Flomax Pr 0.4 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  41.97 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. Tamsulosin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Flomax Pr 0.4 Mg 30 Tablet , Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 41.97 TL olup Normal Reçetelidir. FLOMAX etken maddesi Tamsulosin Hcl olup 8699693030184 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi FLOMAX PR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  FLOMAX kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

  Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada 1 veya daha fazla); yaygın (10 hastada 1 hastaya kadar); yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar); seyrek (1.000 hastada 1 hastaya kadar); çok seyrek (10.000 hastada l’den az); bilinmiyor (eldeki veriler ile hareket edilemiyor).

  Aşağıdakilerden biri olursa FLOMAX PR’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Vücudun yumuşak dokularında (örn. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermede güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin FLOMAX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın (10 hastada 1 hastaya kadar):

  Baş dönmesi

  Ejakülasyon (boşalma) bozuklukları (boşalma esnasında meni sıvısının penisten dışarı çıkmayıp, mesane içine girmesi, ya da hiç boşalma olmaması dahil)

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar):

  Baş ağrısı

  Çarpıntı

  özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basıncında ani düşme

  Burun iltihabı (rinit)

  Kabızlık, ishal, bulantı, kusma

  Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

  Olağan dışı halsizlik

  Seyrek (1.000 hastada 1 hastaya kadar):

  Baygınlık

  Çok seyrek (10.000 hastada 1 ’den az):

  Stevens-Johnson sendromu (deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

  Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm)

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

  Görme bulanıklığı veya bozukluğu*

  Burun kanaması*

  Eritema multifonne*: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır. Eksfoliyatif dermatit*: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bölümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısısı yükselir (ateş).

  Ağız kuruluğu * Bunlar klinik araştırmalar sırasında görülmeyen, ancak ilaç piyasaya verildikten sonra bildirilen yan etkilerdir.

  Tamsulosin ender olarak, grubundaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı sertleşme bozukluklarına yol açabilmektedir.

  Aynı gruptaki diğer ilaçlar ile olduğu gibi, sersemlik,, ya da dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

  Yukarıda verilen İstenmeyen olayların yanı sıra, İlaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çırpınması, kalpte ritm bozuklukları, kalbin hızlı atması ve nefes darlığı bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası deneyim dönemine ait oldukları için, bu olayların sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tamsulosinin oynadığı rol güvenilir bir şekilde belirlenememektedir.


  Uyarı ve Önlemler

  FLOMAX PR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FLOMAX PR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Tamsulosine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) İseniz. Aşırıduyarlık kendisini vücudun yumuşak dokularında ani lokal şişmeler (Örn. boğazya da dil), nefes almada güçlük ve/veya kaşıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir(anjiyoödem),

  Yatar durumda İken ya da otururken birden ayağa kalktığınızda baygınlık ortaya çıkıyorsa(ortostatik hipotansiyon),

  Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

  FLOMAX, ağız yoluyla alınan ketokonazol adındaki mantar hastalığı İlacı ile birlikte kullanılmamalıdır.

  FLOMAX PR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu tip diğer ilaçlar ile olduğu gibi, FLOMAX kullanırken, nadiren baygınlık ortayaçıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığında, bunlar geçinceyekadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız.

  FLOMAX İle tedaviye başlamazdan önce, doktorunuz sizde İyi huylu prostat büyümesinebenzer belirtiler veren başka hastalıkların mevcut olmadığından emin olmak için etraflıcainceleyecektir. Bu incelemelerde makattan muayene ve ‘prostat spesifik antijen* adı verilenbir maddenin laboratuar tayini yer alabilir. Doktorunuz bu incelemeleri tedavi sırasında dadüzenli aralıklarla sürdürmeyi düşünebilir.

  Ağır böbrek hastalığınız varsa (kreatinin klerensi <10 ml/dk), doktorunuza söyleyiniz.

  Halen tamsulosin almakta olan ya da geçmişte almış olan bazı hastalarda, katarakt ve glokomameliyatları sırasında, ameliyatı güçleştiren bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Katarakt (gözmerceğinin bulanıklığı) ya da glokom (göz içi basıncının artması) nedeniyle ameliyatolacaksanız, lütfen göz doktorunuza FLOMAX kullanmakta olduğunuzu veya geçmişte birdönem kullandığınızı söyleyiniz.

  Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler konusunda gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Katarakt ya da glokom ameliyatı planlanan hastalardatamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir.

  FLOMAX, eritromİsin adındaki antibiyotik ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır;etkisi artabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FLOMAX PR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLOMAX yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir.

  Hamilelik

  FLOMAX yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu İçin geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diklofenak (bir tür ağrı kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı / kan pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç), tamsulosinİn vücuttan atılmasını hızlandırabilir. FLOMAX bu ilaçlar ile birliktekullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  FLOMAX ketokonazol (mantar enfeksiyonu ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır. FLOMAX eritromisin (antibiyotik) ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  FLOMAX’ın aynı gruptan (alfaı-adrenoreseptör blokörleri) diğer İlaçlar ile birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir.

  Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız İse, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3.  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; hipotansiyon, karaciğer yetmezliği, aşırı duyarlılık.

  Yorum Yapın