Ejacera %10 Sprey. Çözelti

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  214.70 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Lidokain
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Ejacera %10 Sprey. Çözelti , Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 214.7 TL olup Normal Reçetelidir. 8699844512248 barkodlu EJACERA 1ml’de etken madde olarak 100 mg lidokaine eşdeğer 115,5 mg lidokain hidroklorür içerir.

  Endikasyon

  EJACERA lokal anestezik etki sağlar. Bu dozaj şekli ile erkeklerde erken boşalma, prematüre ejakülasyon (PE) tedavisinde kullanılmaktadır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi, EJACERA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EJACERA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

   Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir)

    El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme

   Zor nefes alma

   Ciltte küçük kabarcıklara birlikte görülebilen ciddi kaşıntı

  Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin EJACERA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  EJACERA’nın yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet (konvülsiyon) sayılabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın olmayan: Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.

  Yaygın: Ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü Kazara gözle temasından sonra korneada tahriş gözlenmiştir.


  Uyarı ve Önlemler

  EJACERA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EJACERA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  EJACERA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

   Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, EJACERA uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

   Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. EJACERA kullanırken dikkatli olunuz. Para-aminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.

   EJACERA’yı etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu

  kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.

   Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa,

   Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.

   EJACERA’nın gözle temasından kaçınınız. Gözde tahriş gözlenmiş olup ayrıca koruyucu reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tahrişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz.

   Düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amiodaron ile tedavi ediliyorsanız. Bu durumda, yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi düşünülmelidir.

   Spreyin uygulanacağı bölgede enfeksiyonunuz varsa. Bu sizin için geçerliyse, doktorunuz EJACERA ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir.

   Kötü huylu tümörünüzün olmadığı EJACERA tedavisinden önce belirlenmelidir.

  EJACERA, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan maddenin

  sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan, ataklar halinde gelen ve birçok organ sistemini etkileyen hastalığı (porfiri) olan hastalarda sadece daha güvenli bir alternatif ise verilmelidir. Uygun önlemler savunmasız hastalar için alınmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EJACERA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EJACERA ağız yolu ile alınmadığı için aç ya da tok kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EJACERA, partneriniz gebe ise kullanılmaz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Partneriniz emziriyorsa EJACERA’nın laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

  EJACERA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EJACERA içeriğinde bulunan propilen glikol nedeni ile ciltte irritasyona neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında lidokainin emilmesine bağlı olarak etkileşim görülebilir;

   Propranolol (Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokainin plazma klirensinde azalmaya neden olabilir.

   Simetidin (Peptik ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokain plazma klirensinde azalmaya neden olur.

  Antiaritmik ürünler (Kalp ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar): Lidokain

  toksisitesinde artışa neden olur

   Fenitoin ve barbitüratlar (Epilepsi yani sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar ) Lidokainin plazma düzeyinde düşmeye neden olur.

  Belirtilen etkileşimler uzun süreli ve tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımlarda

  görülebilmektedir.

  Önerilen dozlarda uygulandığında, klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim

  bildirilmemiştir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Lidokain anne sütüne geçer, emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Yorum Yapın