Famotep 40 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  12.77 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Famotidin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Famotep 40 Mg 30 Tablet , Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 12.77 TL olup Normal Reçetelidir. FAMOTEP etken maddesi Famotidin olup 8699530010096 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Famotidin duodenal ülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde , duodenal ülserlerin nüksünü önlemede , Zollnger - Ellison sendromu gibi aşırı sekresyon durumlarında kullanılır.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Famotep Tablet genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır. Hastaların % 1' inden fazlasında görülen belli başlı yan tesirler ; baş ağrısı , baş dönmesi , konstipasyon ve diyaredir. Aşağıda yer alan yan tesirlere famotidin kullanımı ile rastlanmıştır. Bu belirtilerin ilaçtan kaynaklandığı kesin olarak saptanamamakla beraber aksi de kanıtlanamamıştır.
  Tüm vücutta : Ateş , asteni , yorgunluk
  Kardiyovasküler : Palpitasyonlar
  Gastrointestinal : Bulantı , kusma , anoreksi , ağız kuruluğu , karaciğer enzimlerinde
  anormallikler
  Hematolojik : Trombositopeni
  Hipersensitivite : Orbital ödem
  Müskuloskeletal : Müskuloskeletal ağrı , artralji
  Sinir sistemi / Psikiatrik : Paresteziler , grandmal nöbeti ( tek vaka ) , depresyon , anksiete ,
  halüsinasyonlar ( tek vaka ) , libidoda azalma ,uykusuzluk veya
  uyku hali
  Solunum : Bronkospazm
  Deri : Alopesi , akne pruritis , deri döküntüsü , ciltte kuruma , flaş hali
  Özel duyurular : Tinnitus , tat alma duyusunda bozukluk


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Gastrik ülser vakalarında ilaç kullanılmadan önce kanser vakası olup olmadığı araştırılmalıdır. Tedaviden semptomatik cevap alınması kanser olmadığı anlamına gelmez. Bugüne kadar famotidinin yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşması ile toksik belirtiler görülmemişse de ağır böbrek yetmezliğinde ( kreatinin klirensi < 10 ml / dak. ) doz azaltılmalı veya doz araları uzatılmalıdır. Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarının düzgün olması halinde doz ayarlamasına gidilmesine gerek yoktur.
  Araç ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkileri :
  Araba veya makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi gözlenmemiştir.

  GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM:
  Hamilelik Kategorisi : B Kategorisi
  Gebelerde kullanılması gerekiyorsa tıbbi kontrol altında verilmelidir.
  Famotidinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebek üzerinde muhtemel advers reaksiyonlar nedeni ile , süt veren annelerde ya emzirmeye son vermek veya ilacı kesmek gerekir. Famotidinin çocuklardaki etkinlik ve emniyeti kanıtlanamamıştır.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  H2 blokeri alan bazı hastalarda alkolün kandaki seviyesi yükselebilir , dikkat edilmelidir. Antiasitlerle aynı anda alındığında , famotidinin absorbsiyonu azalabilir , en az 1 saat aralıklarla alınmalıdır.


  Formül

  Formülü:

  Bir tablette :
  Famotidin 40 mg


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Duodenum Ülseri ve Ulcus Ventriculide ;
  Günde 1 defa ( yatmadan önce ) 40 mg famotidin alınır.
  Tedaviye 4 - 8 hafta devam edilmelidir.
  Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse , tedavi süresi kısaltılabilir. Vakaların çoğunda 4 haftalık bir tedavi yeterli olmaktadır. 4 hafta sonunda iyileşme görülmezse , famotidin kullanımı 4 hafta daha sürdürülmelidir.
  Nüksleri önlemek için de günde 1 defa ( yatmadan önce ) 20 mg famotidin alınarak idame tedavisi uygulanır.
  Mide Ülserinde ;
  Günde 1 defa ( yatmadan önce ) 40 mg famotidin alınır. Tedaviye 4 - 8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse , tedavi süresi kısaltılabilir.
  Zollinger - Ellison Sendromunda ;
  Tedaviye 6 saatte bir 20 mg famotidin verilerek başlanır. Giderek doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır. Önemli bir yan tesirle karşılaşmadan 1 yıl süre ile günde 480 mg' a kadar famotidin verilen vakalar mevcuttur.

  AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:
  Aşırı doz alımı ile ilgili bir tecrübe yoktur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalı , durumu kontrol altında tutulmalı , semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

  Yorum Yapın