Magnezyum Sulfat % 15 100 Ampül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  0.00 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Magnezyum Sülfat
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Magnezyum Sulfat % 15 100 Ampül , Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 79.48 TL olup Normal Reçetelidir. MAGNEZYUM etken maddesi Magnezyum Sülfat olup 8699578752620 barkodludur.

  Endikasyon

  Magnezyum eksikliği sonucu ortaya çıkan hipomagnezeminin tedavisi ve profılaksisi için özellikle tetani belirtileri gösteren akut hipomagnezemi tedavisinde.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi MAGNEZYUM SÜLFAT kullanan kişilerin tamamında olmasa da bazı kişilerde birtakım yan etkiler görülebilir.

  • Solunum depresyonu (yavaş ve/veya sığ nefes alıp verme)

  » Göz kapaklarında, yüzde veya dudaklarda şişme

  • Özellikle tüm vücudu kaplayan döküntü veya kaşıntı

  • Kan basıncında azalma

  • Kalp atışlarında düzensizlik veya yavaş kalp atımı

  • Kalp krizi

  • Kandaki kalsiyum düzeylerinde azalma (Bu durum karıncalanmaya veya kas seğirmesine neden olabilir.)

  • Bulantı veya kusma . Dizde refleks kaybı

  • Koma

  • Konuşma zorluğu veya çift görnıe

  • Yüzde kızarma

  • Sersemlik

  • Zihin bulanıklığı

  • Kas zayıflığı

  • Susama


  Uyarı ve Önlemler

  MAGNEZYUM SULFAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAGNEZYUM SULFAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Kalp bloğu,

  . Kalp kasında hasar,

  » Ağır böbrek yetmezliği,

  » Magnezyum sülfata veya magnezyum sülfat tuzlarına karşı aşırı duyarlılık durumlarında bu ilacı kullanmamanız gerekir.

  MAGNEZYUM SULFAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,

  . Böbrek bozukluğunuz varsa veya böbrek bozukluğunuzun olabileceğinden şüpheleniliyorsa,

  • Myastenia gravis (kas zayıflığına yol açan bir kas hastalığı) hastasıysanız ilacı dikkatli kullanınız.

  “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  MAGNEZYUM SULFAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MAGNEZYUM SULFAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Magnezyum sülfatın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe gebelikte MAGNEZYUM SÜLFAT’ı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Magnezyum sülfatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe emzirirken MAGNEZYUM SÜLFAT’ı kullanmayınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MAGNEZYUM SÜLFAT sersemliğe neden olabileceğinden araç ve makine kullanımına dikkat ediniz.

  MAGNEZYUM SULFAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MAGNEZYUM SÜLFAT'ın aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması sakıncalı olabilir:

  . Kalp rahatsızlığında kullanılan digitalis glikozidleri (ör; digoksin, dijitoksin),

  • Anestezide kullanılan kas gevşeticiler (Magnezyum sülfat ile kullanım bu tip ilaçların etkisini arttırabilir.),

  Opioid (ör; morfin), barbitürat (ör; amilobarbiton) veya hipnotik ilaçların (ör; nitrazepam) yüksek dozları (Magnezyum sülfat ile kullanım yavaş ve/veya sığ nefes alıp vermeye neden olabilir),

  • Nifedipin veya nimodipin gibi kalsiyum kanal blokörleri (Magnezyum sülfat ile kullanım kas fonksiyonlarında sorunlara yol açabilir),

  Aminoglikozid antibiyotikler (Ör; streptomisin),

  Reçetesiz ilaçlar da dahil başka herhangi bir ilaç ile birlikte kullanımı sakıncalı olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MAGNEZYUM SÜLFAT doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından aşağıdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; böbrek yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Magnezyum sülfatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Gerekli olmadığı müddetçe emzirme süresince kullanılmamalıdır. Aksi takdirde ilaç tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

  Yorum Yapın