Edicin 1 G Iv Infüzyon Için Liyofilize Toz Içeren 5 Flakon

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  170.00 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Vankomisin Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Edicin 1 G Iv Infüzyon Için Liyofilize Toz Içeren 5 Flakon , Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 170 TL olup Normal Reçetelidir. EDICIN etken maddesi Vankomisin Hcl olup 8699516799236 barkodludur.

  Endikasyon

  Vankomisin, penisilin ve sefalosporin tedavisi alamayan veya bu tedavilere cevap vermeyen veya metisilin içeren diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokok enfeksiyonu olan hastalarda kullanışlıdır. Vankomisin, stafilokokal endokardit tedavisinde ve dental veya cerrahi operasyonlardan dolayı risk altında olan hastalarda endokardite karşı proflaksik olarak tek başına başarılı olarak kullanılmıştır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EDICIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa EDİCİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  - Şiddetli alerjik reaksiyonlar - birden bire kaşıntı başlayabilir, el, ayak, yüz ve bilekler şişebilir; ağızda ve boğazda şişme olabilir, yutma güçlüğü hissedebilirsiniz, nefes almakta zorlanabilirsiniz, bayılacak gibi hissedebilirsiniz.

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EDİCİN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  - Kulak çınlaması veya işitme kaybı,

  - Baş dönmesi,

  - Dolaşımın durması, kan basıncında düşme,

  - Damar içinde pıhtı oluşumu, kan damarı enkeksiyonu (damarda şişme ve kızarıklık),

  - Baygınlık hissi, çarpıntı, soluk alamama,

  - Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, şişlik, kızarıklık,

  - Vücudun üst kısmında, boyun ve yüzde deri döküntüleri (eğer bunlardan biri başınıza gelirse ilacı kesmeniz ve cildiyeciye başvurmanız gerekebilir),

  - Ağızdan verildiyse kusma ve bulantı,

  - Göğüste ve sırtta kas spazmları ve ağrı,

  - Böbrek iltihabı.

  Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  - Kanınızdaki bazı hücrelerde anormal artış ya da azalma,

  - Kanda histamin isimli maddenin serbestleşmesi titreme ve üşüme, ateş, deri döküntüsü, kusma yapabilir.

  Bunlar EDİCİN’m hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  EDICIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EDICIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  - Eğer daha önceden EDİCİN’e aşın duyarlılık (şiddetli aleıji) belirtileri göstermişseniz,

  - Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.

  EDICIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  - Böbrekle ilgili rahatsızlığınız varsa,

  - Yaşlı iseniz,

  - İşitme zorluğunuz varsa,

  - Genel anestetik olacaksanız,

  - Diğer bazı ilaçlan kullanıyorsanız,

  • Streptomisin, neomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramisin, polimiksin B ve

  kolistin gibi böbreklerinizi etkileyen antibiyotikleri alıyorsanız,

  • Etakrinik asit ve furosemid gibi ödem çözücü tabletleri alıyorsanız,

  • Kolestiramin (kandaki yüksek seviyelerdeki yağ ve sindirim sisteminin inflamatuar

  hastalığındaki diyare tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, EDİCİN’i dikkatli kullanınız.

  Size reçete ile önerilen ilaçlar haricinde, başka bir ilaç aldıysanız veya alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) EDİCİN ’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıma ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalacaksanız EDİCİN ‘i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EDİCİN anne sütüne geçer. Bundan dolayı EDİCİN’İ emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  EDICIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EDİCİN’in içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer;

  • Streptomisin, neomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramisin, polimiksin B ve kolistin gibi böbreklerinizi etkileyen antibiyotikleri alıyorsanız,

  • Etakrinik asit ve furosemid gibi ödem çözücü tabletleri alıyorsanız,

  • Kolestiramin (kandaki yüksek seviyelerdeki yağ ve sindirim sisteminin inflamatuar hastalığındaki diyare tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, EDİCİN’i dikkatli kullanınız.

  Eğer reçeteli veye reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Vankomisin süte geçer ancak yeni doğanlara zararı olup olmadığı bilinmemektedir. Bundan dolayı beklenen yararlar herhangi bir riske ağır basmadıkça bebekler emzirilmemelidir.

  Yorum Yapın