Dopalevo 200/50/200 Mg 100 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  200.00 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levadopa + Karbidopa + Entakapon
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Dopalevo 200/50/200 Mg 100 Film Tablet , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 200 TL olup Normal Reçetelidir. 8699514093732 barkodlu DOPALEVO Her bir film tablet 200 mg levodopa, 50 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir.

  Endikasyon

  Pazarlama sonrası verileri, izole doz aşımı vakalarını da içermektedir ve bildirilen en yüksek günlük levodopa ve entakapon dozları sırasıyla en az 10.000 mg ve 40,000 mg olmuştur. Bu doz aşımı vakalarının akut semptom ve belirtileri, ajitasyon, konfüzyonel durum, koma, bradikardi, ventriküler taşikardi, Cheyne-Stokes solunumu, cilt, dil ve konjunktivada renk değişimi ve kromatüriyi içermiştir. DOPALEVO tedavisiyle akut doz aşımında yapılması gerekenler levodopa uygulamasıyla akut doz aşımında yapılması gerekenlerin bir benzeridir. Hospitalizasyon önerilir; derhal gastrik lavaj ve zaman zaman tekrarlanan kömür dozları ile birlikte destekleyici genel önlemler uygulanmalıdır. Bunlar, özellikle gastrointestinal sistemde absorpsiyon ve reabsorpsiyonunu azaltarak, entakaponun eliminasyonunu hızlandırır. Solunum, dolaşım sistemleri ve renal sistemin yeterliliği dikkatli bir biçimde izlenmeli ve uygun destekleyici önlemlere başvurulmalıdır. EKG takibi başlatılmalı ve aritmi gelişme olasılığına karşı hasta dikkatli bir biçimde izlenmelidir. Eğer gerekirse, uygun bir anti-aritmik tedavi uygulanmalıdır. Hastanın DOPALEVO dışında başka etkin maddeleri de almış olma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Doz aşımının tedavisinde diyalizin rolü bilinmemektedir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DOPALEVO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DOPALEVO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Alerjik reaksiyon belirtileri kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, döküntü, yüz, dudaklar, dil ya da boğazda şişmeyi içerebilir. Bu durum nefes alma ya da yutmada güçlüğe neden olabilir.Kaslarınız aniden sertleşir veya çok şiddetli seğirme hareketleri yapar, titreme, ajitasyon, kafa karışıklığı, ateş, nabız yükselmesi veya kan basıncında büyük dalgalanmalar yaşarsanız. Bunlar Nöroleptik Malignan Sendrom (NMS, merkezi sinir sisteminde meydana gelen bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara seyrek olarak verilen bir reaksiyon,) veya rabdomiyoliz (seyrek görülen ciddi bir kas rahatsızlığı) semptomları olabilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşunuz.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  DOPALEVO'nun kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az T inde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  Yaygın olmayan görülebilir.

  Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen


  1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

  Kontrol dışı hareketler (diskinezi)BulantıZararsız olarak idrar renginin kırmızımsı kahverengi olmasıKas ağrısıİshal

  Yaygın:

  Kalp krizi dışındaki kalp ya da arter hastalıkları (örn. göğüs ağrısı)Düzensiz kalp atışı veya ritmiDüşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi ya da baygınlıkYüksek kan basıncıParkinson belirtilerinin aniden kötüleşmesiBaş dönmesiSersemlik haliKusmaKarın ağrısı ve rahatsızlığıMide yanmasıAğız kuruluğuKabızlıkUyuyamamaVarsanılar (halüsinasyonlar)Şaşkınlık hali (konfüzyon)Kabuslar dahil olmak üzere anormal rüyalarBellek veya düşünme sorunları dahil olmak üzere mental değişikliklerAnksiyete ve depresyon (muhtemelen intihar düşünceleriyle)YorgunlukGöğüs ağrısıDüşme sıklığının artmasıYürümede bozulmaGüç ve enerji kaybıNefes darlığıArtmış terlemeDöküntülerKas kramplarıİstemsiz kas kasılmalarıBacaklarda şişmeBulanık görmeKansızlıkİştah azalmasıKilo kaybıBaş ağrısıEklem ağrısıİdrar yollan enfeksiyonuYaygın olmayan:Kalp kriziBağırsak kanamasıAnormal karaciğer fonksiyon testleriPsikotik belirtilerKalın bağırsak iltihabıDeri, saç, sakal ve tırnaklarda renk bozukluklarıKan hücresi sayısında kanamaya neden olabilecek değişikliklerYutkunma güçlükleriİdrara çıkamamaGenellikle kendini kötü hissetmeSeyrek:Havaleler (konvülsiyonlar)Sıklığı bilinmeyen:Cildin ya da göz aklarının sararması (sarılık)KaşıntıGündüzleri aşırı uykululuk haliAniden uyuyakalma olayları

  Aşağıdaki yan etkileri yaşayabilirsiniz:

  Zararlı olabilecek bir eylemi gerçekleştirmek için dürtüye direnememe; bunlar aşağıdakileri içerebilir:

  -    Ciddi ya da özel ailesel sonuçlara rağmen aşırı kumar oynamaya yönelik güçlü dürtü,

  -    Değişmiş ya da artmış cinsel ilgi ve sizin için ya da başkaları için endişe teşkil eden davranış, örneğin, artmış cinsel istek,

  -    Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya para harcama,

  -    Aşırı yeme (kısa bir zaman periyodunda büyük miktarlarda yemek yeme) ya da kompulsif yeme (açlığınızı yatıştırmak için normalden ve gerektiğinden fazla yemek yemek)

  Bu davranışlardan birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz semptomlarınızı kontrol etmek veya azaltmak üzere bazı yöntemleri size açıklayacaktır.


  Uyarı ve Önlemler

  DOPALEVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOPALEVO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  Levodopa, karbidopa ya da entakapon veya DOPALEVO'nun içindeki diğer maddelerekarşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.Dar açılı glokomunuz (göz içindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa.Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir; şiddetli yüksek kanbasıncı riskini artırabilir).Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisi için belirli ilaçlar kullanıyorsanız (seçici MAO-A veMAO-B enzimini inhibe edici ya da seçici olmayan MAO enzimi inhibe edici ilaçlar).Daha önce şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı seyrek görülenbir tepki olan nöroleptik habis (malign) sendrom (NHS) geçirdiyseniz.Daha önce kas hücrelerinde hasarlanmayla seyreden bir hastalık (bir kas hastalığı olanrabdomiyoliz) geçirdiyseniz.

  DOPALEVO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Daha önce kalp krizi, nefes darlığı (astım) ya da başka herhangi bir kalp, damar ya daakciğer hastalığı geçirdiyseniz.Karaciğer yetmezliğiniz varsa.Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa.Daha önce böbreklerle, karaciğerle ya da hormonlarla ilgili bir hastalık geçirdiysenizDaha önce iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz.Daha önce mide ülseri geçirdiyseniz.Daha önce havale (konvülsiyon) geçirdiyseniz.Daha önce herhangi bir türde şiddetli bir ruhsal bozukluk geçirdiyseniz.Kendinizi ruhsal olarak çöküntü içinde (depresif) hissediyorsanız, intihar düşüncelerinizvarsa ya da duygu ve davranışlarınızda olağan dışı değişiklikler fark ettiyseniz.Süreğen (kronik) geniş açılı glokomunuz varsa. Dozunuzun ayarlanması ve gözlerinizdekibasıncın takip edilmesi gerekebilir.Kan basıncını düşürebilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız. DOPALEVO'nun bu etkiyiarttırabileceğinin bilincinde olmalısınız.DOPALEVO almaya başladıktan sonra kontrolünüz dışında bazı hareketler başlarsa ya davar olanlar kötüleşirse. Bu durumda doktorunuzun Parkinson hastalığı ilaçlarınızın dozunudeğiştirmesi gerekebilir.Doktorunuz tarafından bazı şekerleri bünyenizin kaldıramadığı söylendiyse. Bu durumdabu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.Aileniz/bakıcınız, sizin için normal olmayan şekilde davranmanıza yol açan dürtüler veyaisteklerin ortaya çıktığını fark ederse veya kendinize ya da başkalarına zarar verebilecekbelli aktiviteleri gerçekleştirmek için dürtü, itki veya isteğe karşı koyamıyorsanızdoktorunuza söyleyiniz. Bu davranışlar dürtü kontrolü bozuklukları olarak adlandırılır vebağımlılık yapan kumar oynama, aşırı yeme veya para harcama, anormal derecede yüksekseks dürtüsü veya zihnin artmış cinsel düşünceler ya da hislerde meşgul olmasını içerebilir.Doktorunuzun tedavilerinizi gözden geçirmesi gerekebilir.Aniden uyuyakalıyorsanız ya da kendinizi çok uykulu hissediyorsanız (ayrıca bkz. Araç vemakine kullanımı).Kaslarınız çok sertleşirse ya da şiddetli kasılmalar gösterirse veya titreme, huzursuzluk,şaşkınlık hali, ateş, nabız artışı ya da kan basıncınızda geniş dalgalanmalar varsa.İshaliniz varsa. Bu durumda aşırı kilo kaybı olasılığını önlemek amacıyla doktorunuz kilotakibi yapmak isteyebilir.Eğer kısa zaman içerisinde ilerleyici anoreksia (iştahsızlık), asteni (kuvvetsizlik, bitkinlik)ve kilo kaybı yaşarsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz karaciğerfonksiyonları da dahil olmak üzere genel bir sağlık değerlendirmesi yapmak isteyebilir.Genel anesteziyle uyutularak ameliyat olacaksanız. Bu durumda doktora DOPALEVOaldığınızı bildiriniz.DOPALEVO kullanmayı durdurmanız gerektiğini hissediyorsanız önce doktorunuzadanışınız. Yan etkileri ve Parkinson belirtilerinizin kötüleşmesini önlemek içinDOPALEVO dozunun kademeli olarak azaltılması ve diğer Parkinson ilaçlarınızdadeğişiklikler yapılması gerekebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DOPALEVO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DOPALEVO'yu yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.

  Bazı hastalarda, DOPALEVO bol protein içeren gıdalarla (örneğin et, balık, süt ürünleri, tohumlar ve kuruyemiş) birlikte ya da onlardan kısa bir süre sonra alındığı takdirde iyiemilemeyebilir. Bu durumun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  DOPALEVO ve demir içeren preparatları ağız yoluyla aynı anda almayınız. Birini yuttuktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışmadan DOPALEVO kullanmayınız. DOPALEVO kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelikdöneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde DOPALEVO kullanmanınolası risklerini sizinle paylaşacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. DOPALEVO tedavisi görürken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  DOPALEVO kan basıncınızı düşürebilir, bu da baş dönmesine ya da sersemlik hissine yol açabilir. Bu nedenle, araba veya herhangi bir araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatliolmanız gerekir.

  Kendinizi çok sersemlemiş hissediyor ya da bazen aniden uyuyakalıyorsanız, araba kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka herhangi bir şey yapmamalısınız (araçya da makine kullanmamalısınız). Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Aksi takdirde,kendinizi ve başkalarını ciddi şekilde yaralanma ya da ölüm riski altına sokabilirsiniz.

  DOPALEVO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DOPALEVO tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin sindirimi ile ilgili bir probleminiz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu tıbbi ürün 10 g’dan az miktarda gliserin içermektedir, bu nedenle gliserole bağlı bir uyarı gerektirmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız - kan basıncınızı düşürmek için verilmiş olan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere -doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DOPALEVO, bazı depresyon ilaçlarının ve diğer bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  MAO-A enzimini inhibe edenler (örneğin moklobemid)Trisiklik depresyon ilaçları (örn. amitriptilin)Noradrenalin geri alimim inhibe edenler (örn. desipramin, maprotilin ve venlafaksin)Ve bunların yanı sıra paroksetin, rimiterol, izoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin,dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfm.

  DOPALEVO tedavisi görürken bu ilaçları aldığınız takdirde artan etkiler konusunda dikkatli olunuz.

  Bazı ilaçlar DOPALEVO'nun etkilerini zayıflatabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),Havalelerin (konvülsiyonların) önlenmesinde kullanılan ilaçlar (fenitoin),Kasları gevşeten ilaçlar (papaverin).

  Bu ilaçlan kullanıyorsanız ya da bunları aldığınızda DOPALEVO'nun eskisi gibi etki göstermediğini fark ederseniz bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

  DOPALEVO demiri sindirmenizi güçleştirebilir. Bu nedenle, DOPALEVO ve demir takviyelerini aynı anda almayınız. Birini aldıktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saatbekleyiniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, selektif olamayan MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı, dar açılı glokom, psikoz, melanom öyküsü.


  Günlük Doz

  Düşük dozlarla başlanıp günde maksimum 2000mg entakapon olacak şekilde.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Levodopa insanlarda anne sütüne geçer. Levodopa tedavisi sırasında laktasyonun baskılandığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda karbidopa ve entakaponun anne sütüne geçtiği saptanmıştır, ama bunların İnsanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Levodopa, karbidopa ya da entakaponun bebek için güvenli olup olmadığı    bilinmemektedir.    Kadınlar DOPALEVO tedavisi    sırasında bebeklerini

  Yorum Yapın