Macrodex Şişe 500 Ml(Setli)

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  22.36 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Dekstran 70 + Sodyum Klorür
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Macrodex Şişe 500 Ml(Setli) , Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 22.36 TL olup Normal Reçetelidir. MACRODEX etken maddesi Dekstran 70 + Sodyum Klorür olup 8699556694416 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Macrodex dolaşan kan hacminin azalmış bulunduğu, kanama, travma, yanık ve ameliyata bağlı şokların tedavisinde endikedir. Kalp ve böbrek hastalığı gösteren hastaların şok tedavilerinde konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikelerini göz önünde tutmalıdır.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Dekstran, az sayıda hastada antijen reaksiyonlarına sebep olmuşsa da bunlar çok hafif ve geçici özellikte idi. Son zamanlarda Gropper Raisz ve Amspacher, plazma hacmini arttıran bütün solüsyonlar üzerinde yaptıkları geniş bir araştırmada, dekstranın ideal bir plazma hacmi genişleticisi olarak bütün kriteryumları yerine getirdiğini tespit etmişlerdir. (Gropper, A.L., Raisz ve Amspacher, W.H.: Collective Review, Plasma Expanders, Internat, Abstr: Surg. 95:521. 1952 in Surg. Gynec and Obst. 1952).

  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
  BAŞVURUNUZ.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Kalp ve böbrek hastalığı olan hastaların şok halinde Macrodex kullanırken konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikesi göz önünde bulundurmalıdır.
  Bütün kimyevi maddelere olduğu gibi dekstrana karşı aşırı hassas hastalar da bulunabilir. Çok nadir olarak dekstran solüsyonlarının infüzyonu sırasında allerjik reaksiyonlar (ürtiker, bulantı, kusma) görülebilir.
  Antihistaminik ilaçlar, efedrin ve adrenalin bu tip reaksiyonları kısa bir zamanda ortadan kaldırır. Reaksiyon gösteren hastalarda Macrodex zerkine son verilir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Solüsyon bazı ilaçları vücuttan uzaklaştırabilir ve bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekir. Periton diyalizinin etkili olabilmesi, peritondaki kan damarlarının dilatasyonu sayesinde mümkündür ve bu dilatasyon çeşitli ilaçlardan etkilenebilir.
  Diyaliz sıvısına katılacak ilaçlar, ilaç geçimsizliği yaratabilir. Bu uygulama sırasında asepsi kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Eklenen ilaçların solüsyonla tam olarak karışmasına dikkat edilmelidir. İçerisine ilaç eklenen solüsyonlar daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.


  Formül

  Formülü:

  Macrodex plazma hacmini arttırmak amacıyla, intravenöz tatbike mahsus steril, stabil ve pirojensiz bir çözeltidir; hiçbir bakteriyostatik madde ihtiva etmez. Solüsyonun tamamen pirojensiz olması hastada hiçbir reaksiyona sebep olmadan zerkedilebilmesini sağlar.

  Her 100 ml'lik solüsyonda;
  Dekstran DRI(Ortalama Molekül Ağırlığı 70.000) 6 g
  Sodyum Klorür 0.9 g
  Enjeksiyonluk su q.s.

  Elektrolit Konsantrasyonları (mEq/litre):
  Sodyum : 154
  Klorür : 154
  Yukardaki solüsyonda kullanılan dekstranın molekül ağırlığı ortalama 75.000 ±15.000'dir. Bunun en çok % 10 kadarının molekül ağırlığı 200.000'den fazla veya 25.000'den azdır. Solüsyon akut toksisite, antijenite, pirojenite ve çökelek verme testleri ile sıkı bir kontrolden geçmiştir.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Macrodex, damar yoluyla 500 - 1000 ml miktarında verilir. Dolaşım yetmezliğini karşılamak için gerekiyorsa daha da fazla zerketmek mümkündür.
  Damara zerk sürati dakikada 20 - 40 ml'dir. Bu şekilde bir şişenin tatbiki, ortalama 15 - 30 dakikadır. Solüsyon zerke hazır bir halde bulunur. Zerk esnasında herhangi bir sistemik reaksiyon görülürse; Macrodex'in tatbikine son verilmeli, kan veya plazma transfüzyonlarıyla şokun tedavisine çalışılmalıdır. Macrodex cilt altı yolundan zerkedilmemelidir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Dekstrana aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın