Daplong 60 Mg 3 Film Kaplı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  215.40 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti Dapoksetin
  N
  ?
  +18
  ?
  E
  Daplong 60 Mg 3 Film Kaplı Tablet , Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 215.4 TL olup Normal Reçetelidir. 8697927091185 barkodlu DAPLONG Her bir tablet 60 mg dapoksetin’e eşdeğer 67,16 mg dapoksetin hidr içerir.

  Endikasyon

  DAPLONG, 18 ile 64 yaş arası erkeklerdeki prematür ejakülasyonun (PE) tedavisinde endikedir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DAPLONG’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  erde yan


  Aşağıdakilerden biri olursa, DAPLONG’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunu^:

  Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz

  Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz

  Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz

  İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.    j

  Bayılma ve düşük kan basıncı

  DAPLONG ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:

  DAPLONG’u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.

  - İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir:

  ■ İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsam^

  ■ Uzun bir süredir terlemekteyseniz

  ■ Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa

  Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmenizj bir baş dönmesi/ sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendelçme gibi belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzıjn diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılıra nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.

  Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.

  Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makina kullanmayınız.

  -    Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın görülenler (her 10 kullanıcıdan bir ya da daha fazlasını etkileyebilenler):

  Baş dönmesi

  Baş ağnsı

  Kendinizi hasta gibi hissetme

  Yaygın görülenler (her 100 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):

  Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde    duramama

  Kanncalanma veya iğne batma hissi

  Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin    korunmasında bozukluk

  Terlemede artış, al basması, sıcak basması

  İshal, kabızlık veya gaz    \

  Mide ağnsı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme    !

  Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme    i

  Yorgun veya uykulu hissetme, esneme    \

  -    Burunda tıkanıklık    j

  Tansiyonda yükselme    j

  Dikkati toplama güçlük    t

  Titreme veya sarsılma    j

  Cinsel istekte azalma    ;

  Kulaklarda çınlama    j

  Görmede bulanıklık    i

  Hazımsızlık    i

  Ağız kuruluğu    j

  Yaygın olmayan sıklıkta görülenler (her 1.000 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):

  Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere ba anız)

  Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)    ;

  Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme    j

  Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması    i

  Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama

  Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme    j

  Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi    j

  Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme

  Görmeyle ilgili sorunlar ya da göz bebeklerinde büyüme

  Düşük ya da yüksek tansiyon    j

  Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme    !

  Yerinde dönüyormuş hissi    j

  Anormal tat duyumu    i

  Diş gıcırdatma    |

  Seyrek görülenler (her 10.000 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):    j

  Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi    j

  Ani uyku bastırması    I

  Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı

  Bunlar DAPLONG’un hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  DAPLONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DAPLONG'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye j^leıjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,

  - Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlannız varsa,

  - Geçmişte bayılmalannız olmuşsa,

  - Mani olarak adlandmlan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşın coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa,

  - Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız: o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin ioksidaz

  inhibitörü) olarak adlandmlan türden ilaçlar, o Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır, o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  o Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bir| durum) tedavisinde kullanılır, o Linezolid - bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotikti}*, o Triptofan - uyku bozukluklannda kullanılan bir ilaçtır.

  o Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır,

  o Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

  o Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

  Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPLONG kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, DAPLONG’u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız doktor ya da eczacınızla konuşunuz (Bkz. "Diğer ilaçlar le birlikte kullanımı" bölümü). j

  o Mantar hastalıklannı tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol i dahil bazı

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  i

  o Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  o Telitromisin dahil mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  o Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (Bkz. "Hiğer ilaçlar ile birlikte kullammı" bölümü).

  Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.

  Yukanda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

  DAPLONG'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda DAPLONG’u kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

  - Alkol kullanıyorsanız (Bkz. "DAPLONG’un yiyecek ve içecek ile kullanılması" bölümü);

  - Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;

  - Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici rjıaddeleri kullanıyorsanız;

  - Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşın fükselme

  ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh Hastalığı sorununuz olmuşsa.

  Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişse^

  nız.


  Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;

  Epilepsi (sara) hastasıysanız;

  Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa.

  cinsel


  Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandmlan diğer biıi hastalığınız varsa. j

  Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığındım emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. i

  DAPLONG kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızılı yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için sizd uygulamalıdır.

  bir test


  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliys^, doktorunuza danışınız.

  lütfen


  DAPLONG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  - DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

  - DAPLONG en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.

  - DAPLONG kullanırken alkol almayınız.

  - DAPLONG kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş jlönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.

  - DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya |la diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAPLONG yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAPLONG yalmzca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DAPLONG kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, \ dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzerj etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de DAPLONG ile!birlikte alındığında artar ve DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

  Çocuklarda kullanımı

  DAPLONG yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız

  İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DAPLONG, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı ş karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzk geçiniz

  ekerlere

  temasa

  u dozda

  şu anda


  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; fcj sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacj

  kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza

  z satılan


  bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetes

  ilaçlar olabilir. Çünkü DAPLONG diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların itkilerini

  değiştirebilir. Aym zamanda bazı ilaçlar da DAPLONG’un etkisini değiştirebilir. Bıj. diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek DAPLONG dozunun olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

  nedenle he kadar


  DAPLONG ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

  - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoaminj oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar

  Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır

  Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bfr durum)

  tedavisinde kullanılır

  Linezolid - bazı mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir

  Triptofan - uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır

  Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır

  Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır

  Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar S

  Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha Önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamjıdan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aym şekilde DAPLONG kullanırken bd ilaçlan almak istiyorsanız, DAPLONG’u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Burju nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız DAPLONG almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. İ

  Mantar hastalıklanm tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol d^hil bazı

  mantar ilaçlan Ritonavir, sakuinavir, nelfınavir ve atazanavir dahil HIV virüsü)ne bağlı enfeksiyonlan (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar |

  Telitromisin dahil mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler

  - Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır j

  DAPLONG ile birlikte kullanıldıklannda sorun yaratan diğer bazı ilaçlar i aşağıda listelenmiştir:

  Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklannın tedavisinde kullanılan ilaçlar!

  İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (iltihaplı durum) kullanılaıj steroid olmayan ilaçlar.

  Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.

  Sildenafıl, tadalafıl veya vardenafıl gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bcfzukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayada durur pozisyonda düşürebilir). ;

  Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağnnızı (anjhjta ağnsı)

  veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir). j

  Mantar hastalıklanm tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantjir ilaçları amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonlan (AIDjS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar

  Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler

  Aprepitant - bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç

  \\ • •t

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  .


  Anne Sütü & Laktasyon

  Dapoksetin ya da metabolitlerinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadıkları bilinmemektedir.

  Yorum Yapın