Cardura 4 Mg 90 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  114.44 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Doksazosin Mesilat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Cardura 4 Mg 90 Tablet , Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 114.44 TL olup Normal Reçetelidir. CARDURA etken maddesi Doksazosin Mesilat olup 8699532015983 barkodludur.

  Endikasyon

  Fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örn.; sildenafıl, tadalafıl, vardenafıl) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabildiğinden dikkatli olunmalıdır. Hastada ortostatik hipotansiyon gelişimi riskini asgariye indirmek için; hasta PDE-5 inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce alfa-blokör tedavisinde stabil olmalıdır. Ayrıca, PDE-5 inhibitörü tedavisine mümkün olan en düşük dozla başlanması ve doksazosin alımından sonra 6 saatlik aralık bırakılması tavsiye edilir. Doksazosinin uzatılmış salimli formülasyonları ile hiçbir çalışma yapılmamıştır.


  Yan Etki

  Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

  Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, CARDURA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Asağıdakilerden biri olursa, CARDURA kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  •    Kalp krizi (Genellikle göğüste ağrı, nefes alma güçlüğü gibi belirtiler)

  •    Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar inme (felç) semptomu olabilir.

  •    İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazda şişme

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDURA’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Yaygın

  •    Nefes darlığı, nefes almada güçlük

  •    Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı

  •    Kalp atımını hissetme (çarpıntı)

  Yaygın olmayan

  •    Göğüs ağrısı

  •    Düzensiz kalp atışı

  Çok seyrek

  •    Deri veya gözlerde sararma (sarılık)

  •    Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan pulcuğunda (trombositlerde) düşüş

  •    Peniste sürekli ağrılı ereksiyonlar (sertleşme)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerektirebilir.

  CARDURA ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir yan etki yaşarsanız, lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  •    Baş dönmesi, çevrenin döndüğü hissi (vertigo), baş ağrısı

  •    Düşük kan basıncı

  •    Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi

  •    Soğuk algınlığı, öksürük, solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) enfeksiyonu

  •    Grip sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı

  •    Mide/karın ağrısı, hasta olma/hissetme, bulantı

  •    İdrar yolları enfeksiyonu, idrar kaçırma (idrara çıkışı kontrol edememe), idrar torbası enfeksiyonu (sistit)

  •    Uyuklama, genel halsizlik

  •    Hazımsızlık, mide yanması, ağız kuruluğu

  •    Kaşıntı

  •    Sırt ağrısı, kaslarda ağrı

  •    Grip benzeri belirtiler

  Yaygın olmayan:

  •    Kabızlık, gaz, mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit)

  •    İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık, normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı kanlı idrar

  •    Eklemlerde iltihap (gut), ağrılı eklem, genel ağrı

  •    Yüzde şişme

  •    Uykusuzluk, endişe, huzursuzluk, depresyon, sinirlilik

  •    El ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme

  •    Burun kanaması

  •    İştahta azalma ya da artma, kilo alma

  •    Deri döküntüsü

  •    Kulakta çınlama veya gürültü, titreme

  •    Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık

  •    Bazı tıbbi testleri etkileyebilecek karaciğer enzim artışları

  •    İnme

  Seyrek:

  •    İdrara çıkma zamanlarının sayısında artış

  •    Kas krampları, kas güçsüzlükleri

  Çok seyrek:

  •    Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğünün sebep olduğu bayılma ya da baş dönmesi

  •    Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra kesesi hastalığı

  •    Kurdeşen, saç dökülmesi, deride kırmızı veya mor döküntüler, deri altı kanama

  •    El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

  •    Yorgunluk, genel rahatsızlık hissi

  •    Hırıltılı solunumda artış

  •    Bulanık görme

  •    Sıcak basması

  •    İdrara çıkmada bozukluk, gece idrara çıkma ihtiyacı, çıkılan idrar hacminde artış

  •    Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme

  Bilinmiyor:

  •    Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar,

  •    Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlar oluşabilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  Prostat bezinde büyüme olan hastalarda CARDURA, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkma tedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. CARDURA, mesaneçıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.

  2. CARDURA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CARDURA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Geçmişte CARDURA’ya, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veyaterazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birinekarşı aleıjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes almazorluğu olabilir.

  • Emziriyorsanız.

  • 18 yaşından küçükseniz.

  • Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonunuz varsa.

  • Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşüktansiyon türü olan ‘ortostatik hipotansiyon’ geçmişiniz varsa.

  • Büyümüş prostat ile birlikte idrar yolunuzda tıkanma, uzun süredir var olan idrar yoluenfeksiyonu veya mesane taşınız varsa.

  • Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissiduymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anüri] vücudunuz idrar üretmiyor) iseniz.

  CARDURA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız

  • Karaciğer hastalığınız varsa

  • Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız

  • Kalp hastalığınız varsa

  Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce CARDURA’yı önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuzkonusunda bilgilendiriniz. Çünkü CARDURA ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklıolması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir.

  Prostat bezinin büyümesi prostat kanseri ile aynı belirtilere neden olabilir. Bu sebeple CARDURA ile tedavinize başlamadan önce doktorunuz bu gibi diğer durumları elemek için size testler yapabilir.

  Çok nadir de olsa erkek cinsel organı peniste sürekli ağrılı ereksiyonlar (sertleşme) olabilir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza başvurmalısınız.

  CARDURA almaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanızveya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenizeveya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkmaihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmekisteyebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CARDURA’nm yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CARDURA gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında CARDURA kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz CARDURA’nm sizin için uygunolup olmadığına karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız CARDURA kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığınızda halsizlikveya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız vehemen doktorunuza başvurunuz.

  CARDURA’nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CARDURA ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:

  • Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-blokör tedavi alan bazı hastalar,hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesiveya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokörlerle birlikte iktidarsızlık (erektildisfonksiyon) ilaçlan alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığınıazaltmak için iktidarsızlık ilaçlanna başlamadan önce alfa-blokörünüzün düzenli günlük dozunualıyor olmalısınız.

  • Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçlan (terazosin, prazosin gibi)alıyorsanız CARDURA kan basıncınızı daha da düşürebilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  İnsan verileri çok sınırlı olmakla birlikte, anne sütünden doksazosin atıhmının çok düşük olduğu (göreceli bebek dozunun %1’den az olduğu) görülmüştür. Yeni doğmuş bebek veya bebek için risk göz ardı edilemez.Buna göre, doksazosin, hamilelik ve emzirme döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydalan muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

  Yorum Yapın