Famodin 40 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  22.96 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Famotidin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Famodin 40 Mg 30 Tablet , Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 22.96 TL olup Normal Reçetelidir. FAMODIN etken maddesi Famotidin olup 8699516094171 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  1.Aktif duodenal ülserin kısa süreli tedavisinde.
  2.Aktif ülserin iyileşmesini takiben, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisinde.
  3.Aktif benign gastrik ülserin kısa süreli tedavisinde.
  4.Gastroösofageal reflü'nün kısa süreli tedavisinde.
  5.Patolojik hipersekresyon hallerinin tedavisinde (Zollinger-Ellison sendromu, multipl endokrin adenomalar).


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Aşağıdaki yan etkiler famotidin tedavisi gören hastaların %1 den fazlasında ortaya çıkmıştır ve ilaca bağlı olabilir. Baş ağrısı (%4.7),baş dönmesi (%1.3),kabızlık (%1.2) ve ishal (%1.7).Klinik çalışmalarda famotidine bağlı oldukları kesin olarak saptanmamakla birlikte nadiren aşağıdaki yan etkiler de rapor edilmiştir.

  Sistemik; ateş, asteni, yorgunluk
  Kardiyovasküler; çarpıntı
  Gastrointestinal; bulantı, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, karaciğer enzimlerinde patolojik değişiklikler
  Hematolojik; trombositopeni
  Aşırı duyarlılık; orbita ödemi, konjuktivada kızarıklık
  Kas-iskelet sistemi; kas-iskelet ağrıları, eklem ağrıları
  Sinir sistemi/psikiyatrik; parestezi, depresyon, anksiyete, libido azalması, ,uyku bozukluğu
  Solunum sistemi; bronkospazm
  Cilt; alopesi, akne, kaşıntı, ciltte kuruluk, kızarıklık
  Duyu organları; kulak çınlaması, tat alma bozukluğu
  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Famotidin tedavisi ile sağlanacak semptomatik iyileşme gastrik malignite olasılığını ortadan kaldırmaz.Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi 10 ml/dak) 2 doz arasındaki süre uzatılmalı ya da düşük dozlar kullanılmalıdır. Ancak plazmada yüksek famotidin konsantrasyonuna bağlı toksisite olayına şimdiye kadar rastlanmamıştır.

  Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı :Ancak mutlak endikasyon var ise yakın doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

  Çocuklarda kullanımı; Famotidin'in çocuklarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

  Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Gerek insanlarda,gerekse hayvan modelleriyle ve in vitro olarak yapılan çalışmalarda karaciğerin mikrozomal enzimleri ile (örneğin sitokrom p450 sistemi), metabolize olan ilaçlarla famotidin arasında önemli bir etkileşim saptanmamıştır. Test edilen ilaçlar arasında warfarin, teofilin, fenitoin, diazepam, aminopirin ve antipirin sayılabilir. Karsinojenik ya da mutajenik etkisi yoktur; fertiliteyi olumsuz yönde etkilemez.


  Formül

  Formülü:

  Her tablette;
  Famotidin...........20,40 mg

  Kaplama Maddesi Bileşimi:Titandioksit, Demiroksit


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde ;

  -Duodenal ülser

  Akut tedavi:Aktif duedenal ülserde önerilen oral doz 40 mg (2 tablet) olup yatmadan önce bir defada alınır.Hastaların çoğu 4 haftada iyileşir.Nadiren 6-8 haftadan daha uzun süre devam etmek gerekir. Famodin'in komplikasyonsuz aktif duodenal ülserde 8 haftadan uzun süreli kullanım güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Sabah ve akşam verilen 20 mg'da aynı ölçüde etkilidir.

  İdame tedavisi; önerilen oral doz 20 mg (1 tablet) olup yatmadan önce bir defada alınır.Aktif ülserin iyileşmesini takiben, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisinde, kontrollü çalışmalar ancak 1 yıl ile sınırlıdır.

  -Aktif benign gastrik ülser'in kısa süreli tedavisinde kullanım dozu ;

  Akut tedavi; yetişkinler için tavsiye edilen doz günde 1 defa yatmadan önce 40 mg'dır.

  Famotidinin 8 haftadan daha uzun süreli kullanımının güvenilirliği ve emniyeti kanıtlanmamıştır.

  -Gastroösofageal reflünün kısa süreli tedavisinde kullanılacak doz;

  gastroösofageal reflü semptomları gösteren kişilerde günde 2 defa 20 mg (1 tablet) dozunda olmak üzere 6 hafta süreli uygulanır. Bu semptomlara aynı zamanda erezyon ve ülserasyonda eşlik ediyor ise tavsiye edilen kullanım dozu; 12 hafta süre ile günde iki defa 20 (1 tablet) ya da 40 mg (2 tablet)'dır.

  Patolojik hipersekresyon halleri (Zollinger-Ellison sendromu ve multipl endokrin adenomalar) : Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg (1 tablet)'dır. Bazı hastalarda daha yüksek bir dozla başlamak gerekebilir. Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır ve tedaviye klinik olarak gerekli olduğu sürece devam edilir.Ağır Zollinger-Ellison Sendromlu bazı hastalarda 6 saat arayla 160 mg'lık dozlar kullanılmıştır.

  Böbrek yetmezliğinde doz ayarı :

  Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi 10 ml/dak) Famodin'in eliminasyon yarı ömrü 20 saati geçebilir ve anürik hastalarda yaklaşık 24 saate kadar uzayabilir. Her ne kadar Famodin'in yan etkileri ile plazma konsantrasyonu arasında kesin ilişki yoksa da, ilacın birikimini önlemek üzere, Famodin'in dozu azaltılmalı (yatmadan önce 20 mg) ya da dozlar arası süre hastanın klinik yanıtına göre 36 ila 48 saate çıkarılmalıdır.  AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :

  Patolojik hipersekresyon hallerinde hastalara günde 640 mg'a varan dozlar verilmiş ve ciddi yan etkiler ortaya çıkmamıştır.İstemli ve kazaen aşırı doz alımlarında semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Henüz absorbe olmayan materyal sindirim sisteminden uzaklaştırılmalı (kusturma, lavaj) hastanın vital fonksiyonları izlenerek destekleyici tedavi sürdürülmelidir. Hemodiyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Famotidin bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Famotidin anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren anneler ya emzirmeyi ya da ilacı kesmelidir.
  Üreme yeteneği/ fertilite:

  Yorum Yapın