EPIXX

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  153.70 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levetirasetam
  N
  ?
  ?
  X
  E
  Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan levetirasetam tedavisindeki erişkin ve çocuk hastaların (4 -16 yaş) % 14’ünde epilepsi nöbeti sıklığında % 25’in üzerinde artış bildirilirken bu artış plasebo alan erişkin ve çocuk hastaların sırasıyla % 26 ve % 21’inde bildirilmiştir. EPİXX idiyopatik jeneralize epilepsili erişkin ve adolesanlarda primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde kullanıldığında absans sıklığına etkisi olmamıştır.
  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın
  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  ?
  ?
  X
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  153.70 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levetirasetam
  Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan levetirasetam tedavisindeki erişkin ve çocuk hastaların (4 -16 yaş) % 14’ünde epilepsi nöbeti sıklığında % 25’in üzerinde artış bildirilirken bu artış plasebo alan erişkin ve çocuk hastaların sırasıyla % 26 ve % 21’inde bildirilmiştir. EPİXX idiyopatik jeneralize epilepsili erişkin ve adolesanlarda primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde kullanıldığında absans sıklığına etkisi olmamıştır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın