Epixx 100 Mg/ml Oral Solüsyon 300 Ml

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  153.70 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levetirasetam
  N
  ?
  ?
  X
  E
  Epixx 100 Mg/ml Oral Solüsyon 300 Ml , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 153.7 TL olup Normal Reçetelidir. 8699514650058 barkodlu EPIXX Her bir ml’de 100 mg levetirasetam içerir.

  Endikasyon

  Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan levetirasetam tedavisindeki erişkin ve çocuk hastaların (4 -16 yaş) % 14’ünde epilepsi nöbeti sıklığında % 25’in üzerinde artış bildirilirken bu artış plasebo alan erişkin ve çocuk hastaların sırasıyla % 26 ve % 21’inde bildirilmiştir. EPİXX idiyopatik jeneralize epilepsili erişkin ve adolesanlarda primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde kullanıldığında absans sıklığına etkisi olmamıştır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EPIXX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa EPİXX’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  •   Halsizlik, hafif baş dönmesi ya da sersemlik hissi veya nefes almada güçlük; bu

  bulgular ciddi alerjik (anaflaktik) reaksiyon belirtileri olabilir.

  •   Yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi (Quincke ödemi)

  •   Grip benzeri belirtiler ve yüzde kızarıklığı takip eden,  yüksek ateşin eşlik ettiği

  yayılmış döküntü, kan testlerinde görülen karaciğer enzim seviyelerinde yükselme ve beyaz kan hücrelerinin bir türünde artış (eozinofili) ve lenf nodlarında büyüme

  (eozinofili ve sistemik belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonu [DRESS])

  •   İdrar hacminde azalma, yorgunluk, bulantı, kusma, zihin  karışıklığı (konfüzyon),

  bacaklar, ayak bilekleri veya ayaklarda şişme; bu bulgular böbrek fonksiyonundaki

  ani düşüşün belirtisi olabilir.

  •   Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (multiform eritem)

  •   Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

  • Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (toksik epidermal nekroliz)Ciddi zihinsel değişiklikler veya yakınlarınız sizde zihin karışıklığı (konfüzyon), somnolans (uyuklama hali), amnezi (bellek kaybı), bellek yetmezliği (unutkanlık), anormal davranışlar ya da istemsiz veya kontrolsüz hareketler gibi nörolojik belirtiler olduğunu fark ederse. Bunlar ensefalopatinin (beyin hastalığı, hasarı veya fonksiyon bozukluğu) belirtileri olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek Bilinmiyor

  : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  •  Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)

  •  Uyuklama hali (Somnolans)

  •  Baş ağrısı

  Yaygın:

  •  İştahsızlık (Anoreksi),

  •  Depresyon

  •  Düşmanca davranış/saldırganlık

  •  Kaygı (Anksiyete)

  •  Uykusuzluk (İnsomni)

  •   Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)

  •  İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)

  •  Denge bozukluğu

  •  Sersemlik hissi

  •  Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)

  •  İstemsiz titreme (Tremor)

  •  Dönme hissi (Vertigo)

  •  Öksürükte artış

  •  Karın ağrısı

  •  İshal

  •  Hazımsızlık (Dispepsi)

  •  Bulantı

  • Kusma

  •  Döküntü

  •  Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

  Yaygın olmayan:

  •  Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma

  •  Kanda akyuvar sayısında azalma

  •  Kilo artışı

  •  Kilo kaybı

  •  İntihar girişimi ve intihar düşüncesi

  •  Mental bozukluk

  •  Anormal davranışlar

  •  Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı)

  •  Kızgınlık

  •  Zihin karışıklığı (Konfüzyon)

  •  Panik atak

  •  Duygusal değişkenlik/duygudurum dalgalanmaları

  •  Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)

  •  Bellek kaybı (Amnezi)

  •  Unutkanlık (Bellek yetmezliği)

  •  Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)

  •  İğnelenme hissi (Parestezi)

  •  Dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)

  •  Çift görme

  •  Bulanık görme

  •  Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

  •  Saç dökülmesi

  •  Deri iltihabı (Ekzama)

  •  Kaşıntı

  •  Kas zayıflığı

  •  Kas ağrısı (Miyalji)

  •  Yaralanmalar

  Seyrek

  •  Enfeksiyon

  •  Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma

  •  Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS, anaflaktik reaksiyon [ağır ve önemli alerjik reaksiyon], Quincke ödemi [yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi])

  •  Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma

  •  İntihar

  •  Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)

  •  Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsatre olamama)

  •  Başı, gövdeyi ve uzuvları etkileyen kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)

  •  Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)

  •  Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)

  •  Pankreas iltihabı (Pankreatit)

  •  Karaciğer yetmezliği

  •  Karaciğer iltihabı (Hepatit)

  •  Böbrek fonksiyonunda ani düşüş

  •  Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (Multiform eritem)

  •  Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

  •  Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (Toksik epidermal nekroliz)

  •  Rabdomiyoliz (kas dokusunun bozulması) ve bununla ilişkili olarak kandaki kreatin fosfokinaz artışı. Japon hastalarda görülme sıklığı, Japon olmayan hastalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir.

  •  Yürüme güçlüğü

  En sık bildirilen advers reaksiyonlar nazofarenjit, somnolans (uyuklama hali), baş ağrısı, yorgunluk ve sersemlik hissidir. Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.


  Uyarı ve Önlemler

  EPIXX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EPIXX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer EPİXX’in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

  EPİXX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

  • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.

  • EPİXX gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

  • Eğer halsizliğiniz varsa, ateşiniz yüksekse, tekrarlayan enfeksiyonlar veya pıhtılaşma bozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız."

  Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  EPIXX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EPİXX’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, EPİXX’i alkol ile almayınız.

  Hamilelik

  • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  • Doktorunuza danışmadan EPİXX ile tedavinizi durdurmamalısınız EPİXX’in doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski göz ardı edilemez. EPİXX hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  EPİXX uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİXX tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  EPIXX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EPİXX 100 mg/ml oral çözelti, sodyum metil hidroksibenzoat (E219), sodyum propil hidroksibenzoat (E217) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  EPİXX 100 mg/ml oral çözelti, içeriğinde maltitol solüsyonu (hidrojenize glikoz şurubu) bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  EPİXX 100 mg/ml oral çözelti, gliserin içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  EPİXX 100 mg/ml oral çözelti, 1.7 mg/ml sodyum siklamat ve 4.0 mg/ml sodyum sitrat dihidrat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EPİXX’i almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir ilaç) almayınız, bu durum EPİXX’in etkisini kaybetmesine neden olabilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Levetirasetam anne sütü ile atılmaktadır. Bu nedenle, EPİXX ile tedavi sırasında anne sütü ile besleme önerilmez. Ancak, emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da EPİXX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve EPİXX tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın