Emselex 7.5 Mg 28 Uzatılmış Salım Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  203.42 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Darifenasin Hidrobromur
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Emselex 7.5 Mg 28 Uzatılmış Salım Tablet , Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 203.42 TL olup Normal Reçetelidir. 8699874080120 barkodlu EMSELEX Her uzatılmış salımlı tablet, etkin madde olarak 7,5 mg darifenasin (hidrobromür olarak) içerir.

  Endikasyon

  Darifenasin sıçan sütüyle atılmaktadır. Darifenasinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emen çocuğun maruz kalacağı risk dikkate alınmalıdır. Emzirmeye devam etme veya EMSELEX tedavisinden vazgeçme kararı yarar- risk mukayesesi esas alınarak verilmelidir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EMSELEX ‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  EMSELEX kullanırken oluşan bu yan etkiler genellikle hafif ila orta dereceli ve geçicidir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EMSELEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, sersemlik (Şiddetli alerjik reaksiyonların olası belirtileri)

  • Solunum ya da yutkunma güçlüğü, yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem belirtisi)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EMSELEX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  EMSELEX'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

  • Ağız kuruması,

  • Kabızlık,

  Yaygın:

  • Baş ağrısı,

  • Karın ağrısı,

  • Öğünlerden sonra midede rahatsızlık,

  • Mide bulantısı

  • Göz kuruması,

  • Burunda kuruma,

  Yaygın olmayan:

  • Bitkinlik,

  • Kazayla yaralanma,

  • Yüzde şişme,

  • Yüksek kan basıncı,

  • İshal,

  • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik,

  • Ağızda mukoza iltihabı,

  • Karaciğer enzimlerinin artması,

  • Şişme,

  • Baş dönmesi,

  • Uykusuzluk,

  • Sersemlik,

  • Anormal düşünceler,

  • Burun akıntısı (rinit),

  • Öksürük,

  • Nefes darlığı,

  • Deride kuruma,

  • Kaşıntı,

  • Döküntü,

  • Terleme,

  • Bulanık görme dahil görme bozuklukları,

  • Tat duyusunda bozulma,

  • Üriner (idrar ile ilgili) sistem bozukluları ya da enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),

  • Cinsel güçsüzlük,

  • Vajinada akıntı ve kaşınma,

  • Mesane ağrısı,

  • İdrar yaparken zorlanma.

  Bilinmiyor:

  • Depresif ruh hali/ruh hali değişiklikleri,

  • Halüsinasyon.


  Uyarı ve Önlemler

  EMSELEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EMSELEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  EMSELEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  Eğer;

  • Otonomik nöropatiniz (kalp atım hızı, kan basıncı ve bağırsak fonksiyonu dahil hayati fonksiyonları düzenlemek için beyin ve iç organlar, kaslar, deri ve kan damarları arasındakiiletişimi sağlayan sinirlerde hasar olması hali) varsa -doktorunuz bunu size söylemişolacaktır.

  • Mide ekşimesiniz ve geğirmeniz varsa,

  • İdrar yaparken zorlanıyorsanız ve idrar akışı zayıfsa,

  • Şiddetli kabızlığınız (haftada 2 veya daha az bağırsak hareketi) varsa,

  • Sindirim hareketliliği bozukluğunuz varsa,

  • Yiyeceklerin sindirimini ve/veya geçişini etkileyen mide-bağırsak sistemi hastalığınız varsa (mide ile oniki parmak bağırsağı arasında yer alan, mide kapısı da denen bölümündaralması gibi bağırsak ya da mide içeriğinin geçişinde herhangi bir tıkanma), doktorunuzsize bunu söylemiş olacaktır.

  • Yutak iltihaplanmasına veya iltihaplanmanın daha da kötüleşmesine sebep olabilen ağız yoluyla kullanılan bifosfonatlar (kemik kütle kaybından korunmayı sağlayan ve osteoporoztedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi bazı ilaçları alıyorsanız,

  • Dar açılı glokom tedavisi görüyorsanız,

  • Herhangi bir karaciğer probleminiz varsa,

  • Herhangi bir böbrek probleminiz varsa,

  • Herhangi bir kalp hastalığınız varsa,

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer EMSELEX ile tedavi esnasında, yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (anjiyoödem işaretleri) deneyimlerseniz EMSELEX almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza haber veriniz.

  Çocuklarda kullanımı (18 yaşından küçüklerde) EMSELEX'in çocuklarda kullanımı önerilmez.

  EMSELEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yemek yemenin EMSELEX'e herhangi bir etkisi yoktur. Greyfurt suyu EMSELEX ile etkileşebilir. Ancak EMSELEX dozunun ayarlanması gerekmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kaldığınızı düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Gebeyken EMSELEX kullanımı tavsiye edilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bu konuda doktorunuza danışınız. EMSELEX, emzirme sırasında dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  EMSELEX baş dönmesi ve bulanık görme, uyku problemi veya uyku sersemliği gibi etkilere sebep olabilir. EMSELEX kullanırken bu belirtilerden herhangi birisi ortaya çıkarsa, doz ayarlaması yada alternatif bir tedavi uygulama konusunda doktorunuza danışınız. Eğer bu belirtilerdenetkilendiyseniz, araç ya da makine kullanmayınız. EMSELEX için bunlar yaygın olmayan yanetkiler olarak raporlanmıştır (Bakınız Bölüm 4).

  EMSELEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EMSELEX'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, bunu takiben doktorunuzun EMSELEX veya diğer ilacın dozunu ayarlaması gerekliliği sizin için önemli olabilir:

  • Bazı antibiyotikler (örn. eritromisin, klaritromisin ve rifampisin),

  • Antifungal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol),

  • Antiviral (virüs hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar (örn. Nelfinavir ve ritonavir),

  • Antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ilaçlar (örn. tiyoridazin),

  • Bazı antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar) (örn. imipramin),

  • Bazı antikonvülsanlar (çoğunlukla sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar; örn. karbamazepin (trigeminus nevraljisi denilen çok şiddetli ağrılı bir hastalığın tedavisinde dekullanılır), barbitüratlar)

  • Kalple ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. flekainid, verapamil ve digoksin),

  • Diğer antimuskarinik ilaçlar (EMSELEX'in etki şekline benzer etki eden, mesane kaslarını gevşeten ilaçlar. Örn. tolterodin, oksibutinin ve flavoksat).

  Eğer sarı kantaron içeren ürünler de kullanıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; üriner retansiyon, gastrik retansiyon, glokom, aşırı duyarlılık.

  Yorum Yapın