi için kullanılan kinidin, sotalol, prokainamid, ibutilid,flekainid, dofetilid ve amioderon gibi ilaçlar,Aleıjik rinit için kullanılan ilaçlar,Tioridazin, mesoridazin, haloperidol ve klorpromazin gibi antipsikotik ilaçlar(ruhsal hastalıklar için kullanılan ilaçlar),Pentamidin, moksifloksasin, eritromisin ve kloritromisin gibi anti-infektifler(enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar).

  Mirabegron kan basıncınızda yükselmeye sebep olabilir veya yüksek kan basıncı öykünüz varsa, kan basıncınızı daha kötü yapabilir. Mirabegron kullandığınız sürece, doktorunuzunkan basıncınızı kontrol etmesi tavsiye edilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar ve ergenler

  Bu ilacı 18 yaşın altındaki çocuklara ve ergenlik çağındakilere vermeyiniz çünkü BETMİGA’nın bu gruptaki güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

  BETMIGA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BETMİGA önerilen dozlarda yemeklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız BETMİGA’yı kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Bu ilacın sütünüze geçmesi olasıdır. Doktorunuz ve siz, BETMİGA’yı kullanıp kullanmamayaveya emzirip emzirmemeye karar vermelisiniz. Emzirirken BETMİGA’yı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacın araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilediğini gösteren bir bilgi bulunmamaktadır.

  BETMIGA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  BETMİGA diğer bazı ilaçların etki gösterme yolunu ve diğer ilaçlar da bu ilacın çalışma şeklini etkileyebilir.

  Tioridazin (ruhsal hastalıklar için kullanılan bir ilaç), propafenon veya flekainid (anormal kalp ritmi için olan ilaçlar), imipramin veya desipramin (depresyon içinkullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçların dozunundoktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir.

  - Digoksin (kalp yetersizliği veya anormal kalp ritmi için kullanılan bir ilaç)kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kandaki seviyeleri doktorunuztarafından ölçülmektedir. Eğer kan seviyesi sınırlar dışında ise doktorunuz digoksindozunu ayarlayabilir.

  - Dabigatran eteksilat (Anormal kalp atımı (atrial fıbrillation) ve ilave risk faktörleriolan yaşlı hastalarda, pıhtı oluşumu nedeni ile gelişen beyin veya vücüt damartıkanıklığını önlemek için kullanılan ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Builacın dozunun doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Mirabegron kemirgenlerin sütüne geçmektedir ve bu nedenle insan sütünde de bulunması öngörülmektedir (Bakınız Bölüm 5.3). Mirabegronun insanlardaki süt üretimi, insan sütünde bulunması veya anne sütü ile beslenen çocuklardaki etkilerini değerlendirmek üzere çalışmalar yapılmamıştır. BETMİGA laktasyon döneminde uygulanmamalıdır.

  Yorum Yapın