Mictonorm 45 Mg Sr Surekli Salimli Kapsül (30 Kapsül)

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  295.56 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Propiverin Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Mictonorm 45 Mg Sr Surekli Salimli Kapsül (30 Kapsül) , Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 295.56 TL olup Normal Reçetelidir. 8699559170023 barkodlu MICTONORM Her bir kapsül 40,92 mg propiverine eşdeğer 45 mg propiverin hidroklorür içerir.

  Endikasyon

  Bu hasta grubunun tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dak.), propiverinin maksimum günlük dozu 30 mg’dır. Bu nedenle, MICTONORM SR 45 mg kapsüllerin ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi MICTONORM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa MICTONORM’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  -  Hırıltı, nefes almada güçlük veya sersemlik, göz kapağı, yüz, dudak veya boğazda şişme

  -  Deri, ağız veya genital bölgelerde pullanma ve kabarma

  - Tüm vücutta döküntü

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MICTONORM’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Akut göz tansiyonu (glokom) atağı gelişebilir. Bu durumda ışık kaynaklarının etrafında renkli halkalar görülebilir veya göz içinde ve çevresinde ciddi derecede ağrı hissi gelişebilir. Bu durumda acil tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.

  MICTONORM SR’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın:

  Yaygın:

  Yaygın olmayan:

  Seyrek:

  10 hastanın en az 1’inde görülebilir

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:

  Sıklığı bilinmeyen:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  • Ağız kuruluğu

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  • Görme bozukluğu ve odaklanma problemleri

  • Kabızlık

  • Hazımsızlık

  • Karın ağrısı

  • Baş ağrısı

  • Yorgunluk

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  • Hasta hissetme, bulantı ve kusma

  • Baş dönmesini de içeren sersemlik

  • Titreme

  • İdrara çıkmada zorluk

  • Ateş basması

  • Tat alma bozukluğu

  • Tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi

  • Kaşıntı

  • Mesanenin (idrar kesesi) boşalamaması

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  • Döküntü

  • Kalp atım hızında artış

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  • Huzursuzluk

  • Bilinç bulanıklığı

  • Kalp atışının hissedilmesi

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  • Halüsinasyon (hayal görme)

  • Konuşma bozukluğu

  Bunlar MICTONORM’un hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktor veya eczacınıza bildiriniz.

  İstenmeyen etkilerin tümü geçicidir ve dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılmasından sonraki, en fazla 1–4 gün içinde kaybolur.

  Uzun süreli tedavi esnasında, nadir vakalarda karaciğer enzimlerinde geri dönüşümlü değişiklikler görüldüğünden, karaciğer enzimleri izlenmelidir.


  Uyarı ve Önlemler

  MICTONORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MICTONORM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Propiverine veya kapsül bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız var ise,

  • Bağırsaklarınızda tıkanma varsa

  • İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)

  • Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,

  • Bağırsakların çalışmasının durması (Bağırsak atonisi) durumunda,

  • Kan, mukus ve karın ağrısı eşliğinde diyareye sebep olan ciddi kalın bağırsak iltihabı (Ülseratif kolit) durumunda,

  • Toksik megakolon (Bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırsak hastalığı) durumunda,

  • Göz tansiyonunun artması (kontrol altında olmayan kapalı açılı glokom) durumunda

  • Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  • Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (Taşiaritmi),

  MICTONORM SR’ı kullanmamalısınız.

  MICTONORM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dışındaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (örn: kan basıncı, kalp atım hızı, barsak ve idrar kesesi hareketleri ve diğer bedensel fonksiyonların felç olması durumudur)

  • Böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,

  • Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa,

  • Ciddi kalp yetmezliği durumunda

  • Prostat hipertrofisi, diğer adıyla prostat büyümesi (prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),

  • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa

  • Üriner sistemde tümör varlığında

  • Glokom (göz içi basıncının artması) varsa

  • Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide ekşimesi ve hazımsızlık (reflü özofajitli hastalarda hiatus herni ile birlikte) durumunda,

  • Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)

  • Kalp atışınız hızlıysa (taşikardi)

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MICTONORM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MICTONORM SR’ı yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayrı olarak, bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Kapsülünüzü kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız MICTONORM SR kullanmayınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, MICTONORM SR kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MICTONORM SR, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Eğer uyuşukluk ya da bulanık görme şikayetiniz var ise araç veya makine kullanmamalısınız.

  MICTONORM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MICTONORM SR laktoz içerir. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MICTONORM SR ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak MICTONORM SR bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlar da MICTONORM SR’ın etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, MICTONORM SR kullanmaya başlamadan önde doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

  • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: imipramin, klomipramin, amitriptilin)

  • Sakinleştiriciler (örn: benzodiazepinler)

  • Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (genellikle astım, karın krampları, göz problemleri veya idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  • Amantadin (grip virüsü ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Nöroleptikler (şizofreni ve anksiyete gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, örn: promazin, olanzapin, ketiapin)

  • Beta stimülanlar (astım tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  • Kolinerjikler (örn: karbakol, pilokarpin)

  • İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Metimazol (tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol isimli ilaçlar ile birlikte kullanılması


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, GİS obstrüksiyonu, Üriner sistem obstrüksiyonları, myastenia gravis, intestinal atoni, ülseratif kolit, toksik megakolon, kapalı açılı glokom, karaciğer yetmezliği, taşiaritmi.

  Yorum Yapın