Exeram 10 Mg 28 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  33.21 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş Essitalopram
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Exeram 10 Mg 28 Film Tablet , Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 33.21 TL olup Normal Reçetelidir. EXERAM etken maddesi Essitalopram olup 8699293090816 barkodludur.

  Endikasyon

  EXERAM, çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanların tedavisinde kullanılmamalıdır. Klinik çalışmalarda antidepresanlar ile tedavi edilen çocuklar ve adolesanlar, plasebo ile tedavi edilenlerle karşılaştırıldığında intiharla ilişkili davranışlar (intihar girişimi ve intihar düşünceleri) ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, zıtlaşma davranışı ve sinirlilik) daha sık gözlenmiştir.
  Klinik bir gereksinime dayanarak yine de tedavi etme kararı alınırsa, hasta intihar semptomlarının ortaya çıkmasına karşı dikkatle izlenmelidir. Ayrıca, çocuklar ve adolesanlar için büyüme, olgunlaşma, kognitif ve davranışsal gelişim ile ilgili uzun dönemli güvenlilik verisi bulunmamaktadır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EXERAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

  Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

  Yaygın olmayan (1000’de 1 kişiden fazla ve 100’de 1 kişiden az):

  Anormal kanamalar, mide-barsak kanamaları dahil

  Seyrek (10000’de 1 kişiden fazla ve 1000’de 1 kişiden az):

  Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken

  (alerjik reaksiyon) zorluk hissederseniz doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.

  Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza bildiriniz veya hastaneye gidiniz:

  İdrar yaparken zorlukNöbetler, ayrıca bakınız “EXERAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” adlı bölüm.Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit belirtisidir.

  Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

  Çok yaygın (10’da 1 kişiden fazla):

  Bulantı

  Yaygın (100’de 1 kişiden fazla ve 10’da 1 kişiden az):

  Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)İştahta azalma veya artmaEndişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride karıncalanmaİshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğuTerleme artışıKas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazm bozuklukları)Yorgunluk, ateşKilo artışı

  Yaygın olmayan (1000’de 1 kişiden fazla ve 100’de 1 kişiden az):

  Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kaşıntı (prürit)Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfuzyon durumuUyku bozulduğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tinnitus)Saç dökülmesiVajinal kanamaKilo kaybıKalp atımında hızlanmaKol ve bacaklarda şişlikBurun kanaması

  Seyrek (10000’de 1 kişiden fazla ve 1000’de 1 kişiden az):

  Saldırganlık, depersonalizasyon, halüsinasyonKalp atışında yavaşlama

  Bazı hastalar tarafından bildirilenler (sıklık bilinmiyor):

  Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, ayrıca bakınız “EXERAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” adlı bölüm.Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon)Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)Ağrılı ereksiyon (priapizm)Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük trombosit seviyesi (trombositopeni)Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem)İdrar miktarında artma (uygunsuz ADH salımmı)Emzirmeyen kadınlarda süt gelmesiMani

  Ek olarak, essitaloprama (EXERAM’ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarda saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:

  Motor huzursuzluk (akatizi)Anoreksiya (iştahsızlık)

  Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  EXERAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXERAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Essitaloprama veya EXERAM içerisindeki diğer maddelere karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa (bakınız “Yardımcı maddeler”),MAO inhibitörleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız,Pimozid kullanıyorsanız.

  EXERAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.

  Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:

  Eğer epilepsiniz (sara) varsa, nöbetler oluşursa veya nöbet sıklığında bir artış olursa, EXERAM tedavisi sonlandırılmalıdır (bakınız bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”).Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.Eğer diyabetiniz varsa, EXERAM tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir. İnsülin ve/veya ağızdan alman kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.Eğer elektrokonvulsif tedavi alıyorsanız.Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.

  Lütfen dikkat ediniz

  Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilirler. Bu durum, garip ve hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşırı fiziksel aktiviteyle karakterizedir. Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

  Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, yerinde sabit oturamama veya ayakta duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

  İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

  Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

  Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

  Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

  Eğer, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz.

  Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarım arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edici lerce yakinen izlenmesi gereklidir._

  Çocuklar ve 18 vasin altında ergenlik caaında kullanım

  EXERAM, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,

  18 yaşın altındaki hastalar, bu türden ilaçları kullandıklarında, intihara teşebbüs, intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin daha sık oluştuğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşın altındaki hastaya, faydası olacağını düşünerek, EXERAM başlayabilir. Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir hastaya EXERAM vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen kendisine başvurunuz. 18 yaşın altındaki hasta EXERAM kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz. Aynı zamanda, EXERAM’ın bu yaş grubundakilerin büyüme, gelişme, bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyarılar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXERAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; non-selektif geri dönüşümsüz mono-amin oksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanımı ve aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Essitalopramın anne sütüne geçmesi beklenir.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın