Eksofed 5 Ml 30 Mg 150 Ml Şurup

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  12.77 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. Pseudoephedrine Hcl
  K
  ?
  ?
  ?
  E
  Eksofed 5 Ml 30 Mg 150 Ml Şurup , Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 12.77 TL olup Kırmızı Reçetelidir. EKSOFED etken maddesi Pseudoephedrine Hcl olup 8699570570086 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EKSOFED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EKSOFED’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),

  • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),

  • Karaciğer işlev bozuklukları

  • Aşırı duyarlılık

  • Deri döküntüsü

  • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),

  • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

  Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EKSOFED’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  • Sinirlilik,

  • Uyku bozukluğu,

  • Bulantı,

  • Kusma,

  • Sersemlik,

  • Ağız kuruluğu

  Yaygın olmayan :

  • Yorgunluk,

  • Telaş hali,

  • Dizüri (idrar yaparken ağrı),

  • Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir),

  • Huzursuzluk

  Seyrek:

  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi),

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),

  • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları),

  • Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri -İrritasyonlu veya irrİtasyonsuz deri döküntüleri,

  • Alerj ik dermatit(egzama).

  Bilinmiyor :

  • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu),

  • Anksiyete (kaygı,endişe),

  • Baş ağrısı.


  Uyarı ve Önlemler

  EKSOFED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EKSOFED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Etkin maddeye, ilacm diğer bileşenlerine veya diğer adreneıjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

  • Şiddetli yüksek tansiyon veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

  • Şiddetli derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,

  • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

  • Eğer bu ilaçlan kullanıyorsanız: Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklannın tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozukluklan tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiseıjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin.

  • 6 yaş altındaki çocuklarda.

  EKSOFED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,

  • Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,

  • Şiddetli karaciğer yetmezliği hastalığınız veya böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, özellikle birlikte bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,

  • Şeker hastalığınız varsa,

  • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

  • Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,

  • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktannda artışa sebep olabilmektedir.)

  • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu varsa,

  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıklann sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

  • 60 yaş üzerindeyseniz

  Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlannda iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağnsı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olgulann çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

  5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EKSOFED’in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EKSOFED’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmeniz varsa araç ya da makine kullanmayınız.

  EKSOFED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EKSOFED gliserol içerir, bu nedenle baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir. EKSOFED sukroz İçerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıklılığınızın olmadığını söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu durum şeker hastalarında dikkate alınmalıdır.

  İçeriğindeki renklendİrici ponceau 4R sebebiyle alerjik reaksiyonlar görülebilir.

  EKSOFED’in her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  EKSOFED’in burun tıkanıklığı giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), İştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyon düşüren ilaçlann etkisini kısmen tersine çevirebilir.

  Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur. Kardiyak glikozitlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini arttırır.

  Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migreb tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.

  Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttınr.

  Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini arttırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanım, aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Ağız yoluyla tek doz psödoefedrin verilen annenin sütüyle 24 saat içinde bunun % 0.5-0.7’sinin atılacağı tahmin edilmektedir. EKSOFED, eğer hekim ilacm emziren anneye sağlayacağı yararın, emzirilen bebek üzerindeki riskini haklı göstereceğine inanıyorsa dikkatle kullanılmalıdır.

  Yorum Yapın