Kontifen 10 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  80.30 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Solifenasin Suksinat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Kontifen 10 Mg 30 Film Tablet , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 80.3 TL olup Normal Reçetelidir. KONTIFEN etken maddesi Solifenasin Suksinat olup 8699828091295 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi KONTIFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Alerjik reaksiyon ya da ciddi deri reaksiyonu (örneğin deride kabarma veya soyulma) yaşarsanız, doktorunuzu veya eczacınızı derhal bilgilendiriniz.

  Solifenasin süksinat kullanan bazı hastalarda, havayolu obstrüksiyonu (tıkanması) ile birlikte anjiyoödem (derinin hemen alt yüzeyindeki dokuda şişkinlikle beliren deri alerjisi) bildirilmiştir. Anjiyoödem görülmesi durumunda solifenasin süksinat tedavisi kesilmeli ve uygun tedavi ve/veya gerekli önlemler alınmalıdır.

  Aşağıdakilerden biri olursa KONTIFEN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Seyrek

  İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)Kalın bağırsaklarda sert ve çok miktarda dışkı birikimi (fekal impaksiyon)KusmaBağırsak tıkanması

  Çok seyrek:

  Halüsinasyon, konfüzyon (kafa karışıklığı)Cilt altı dokuda ödem ile ortaya çıkan cilt alerjileri (anjiyoödem)

  Bilinmiyor:

  Düzensiz kalp atımı, kalp atışını hissetmek, daha hızlı kalp atışları Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdehale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın yan etkiler (> %10):

  Ağız kumluğu

  Yaygın yan etkiler (> %1):

  Kabızlık, bulantı, hazımsızlık (karında şişkinlik, geğirme, yanma hissi gibi semptomlar), karın ağrısı, mide rahatsızlığıBulanık görme

  Yaygın olmayan yan etkiler :

  Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğuTat alma duyusunda anormalleşme veya bozulmaDeri kumluğu, göz kuruluğu, boğaz veya bumn kumluğuYorgunluk, uyku hali

  Seyrek:

  Baş dönmesiBaş ağrısıKaşıntıDöküntü

  Bilinmiyor:

  • Ses bozuklukları

  Kas zayıflığıİştah azalması

  Bunlar KONTİFEN’in hafif yan etkileridir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; idrar retensiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolondahil), myastenia gravis, dar açılı glokom, aşırı duyarlılık, hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalar, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği.

  Yorum Yapın