Macrodex Şişe 500 Ml (Setsiz)

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  22.66 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Dekstran 70 + Sodyum Klorür
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Macrodex Şişe 500 Ml (Setsiz) , Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 22.66 TL olup Normal Reçetelidir. MACRODEX etken maddesi Dekstran 70 + Sodyum Klorür olup 8699556694508 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Macrodex, dolaşan kan hacminin azalmış bulunduğu, kanama, travma, yanık ve ameliyata bağlı şokların tedavisinde endikedir.
  Kalp ve böbrek hastalığı gösteren hastaların şok tedavilerinde konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikelerini göz önünde tutmalıdır.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Dekstranın antijenik özelliklerine bağlı olarak oluşabilecek yan etkiler, ürtiker, nazal konjestiyon, göğüste sıkışma hissi ve hafif hipotansiyon şeklindeki belirtilerdir.
  Nadiren, ölümle sonuçlanabilecek ciddi hipotansiyonla seyreden anafilaktik reaksiyonlar da bildirilmiştir.
  Daha az rastlanan yan etkiler, bulantı ve kusma şeklindeki gastro-intestinal yan etkiler, ateş ve artraljidir.

  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Kalp ve böbrek yetmezliği olan hastaların şok durumunda Macrodex kullanırken, kenjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikesini gözönünde bulundurmalıdır.
  Dekstran solüsyonlarının büyük hacimlerde uygulanması, plazma protein konsantrasyonunda azalmalara neden olabilir.
  Dekstran trombosit işlevlerini değiştirebileceğinden, trombositopenisi olan hastalarda kullanımda dikkat gerekir.
  Sodyum kısıtlaması uygulanan hastalarda solüsyonun 500 mL'sinde 77 mEq sodyum ve klorür iyonu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
  Nadiren dekstran solüsyonlarının infüzyonu sırasında alerjik reaksiyonlar (ürtiker, bulantı, kusma) görülebilir. Antihistaminik ilaçlar, efedrin ve adrenalin bu reaksiyonları kısa bir sürede ortadan kaldırır. Reaksiyon gösteren hastalarda Macrodex uygulanımına son verilmelidir.
  Dekstran ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır ve gebelere uygulandığında fetüs üzerindeki etkileri bilinmemektedir.
  Bu yüzden hamilelik sırasında ancak kesin gereksinim varsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, annenin ilaca olan gereksinimine göre, ilacı veya süt vermeyi kesmek konusunda bir karar verilmelidir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Dekstran uygulanması öncesi; cross-matching, Rh araştırmaları ve kan tiplendirmesi yapabilmek için yeterli kan örnekleri alınmalıdır. Eğer dekstran uygulanmaya başlandıktan sonra tiplendirme ve cross-matching yapılmak istenirse, tuzlu su agütinasyonu ve indirekt antiglobulin yöntemleri kullanılmalıdır.
  Dekstran uygulanılması sonrası sülfürik veya asetik asit hidroliz yöntemiyle yapılan kan glikozu ölçümleri normalden yüksek değerler verebilir. Türbidimetrik yöntemler kullanılarak yapılan laboratuvar testleri de yalancı yükselmelere neden olabilir. Bu testler için dekstran uygulanması öncesi kan örneklerinin alınması önerilir.
  Heparinle birlikte verilmesi durumunda hemorajı riski söz konusudur.


  Formül

  Formülü:

  Her 100 mL'lik solüsyonda,

  Dekstran (Ortalama Molekül Ağırlığı 70.000) 6.9 g
  Sodyum Klorür 0.9 g
  Enjeksiyonluk su q.s.

  Elektrolit konsantrasyonları (m/Eq/L)
  Sodyum : 154
  Klorür : 154

  Makrodex plazma hacmini arttırmak amacıyla geliştirilmiş steril, stabil ve pirojensiz bir çözeltidir. Bakteriyostatik madde içermez. Solüsyonun tamamen pirojensiz olması intravenöz olarak, hastada hiçbir reaksiyon oluşturmadan uygulanabilmesini sağlar.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Macrodex, damar yoluyla 500 - 1000 mL miktarında verilir. Dolaşım yetmezliğini karşılamak için, gerekiyorsa, daha da fazla verilmesi mümkündür.
  Damara veriliş hızı dakikada 20 - 40 mL'dir. Bu şekilde bir torbanın uygulanması, ortalama 15 - 30 dakikadır. Solüsyon enjeksiyona hazır bir halde bulunur. enjeksiyon esnasında herhangi bir sistemik reaksiyon görülürse, Macrodex'in infüzyonuna son verilmeli, kan veya plazma transfüzyonlarıyla şokun tedavisine çalışılmalıdır. Macrodex cilt altı yolundan uygulanmamalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Dekstrana karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olan kişilerde, ileri boyutlarda kanama bozuklukları ve ilaçlarla oluşanlar dahil hipofibrinojenemi ve trombositopeni gibi belirgin pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, ilerlemiş konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kontrendikedir.
  Sodyum ve klorür kullanılmasının, klinik olarak hastaya zararlı olabileceği durumlarda kontrendikedir.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın