Elysion 5 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  80.30 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş Solifenasin Suksinat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Elysion 5 Mg 30 Film Tablet , Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 80.3 TL olup Normal Reçetelidir. ELYSION etken maddesi Solifenasin Suksinat olup 8699293093855 barkodludur.

  Endikasyon

  ELYSION tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibak başlatılmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ELYSION’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  yan etkiler


  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retensiyon)

  • Barsak tıkanması

  • Bacaklarda şişme

  • Halüsinasyon

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Ağız kuruluğu

  Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı Kusma Baş dönmesi Baş ağrısı Bulanık görme Reflü hastalığı (yanma dahil)

  Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu Kaşıntı Döküntü Allerjik döküntü Yorgunluk, uyku hali Bunlar ELYSİON’un hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  ELYSION kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ELYSION'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

  • ELYSİON, solifenasin veya ELYSİON’un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

  • Böbrek diyalizine giriyorsanız

  • ELYSİON’un vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa

  • Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse

  • Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

  • İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retensiyon)

  • Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komp ikasyon olan toksik megakolon dahil)

  • Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

  • Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

  ELYSION'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

  • Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

  • Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

  • Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hemia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa

  • Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve aynca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız

  • Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda ELYSİON’u günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

  • Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda ELYSİON’u günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

  • ELYSİON’un vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

  • Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

  Ayrıca, doktorunuz ELYSİON tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ELYSION'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ELYSİON aç veya tok kamına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • ELYSİON’un hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  ELYSİON bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  ELYSION'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ELYSİON kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız ELYSİON kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz:

  • Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. ELYSİON tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

  • Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), ELYSİON’un etkisi azalabilir.

  • Sindirim sistemini daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid), ku ELYSİON’un etkisi azalabilir.

  ELYSİON’un vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) ku günde sadece 5 mg ELYSİON almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığı: dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç ELYSİON kullanmayınız.

  anıyorsanız, ız veya orta

  zamanlarda


  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; idrar retensiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolondahil), myastenia gravis, dar açılı glokom, aşırı duyarlılık, hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalar, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Solifenasinin insan sütüne geçmesine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Farelerde, solifenasin ve/veya metabolitleri süte geçmiş ve yenidoğan farelerde doza bağımlı bir gelişme bozukluğuna neden olmuştur (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Bu nedenle, emzirme dönemi boyunca ELYSİON kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yorum Yapın