Moverdin 5 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  52.71 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Selejilin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Moverdin 5 Mg 30 Tablet , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 52.71 TL olup Normal Reçetelidir. MOVERDIN etken maddesi Selejilin Hcl olup 8699828010548 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Uzun süre Levodopa kullanıldıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımı olmaksızın, artık Levodopa tedavisine yeterli cevap vermeyen (yani sabah akinezileri ve hafif on-off semptomları gösteren) idiyopatik morbus parkinson hastalarında, Levodopa ile kombine tedavi için endikedir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Tedavi dozlarında Selegin'in toksik tesirleri yoktur ve renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlarda anormalleşme görülmez. Ancak dopaterapisi sırasında görülen etkilerin, bu ürünün dopa oranını yükseltmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır.
  - Anoreksi ve sindirim bozuklukları: Bulantı, nadiren kusma, ağız kuruluğu
  - Dolaşım bozuklukları: Ortostatik hipotansiyon, istisnai olarak ritm bozuklukları.
  - Psişik bozukluklar: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, nadiren halüsinasyon, zihin bulanması gibi psikotik epizodlar.
  - Diskinezi: Devamlı veya yoğun
  - Nadiren, spastik tipte anormal hareketler.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Dopa terapisinde: Özellikle geçmişlerinde veya halen kardiyovasküler yetmezlik, psişik sorunlar,gastrik ya da duodenal ülseri olan rizikolu hastalar göz altında tutulmalıdır.

  HAMİLELERDE KULLANIMI:
  Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teratojenik etkisi görülmediği halde, insanlardaki etkileri henüz bilinmemektedir. Faydası yanında, potansiyel risk durumu göz önüne alımalıdır. Hamileliğin ilk dönemindeki hastalara Selegin verilmesi çok narindir. Tercihen gebelik sırasında kullanılmamalıdır.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Levodopa ile: Özel bir durumdur, sinerjik etki beklendiğinden ilaç takip edilmemelidir.
  Selegine genellikle Levodopa dozunu %30 oranında azaltır ve buna bağlı olarak da istenmeyen etkiler en az seviyeye iner.

  Dopa terapisinde kontrendike durumlar:

  Selektif olmayan MAO inhibitörleri ile: Ekstraserebral bölgedeki katekolaminlerin katabolizmasının inhibisyonu neticesinde paroksistik hipertansiyon.
  Rezerpin türevleri ile: Levodopa'nın etkilerinin inhibisyonu.
  Pridoksin (Vit-B6) ile: Periferik dopadekarboksilaz inhibitörleri olmadan kullanıldığında Lovodopa aktivitesinin inhibisyonu.

  Dopa terapisinde tavsiye edilmeyen ilaçlar:

  Nöroleptikler: Nöroleptikler Levodopa'nın antagonistidir. Nöroleptiklerle tedavi sırasında meydana gelen ekstrapramidal sendromun Levodopa ile tedavi edilmemesi gerekir.
  Papaverib : Levodopada antagonistidir.
  Antiasitler: Levodopa'nın absorbsiyonunu azaltırlar.


  Formül

  Formülü:

  Beher Tablette : 5 mg. Selegilin Hidroklorür vardır.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Sabahları kahvaltıdan sonra iki tablet veya kahvaltıdan sonra bir ve öğle yemeğinden sonra bir tablet alınır. Uygulama daima Levodopa ile kombine edilmelidir. Levodopa dozu kombine tedavi sırasında 3-4 günlük aralar ile %10'luk porsiyonlar halinde %30'u kadar düşürülebilir. Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutularak alınır. Günde 10 mg.'lık (2 tablet) dozun üstüne çıkılmamalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Hipertansiyon, glokom, idrar retansiyonu ile birlikte yürüyen prostat adenormlar, ağır kardiyak ritm bozuklukları, ağır angina pectoris, ilerlemiş bunama halleri, nide ve duodenum ülserleri antidepresiflerle tedavi esnasında kontrendikedir.

  Yorum Yapın