Exenate %0.1 50 G Losyon

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23.11 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. Metilprednizolon Aseponat
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Exenate %0.1 50 G Losyon , Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 23.11 TL olup Normal Reçetelidir. 8680760480018 barkodlu EXENATE Her 1 g EXENATE, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0,1) içerir.

  Endikasyon

  Metilprednisolon aseponat ile geniş alanların oklüzif olmayan tedavisinden (deri yüzeyinin %40-90’ı kadar) sonra bile; çocuklarda adrenokortikal fonksiyon bozukluğu gözlenmemiştir. Sağlıklı yetişkin gönüllülerde %60 deri yüzeyine, oklüzif koşullar altında 22 saat boyunca metilprednisolon aseponat uygulamasının ardından plazma kortizol seviyesinde supresyon ve sirkadiyen ritimler üzerinde etki gözlenmiştir. EXENATE oklüzif koşullarda kullanılmamalıdır. Bebek bağı oklüzif koşul oluşturabilir. Bu nedenle EXENATE’nin 4 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmez.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EXENATE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Yaygın sıklıkta görülen yan etkiler

  Uygulama bölgesinde yanma hissi

  Yaygın olmayan sıklıkta görülen yan etkiler

  Egzama, deride çatlaklar (fissürler), uygulama bölgesinde kaşıntı (pruritus) ağrı, sulu kesecikler (veziküller), irinli deri kabarcıkları (püstül), aşınma

  Bilinmeyen sıklıkta görülen yan etkiler

  İlaca karşı aşırı duyarlılık, sivilce (akne), kılcal damarların genişlemesi (telanjiyektazi), deride incelme (atrofi), çatlaklar (deride stria), ağız civarında iltihap (perioral dermatit), deride renk değişikliği, uygulama bölgesinde kuruluk, kızarıklık (eritem), kıl kökü iltihabı (folikülit), aşırı kıllanma (hipertrikoz)

  Kortikoid içeren deriye uygulanan ilaçlar kullanıldığında, deriden emilmesine bağlı olarak tüm vücudu etkileyen durumlar ortaya çıkabilir.


  Uyarı ve Önlemler

  EXENATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXENATE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • EXENATE içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,

  • Tedavi alanında, tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) hasarı, viral hastalıklar (ör: varicella (suçiçeği) ya da herpes (uçuk, zona), rozasea (gül hastalığı), perioral dermatit (ağız çevresinde iltihaplanma), ülser, akne vulgaris (sivilce), atrofik deri hastalıkları (deride incelme) varsa ve aşı sonrası deri reaksiyonları gözlenmişse,

  Tüm vücudu etkileyen mantar enfeksiyonunuz varsa ilave uygun tedavi gereklidir. Ayrıca bakınız

  EXENATE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  bölümü.

  EXENATE'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  • EXENATE'nin de dahil olduğu glukokortikoidler (bir hormon çeşidi) grubu, özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.

  • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.

  • Deriye uygulanan glukokortikoid (bir hormon çeşidi) kullanımına bağlı olarak, lokal deri enfeksiyonları oluşma potansiyeli artabilir.

  • EXENATE geniş alanlara uygulanmamalıdır (vücut yüzey alanının %40'ından daha fazla).

  • EXENATE'nin de dahil olduğu, deriye uygulanan kortikosteroidlerin (bir hormon çeşidi) geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman koşullarında sistemik yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır.

  • Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok

  edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.

  • EXENATE'nin kullanımı sırasında göz, derin yaralar ve mukozayla temasından

  kaçınılmalıdır.

  • Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.

  • Tüm vücudu etkileyen kortikoidlerde (bir hormon çeşidi) olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom (göz tansiyonu) gelişebilir.

  Pediyatrik popülasyon:

  EXENATE’nin 4 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması önerilmez.

  4 ay ile 3 yaş arası çocuklarda kullanımında, fayda/risk değerlendirilmesi doktorunuz tarafından yapılmalıdır.

  EXENATE’nin kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.

  EXENATE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EXENATE'yi yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. EXENATE lokal uygulandığı için bir etkileşim beklenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz EXENATE reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

  • Birçok çalışmadan elde edilen veriler, gebeliğin ilk üç ayında glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların bebeklerinde yarık damak görülme riskinde artış olmasının muhtemel olabileceğini düşündürmektedir.

  • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preparatların kullanılması sakıncalıdır.

  • Özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım ve kapalı pansumandan kaçınınız.

  • EXENATE ile tedavinin klinik endikasyonu gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve

  riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız EXENATE'yi göğüslerinize uygulamayınız. Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz EXENATE reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

  • EXENATE'nin deriye uygulama sonucunda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  • Emziren kadınlarda EXENATE'nin dikkatli kullanılması gerekmektedir.

  • Özellikle geniş alana uygulamadan, uzun süreli kullanım ve kapalı pansumandan sakınınız.

  Araç ve makina kullanımı

  EXENATE'nin araç kullanma ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

  EXENATE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EXENATE'nin içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Yorum Yapın