Eksofed 60 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  12.65 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. Pseudoephedrine Hcl
  K
  ?
  ?
  ?
  E
  Eksofed 60 Mg 30 Tablet , Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 12.65 TL olup Kırmızı Reçetelidir. 8699570010148 barkodlu EKSOFED Her tablet 60 mg psödoefedrin HCL içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EKSOFED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EKSOFED’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),

  • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),

  • Karaciğer işlev bozuklukları

  • Aşırı duyarlılık

  • Deri döküntüsü

  • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),

  • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

  Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EKSOFED’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın: 10 hastanm en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanm birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  • Sinirlilik,

  • Uyku bozukluğu,

  • Bulantı,

  • Kusma,

  • Sersemlik,

  • Ağız kuruluğu

  Yaygın olmayan :

  • Yorgunluk,

  • Telaş hali,

  • Dizüri (idrar yaparken ağrı),

  • Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir),

  • Huzursuzluk

  Seyrek:

  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi),

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),

  • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları),

  • Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri

  • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri,

  • Alerjik dermatit(egzama).

  Bilinmiyor :

  • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu),

  • Anksiyete (kaygı,endişe),

  • Baş ağrısı.


  Uyarı ve Önlemler

  EKSOFED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EKSOFED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Etkin maddeye, ilacm diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,

  • Şiddetli yüksek tansiyon veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

  • Şiddetli derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,

  • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

  • Eğer bu ilaçlan kullanıyorsanız: Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.

  • 12 yaş altındaki çocuklarda.

  EKSOFED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,

  • Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,

  • Şiddetli karaciğer yetmezliği hastalığınız veya böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, özellikle birlikte bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,

  • Şeker hastalığınız varsa,

  • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

  • Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,

  • Feokromositorna olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktannda artışa sebep olabilmektedir.)

  • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu varsa,

  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

  • 60 yaş üzerindeyseniz

  Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomlan gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

  5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EKSOFED’in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EKSOFED’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  EKSOFED’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

  EKSOFED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EKSOFED laktoz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıklılığınızın olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  EKSOFED’i burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (ör. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOFleri (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacm psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

  Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

  Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artınr.

  Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiseıjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

  Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

  Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanım, aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Ağız yoluyla tek doz psödoefedrin verilen annenin sütüyle 24 saat içinde bunun % 0.5-0.7’sinin atılacağı tahmin edilmektedir. EKSOFED, eğer hekim ilacm emziren anneye sağlayacağı yararın, emzirilen bebek üzerindeki riskini haklı göstereceğine inanıyorsa dikkatle kullanılmalıdır.

  Yorum Yapın