Exenate %0.1 30 G Krem

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  14.78 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. Metilprednizolon Aseponat
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Exenate %0.1 30 G Krem , Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 14.78 TL olup Normal Reçetelidir. 8680760350083 barkodlu EXENATE Her 1 g EXENATE, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0,1) içerir.

  Endikasyon

  Genellikle kortikoid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk trimestrinde kullanılmamalıdırlar. Özellikle gebelikte geniş alanların tedavisinden, uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınılmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EXENATE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  Uygulama bölgesinde yanma hissi, kaşıntı

  Yaygın olmayan

  İlaca karşı aşırı duyarlılık, uygulama bölgesinde kuruluk, kızarıklık (eritem), deri üzerinde iltihaplı kesecikler (veziküller), kıl kökü iltihabı (folikülit), döküntü, karıncalanma (parestezi)

  Seyrek sıklıkta görülen yan etkiler

  Uygulama bölgesinde selülit, ödem, tahriş, irinli deri enfeksiyonu (piyoderma), deride çatlaklar, kılcal damarların genişlemesi (telanjiyektaziler), deride incelme (atrofi), deride mantar enfeksiyonu, sivilce (akne) Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Aşırı kıllanma, perioral (ağız civarında) dermatit, deride renk değişikliği, alerjik deri reaksiyonları, deride striae (çatlaklar)

  EXENATE'nin de dahil olduğu grup olan kortikoid içeren deriye uygulanan ilaçlar kullanıldığında emilime bağlı olarak tüm vücutta etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar EXENATE'nin hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  EXENATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXENATE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • EXENATE'nin içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa

  • Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar (lezyon) varsa

  • Tedavi alanında viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/varicella, herpes zoster), gül hastalığı (rosacea), ağız civarında deri iltihabı (perioral dermatit), deride yara, akne, derinin incelmesi ilesonuçlanan (atrofik) deri hastalıklarına ilişkin bir bozukluk veya aşı sonrası görülen derireaksiyonları varsa

  • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir.

  EXENATE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • EXENATE'nin de dahil olduğu glukokortikoidler (çeşidi iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar), özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiyeulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.

  • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.

  • EXENATE'nin de dahil olduğu deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanımına bağlı olarak, lokal deri iltihabı oluşma olasılığı artabilir.

  • EXENATE kullanılırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temasından kaçınınız.

  • EXENATE'nin de dahil olduğu deriye uygulanan kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman altında tüm vücutta yanetki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin kapalı ortam oluşturabileceğine dikkatedilmelidir.

  • Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya tüm vücudu etkileyen durumların ortaya çıkma olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi mümkün mertebe kısatutulmalıdır.

  • Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.

  • Daha önce göz içi basıncında artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz. Genel kullanılan ve tüm vücudu etkileyen kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerinkullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalıpansuman ile veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) sonucunda glokomgelişebilir.

  • EXENATE'nin içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve bütilhidroksitoluen) deride bölgesel tepkilere (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Bütilhidroksitoluen gözlerde ve mukozmembranlarda da (ağız boşluğu ve burun boşluğu) tahrişe sebep olabilir.

  Pediyatrik popülasyon:

  EXENATE kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.

  Dört ay ile 3 yıl arasındaki çocuklara uygulanacağı zaman doktor değerlendirmesi gerekmektedir. Lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXENATE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EXENATE'yi yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz EXENATE reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

  • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan ilaçların kullanılması sakıncalıdır.

  • Özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım veya kapalı pansumandan kaçınınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Emziren kadınlar, göğüs bölgesine EXENATE uygulamamalıdır.

  • Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz EXENATE reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

  • Özellikle geniş alana uygulamadan, uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınınız.

  Araç ve makina kullanımı

  EXENATE'nin araç ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

  EXENATE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EXENATE'nin içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve bütilhidroksitoluen) deridebölgesel tepkilere (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Bütilhidroksitoluen gözlerde ve mukozmembranlarda da (ör: ağız boşluğu, burun boşluğu) tahrişe sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Yorum Yapın