Ebrantil 25 Mg Iv Enjeksiyonluk Çözelti Içeren 5 Ampül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  70.61 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. Urapidil
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Ebrantil 25 Mg Iv Enjeksiyonluk Çözelti Içeren 5 Ampül , Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 70.61 TL olup Normal Reçetelidir. 8699456790171 barkodlu EBRANTIL 5 mLTik her bir ampul, 25 mg urapidil’e eşdeğer 27,35 mg urapidil hidroklorür içerir.

  Endikasyon

  Fosfodiesteraz-5 (PDE-5) inhibitörleri (örneğin; sildenafil, tadalafıl, vardenafıl) ve urapidilin birlikte kullanımı bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona neden olabilir. Hastada postüral hipotansiyon gelişimi riskini asgariye indirmek için; hasta PDE-5 inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce alfa-bloker tedavisinde stabil olmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EBRANTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıda tanımlandığı şekilde belirli sıklıklarda meydana gelebilir:

  ■    çok yaygın: Bu ilacı kullanan her 10 hastadan 1 ’inden fazlasında görülen yan etkiler.

  ■    yaygın: Bu ilacı kullanan her 100 hastadan 1 ila 10’unda görülen yan etkiler.

  ■ yaygın olmayan: Bu ilacı kullanan her 1000 hastadan 1 ila 10’unda görülen yan etkiler.

  ■    seyrek: Bu ilacı kullanan her 10.000 hastadan 1 ila 10’unda görülen yan etkiler.

  ■    çok seyrek: Bu ilacı kullanan her 100.000 hastadan l’inden azında görülen yan etkiler.

  ■ bilinmeyen: Mevcut verilerden hesaplanamayan sıklık derecesine sahip yan etkiler

  Yaygın yan etkiler

  Sersemlik, baş ağırısı; bulantı

  Yaygın olmayan yan etkiler

  Çarpıntı, kalp atımının hızlanması veya yavaşlaması, göğüste basınç hissi ve nefes darlığı (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı şeklinde olabilir); kusma, ani terleme, kalp atımında düzensizlik, uykusuzluk.

  Seyrek yan etkiler

  Kaşıntı, kızarıklık, deride bozukluk gibi alerjik reaksiyonlar; erkek cinsel organının uzun süreli ve ağrılı olarak sertleşmesi

  Çok seyrek yan etkiler

  Huzursuzluk, kandaki trombosit adlı hücre (kan pulcuğu) sayısında azalma, sık idrara çıkma, idrar tutamama.

  Meydana gelen yan etkilerden herhangi birisinde şiddetlenme olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


  Uyarı ve Önlemler

  EBRANTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EBRANTIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • EBRANTİL’in etkin maddesi olan urapidil’e veya içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa

  • Sizde aort koartikasyonu (bir tür aort duvarı darlığı) olduğu söylenmişse veya size diyaliz şantı dışında bir arteriyovenöz şant (atardamar ve toplardamar arasında kısa devre) uygulanmışsa

  EBRANTIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Kalp yetmezliğiniz varsa

  • Karaciğer yetmezliğiniz varsa

  • Hafif veya şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

  • Simetidin içeren bir mide ilacı alıyorsanız

  • Yaşlılılarda kullanılacaksa

  • Çocuklarda kullanılacaksa (bu ilaç çocuklar üzerinde denenmediği için)

  Yan etkiler ilk görüldüğünde ve hamilelik ortaya çıktığında derhal doktorunuza haber veriniz. Kusma ve ishal gibi durumlarda, EBRANTİL’in kuvvetli bir etki göstermesi beklenmektedir.

  Mercek bulanıklığı nedeniyle bir göz ameliyatı geçirmeniz gerekiyorsa ameliyat öncesinde göz doktorunuza EBRANTİL kullanmakta veya kullanmış olduğunuzu belirtiniz, çünkü ameliyat sırasında istenmeyen etkilerin meydana gelmesi olasılığı vardır. Ameliyatı gerçekleştiren hekim böylelikle bu komplikasyonları kontrol altında tutmak için uygun tedbirlere başvurabilir.

  EBRANTİL’den önce tansiyon düşürücü başka bir ilaç kullanılmış ise, önceden kullanılan tansiyon düşürücü ilacın (ilaçların) etkisinin görülmesi için yeteri kadar uzun süre beklemek gerekir. EBRANTİL’in dozunun azaltılması gerekebilir. Tansiyonun aşırı hızlı bir şekilde düşmesi, kalp atımının yavaşlamasına veya kalbin durmasına yol açabilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza başvurunuz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EBRANTİL hamilelik sırasında sadece zorunlu durumlarda ve doktor kontrolü altında kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EBRANTİL emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  EBRANTİL araç ve makine kullanmanızı olumsuz yönde etkileyebileceğinden araç sürmeyiniz ve tehlikeli makineler kullanmayınız.

  EBRANTİL’m içeriğindeki bazı maddeler ile ilgili önemli bilgiler

  EBRANTİL, her dozunda 1 milimol’den (23 mg’dan) daha az sodyum içerir; bu miktar kontrollü sodyum diyetinde olanlar için bir sorun oluşturmaz.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız EBRANTİL’i kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

  - Tansiyon düşürücü başka bir ilaç

  - Simetidin içeren mide ilacı

  Tansiyon düşürücü diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EBRANTİL’in tansiyon düşürücü etkisi kuvvetlenebilir. EBRANTİL ile birlikte simetidin içeren bir ilaç kullanılması durumunda urapidil serum seviyesinin maksimum değerinde meydana gelecek artış hesaba katılmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Emzirme döneminde kullanılmamalıdı

  Yorum Yapın