Ekze-Mant Emulsiyojel 30 Gr

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23.05 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Mikonazol Nitrat + Triamsinolon Asetonid
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Ekze-Mant Emulsiyojel 30 Gr , Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 23.05 TL olup Normal Reçetelidir. EKZE-MANT etken maddesi Mikonazol Nitrat + Triamsinolon Asetonid olup 8699561340094 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EKZE-MANT EMULSIYOjel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  EKZE-MANT; geniş deri yüzeylerine, yüksek dozda, uzun süre ile uygulandığında, zedelenmiş cilde ve / veya kapalı bandaj altında tatbik edildiğinde deriden emilimi artarak sistemik (tüm vücudu etkileyen) yan etkilere neden olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EKZE-MANT’ı almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (anafilaksi) ile ilgili reaksiyonlar,

  • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite),

  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EKZE-MANT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı gibi adrenal baskılanma belirtileri

  • Özellikle uzun süre kullanıldığında, yayılma ve tedavi edilmeyen enfeksiyonun kötüleşmesi,

  • Derinin incelmesi,

  • Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (Bazı maddelerin deriye doğrudan temas etmesi sonucu ortaya çıkan deri iltihabı, kontakt dermatİt)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Kıl kökü iltihabı (follikülit),

  • Kuruluk,

  • Deri üzerinde çizgi şeklinde uzanan izler (striae),

  • Deri yüzeyinde kılcal damarların genişlemesi (telanjiektazi),

  • Kurdeşen (ürtiker),

  • Kırmızımsı küçük kabartılar (isilik),

  • Kızarıklık, kaşıntı, ciltte yanma, batma vb bölgesel reaksiyonlar

  • Tahriş de dahil uygulama yeri reaksiyonlan

  Bunlar EKZE-MANTTn hafif yan etkileridir. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza danışınız.


  Uyarı ve Önlemler

  EKZE-MANT EMULSIYOjel kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Mikonazol nitrata, triamsinolon asetonite veya EKZE-MANT’ın herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise,Verem hastalığınız var ise,Viral enfeksiyonlar (varicella ve vaccinia dahil) var İse,Aşılara reaksiyon gösteriyorsanız.Cinsel yolla bulaşan hastalıklarınız var ise.Sivilce (akne), rozase (Genellikle yüzün orta kısmını tutan, kırmızı ve iltihaplı sivilceler yapabilen, kızarıklık ve kılcal damar genişlemeleri ile seyreden ve gül hastalığı olarak da bilinen bir tür deri hastalığı) gibi deri hastalıklarınız var ise EKZE-MANTT kullanmayınız.EKZE-MANT’ı gözleriniz veya mukozalı bölgeler (ağız, burun gibi dış çevreye açılan vücut boşluklan) ile temas ettirmeyiniz.Çocuklarda uzun süre ve geniş yüzeylerde kullanmayınız.EKZE-MANT'ı, geniş yüzeylerde (vücut yüzeyinin %10’unun üstünde) ve derinin emilimi artmış olan bölgelerinde (açık yaralar, deri hasarları ve göz çevresinde) kullanmayınız.

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Yüz ve genital bölgelere kullanıyorsanız (en fazla 1 hafta süreyle) dikkatli kullanınız.

  Doktor tarafından tavsiye edilen tedavi süresi geçirilmemelidir.Eğer cilt hastalığı tedaviyle birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa veya daha kötüleşiyorsa doktorunuza başvurunuz. Bu duruma alerjik bir durum veya duyarlı olmayan bir mikroorganizma neden olabilir.

  • Kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar veya belirgin deri incelmelerini doktorunuza bildiriniz.

  • Ciltte görülen enfeksiyonlarda: enfeksiyonun mantar hastalıklarına karşı etkili (antifungal) veya bakterilere karşı etkili (antibakteriyel) ajanlara cevap vermediği durumda topikal kortikosteroit tedavisi durdurulmalıdır.

  • EKZE-MANT’ı çocuklarda tedbirli kullanınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EKZE-MANT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.Mikonazol nitratın ve Triamsinolon asetonitin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.EKZE-MANT kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Mikonazol nitratın ve triamsinolon asetonitin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.Mikonazol nitratın ve triamsinolon asetonitin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.

  Emzirme

  EKZE-MANT emzirmeden önce meme üzerine uygulanmamalıdır.Süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Cilt üzerine topikal olarak uygulanan EKZE-MANT ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EKZE-MANT'ın içeriğinde bulunan.

  • Butil hidroksianizol (E320) nedeniyle bölgesel deri reaksiyonlarına (ömeğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda (ağız, burun gibi dış çevreye açılan vücut boşlukları) tahrişe,

  • Metilhidroksibenzoat (E218) nedeniyle İse alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  EKZE-MANT, uzun süreyle geniş alanlarda kullanıldığında kan dolaşımına geçişi artacağından, fenitoin, barbitüratlar ve rifampisin gibi ilaçlarla (sırasıyla sara, konvülsiyon ve verem için kullanılabilen) beraber kullanıldığı takdirde triamsinolon asetonitin karaciğerden uzaklaştırılma hızı artabilir, buna paralel olarak EKZE-MANT’ın etkisinde azalma görülebilir. Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlara cevap azalabilir.

  Deriye bölgesel olarak uygulanan mikonazo1. deriden çok az miktarda emildiği için bu yolla bir etki göstererek diğer ilaçlarla etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte; EKZE-MANTTn, ağızdan alman kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlarla (varfarin vb.) birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve kan pıhtılaşmasını engelleyici etki izlenmelidir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Mikonazol nitrat ve triamsinolon asetonitin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Mikonazol nitrat ve triamsinolon asetonitin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da EKZE-MANT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve EKZE-MANT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Yorum Yapın