Doneptin 10 Mg/10 Mg 28 Film Kaplı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  180.79 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Donepezil + Memantin
  N
  ?
  ?
  X
  E
  Doneptin 10 Mg/10 Mg 28 Film Kaplı Tablet , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 180.79 TL olup Normal Reçetelidir. DONEPTIN etken maddesi Donepezil + Memantin olup 8699514094166 barkodludur.

  Endikasyon

  Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol edilmelidir.


  Yan Etki

  Doktorunuz size söylemediği sürece DONEPTİN almayı bırakmayınız. Eğer DONEPTİN almayı bırakırsanız, tedavinizin faydalan giderek yok olmaya başlar.

  Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DONEPTİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    : 1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın l’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DONEPTİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın

  •    Aleıjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

  •    Titreme, kasların sertleşmesi, kaslarda sürekli hareket hissi, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozuklukları ile kendini gösteren belirtiler

  Yaygın olmayan

  •    Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)

  •    Kalpte ritim bozukluğu (kalbin çok hızlı veya çok yavaş atması)

  •    Kalp yetmezliği

  •    Venöz tromboz/tromboembolizm (Kan damarında pıhtı oluşması (tromboz), ardından bu pıhtının yerinden kopması ve dolaşımın başka bir yerine gitmesi (embolizm) sürecidir. Tromboembolizmin belirtileri embolinin yerleştiği yere bağlıdır. Uzuvlarda veya uç noktalarda

  ağrı ve uyuşukluğa neden olabilir; uzuvlar soğuk ve solgun olacaktır, nabız hissedilmeyecektir.

  Ayak veya bacak ülserleri ve kangren (doku ölümü) gelişebilir.)

  Bilinmiyor

  •    Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek

  olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek:

  •    Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar (seyrek gözlenir),

  Yaygın olmayan:

  •    Mide veya duedonum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık hissidir.

  •    Mide veya barsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkiler gözlenebilir,

  •    Nöbet veya kasılma (konvülsiyon),

  Çok seyrek:

  •    Kaslarda sertlik, terleme veya bilinç düzeylerinde azalma ile birlikte seyreden ateş (Nöroleptik malign sendrom adı verilen hastalık)

  •    Kas güçsüzlüğü, hassasiyet veya ağrı (özellikle iyi hissetmiyorsanız, vücut sıcaklığınız yüksekse veya idrarınız koyu renkte ise). Bunlar hayatı tehdit edici ve böbrek problemlerine yol açabilecek anormal kas bozukluklarından (rabdomiyaliz) kaynaklanabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

  Diğer yan etkiler sıklık bilgilerine göre aşağıda verilmektedir:

  Çok yaygın:

  •    İshal

  •    Bulantı

  •    Baş ağrısı

  Yaygın:

  •    Kas krampları

  •    Bitkinlik

  •    İnsomnia (uyuma zorluğu)

  •    Soğuk algınlığı

  •    İştah kaybı

  •    Halüsinasyon (varsam, hayal görme)

  •    Anormal rüyalar (kabuslar dahil)

  •    Ajitasyon (huzursuzluk)

  •    Saldırgan davranış

  •    Bayılma

  •    Baş dönmesi

  •    Mide rahatsızlığı

  •    Döküntü

  •    Kaşıntı

  •    İdrar kaçırma

  •    Ağrı

  •    Kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir veya kazara yaralanmalar oluşabilir)

  •    Uyuklama hali

  •    Kabızlık

  •    Baş ağrısı

  •    Karaciğer fonksiyon testlerinde artış

  •    Baş dönmesi

  •    Denge bozuklukları

  •    Nefes darlığı

  •    Yüksek kan basıncı

  Aşın duyarlılık

  Yaygın olmayan:

  •    Kalp atımının yavaşlaması

  •    Tükürük salgısında artış

  •    Mantar enfeksiyonları

  •    Konfüzyon (zihin bulanıklığı)

  •    Kusma

  •    Yürüyüş anormalliği

  •    Kalp yetmezliği

  •    Venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm)

  Seyrek:

  •    Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler. Bilinmiyor:

  •    Pankreasın iltihaplanması,

  •    Psikotik reaksiyonlar

  Alzheimer hastalığı depresyon ve intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. DONEPTİN’in içeriğinde yer alan memantin etkin maddesi ile tedavi edilmiş olan hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  • DONEPTİN’i yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.

  2. DONEPTİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDONEPTİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

  Eğer,

  • Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da DONEPTİNiçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

  DONEPTİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  Eğer,

  • Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

  • Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm (istemsiz kaskasılması) veya ani kasılmalar varsa,

  • Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,

  • Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,

  • Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,

  • Epileptik (sara) nöbet hikayeniz varsa,

  • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalpyetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) şikayetiniz var ise,

  • İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa,memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

  • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır),dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA (N-metil-D-aspartat)-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa DONEPTİN’i kullanmayınız ve DONEPTİN almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

  Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. DONEPTİN, çocuklar ve 18 yaşından küçük ergenler için önerilmemektedir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DONEPTİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DONEPTİN aç ya da tok kamına kullanılabilir.

  DONEPTİN’in alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyşeniz veya değiştirmeyiplanlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübülerasidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı(böbrek fonksiyonlarının zayıflığı) durumunuz veya şiddetli idrar yolu enfeksiyonunuz varsadoktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç gebelik döneminde kesinlikle gerekliolmadıkça kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların DONEPTİN kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makine kullanımı

  Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  Ayrıca DONEPTİN halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

  DONEPTİN reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araç veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın.

  DONEPTIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün bir şeker türü olan laktoz içerir. Bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu size söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzlatemasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzunsize reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde DONEPTİN’in etkilerinidaha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

  • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn,galantamin)

  • Ağrı kesiciler veya artirit (eklem iltihabı) tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroidolmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum)

  • Antikolineıjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavietmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)

  • Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin)

  • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol)

  • Antidepresanlar (örn, fluoksetin)

  • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn. fenitoin,karbamazepin)

  • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, prokainamid, beta-blokörler[propanolol ve atenolol])

  • Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)

  • Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)

  • Oral antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) (örn, varfarin)

  • Genel anestezikler (örn. ketamin)

  • Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaron- St. Johns wort)

  • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

  • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi Parkinson tedavisinde kullanılan maddeler)

  • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

  • Dekstrometorfan (Öksürük, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde kullanılan ilaç)

  • Simetidin, ranitidin (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar),

  • Kinin (sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Nikotin (sigara bıraktırma preparatlannın içeriğinde bulunur),

  • Nöroleptikler (zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize DONEPTİN kullandığınızı bildiriniz. Çünkü DONEPTİN gerekli anestezimiktarını etkileyebilir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  DONEPTİN’in içeriğindeki donepezil sıçanlarda anne sütüyle atılmakla birlikte insanlarda anne sütüyle atılıp atılmadığı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Memantinin insanlarda anne sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofılitesi nedeni ile bunun olması muhtemeldir. DONEPTİN, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın