Egisazol 15 Mg 28 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  135.97 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Egis İlaçlari Ltd.şti Aripiprazol
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Egisazol 15 Mg 28 Tablet , Egis İlaçlari Ltd.şti tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 135.97 TL olup Normal Reçetelidir. EGISAZOL etken maddesi Aripiprazol olup 8697786010112 barkodludur.

  Endikasyon

  Her ne kadar aripiprazol doz aşımının tedavisinde hemodiyalizin etkisi hakkında hiç]bir bilgi yoksa da, aripiprazolün böbreklerden değişmeden atılmaması ve plazma proteinlerin^ yüksek


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EGISAZOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa EGİSAZOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

  • Kalp krizi

  • İntihar düşüncesi

  • İntihar girişimi ve intihar

  • Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulanti, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya kom^

  • Nöbet    i

  • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncınd^ ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi

  • Yüksek kan basıncı

  • Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (vçnlerdeki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarımı içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, gögüs ağrısına !ve nefes almada zorluğa neden olabilir.)

  • Gırtlak çevresindeki kasların spazmı

  • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut işe, sizin EGİSAZOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hjastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz yeya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  ağrısı

  Olağan dışı kalp atımı Yüksek kan şekeri

  Şeker hastalığının (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi Pankreas iltihabı Karaciğer iltihabı El, bilek ya da ayakların şişmesi İdrar yapmada zorluk Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)

  Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması Anormal karaciğer test değerleri Bazı kan hücre seviyelerinde değişiklikler Konuşma bozukluğu Deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri Baş ağrısı

  Halsizlik, yorgunluk Bulantı, kusma Hazımsızlık Kabızlık Tükürük artışı Sersemlik

  Uyku zorluğu ya da uyku hali Huzursuzluk Titreme Bulanık görme

  Oturur ya da yatar pozisyondan kalkarken baş dönmesi hissetme ya da hızlı kalp atımı Ruhsal çökkünlük hali Karın ve mide rahatsızlığı İshal

  Olağandışı saç dökülmesi ve incelmesi Aşırı terleme Sertlik ya da kramplar Kas ağrısı

  İstem dışı idrar kaçırma Kanda düşük sodyum seviyesi Kilo artışı ya da azalması Anoreksi

  Sinirlilik, ajitasyon Endişeli hissetme Bayılma Yutma zorluğu

  ı

  Bunlar EGISAZOL'ün hafif yan etkilerdir.    i

  ,i

  Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümpül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

  13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tıp ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yain etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın Tinden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülniıüştür.


  Uyarı ve Önlemler

  EGISAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EGISAZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Aripiprazole veya EGİSAZOL’ün içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjinjiz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

  EGISAZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise EGİSAZOL tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer:

  • Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

  • Nöbet geçirdiyseniz,

  • Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,

  • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç ve anormal kan basıncı hikayesi varsa,

  • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizjde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa. j

  Kilo aldığınızı farkediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz. j

  Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz şiz ya da

  size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirrrjediğinizi doktorunuza söylemelidir. |

  j

  Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir. j

  Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental jdurumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. j

  Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza

  söyleyiniz. i

  !

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EGISAZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EGİSAZOL’ü yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

  EGİSAZOL kullanırken alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EGİSAZOL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

  Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumU takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısınjdan risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  EGİSAZOL’ün sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar tehlikeli makinaları kullanmayınız.

  da dahil


  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer,

  i

  Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: EGİSAZOL tansiyon düşürücü ilaçlarıh etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı dokjtorunuza söyleyiniz. j

  EGİSAZOL'ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı EGİSAZOL dozunuzun değiştirilmesine neden

  ı

  olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki İlaçlan belirtmeniz oldukça önemlidir:

  • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar

  • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler

  • Mantar ilaçlan

  • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

  • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın