Multicold 200/250/50 Mg 20 Efervesan Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  16.72 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Multicold 200/250/50 Mg 20 Efervesan Tablet , Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 16.72 TL olup Normal Reçetelidir. MULTICOLD etken maddesi Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol olup 8680881020469 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi MULTICOLD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Belirtilen yan etkiler şu sıklık derecelerine göre sınıflanmıştır:

  Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

  Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide l'den fazla

  Yaygın olmayan: 100 kişide 1'den az, 1.000 kişide 1'den fazla

  Seyrek: 1.000 kişide 1'den az, 10.000 kişide 1'den fazla

  Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den az (bildirilen tekil vakalar dahil)

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Sabit dozlarda parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein kombinasyonuyla yürütülen klinik çalışmalarda tedavi edilen hastalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Yaygın

  •  Sinirlilik

  • Baş dönmesi

  • Karın ağrısı, hazımsızlık, bulantı

  Yaygın Olmayan

  • Çarpıntı

  • Kusma

  Seyrek

  • Aşırı heyecan ve hareketlilik

  • Titreme

  • İçkulak kaynaklı baş dönmesi

  • Kalp ritminde hızlanma

  •  İshal

  • Yemek borusu iltihabı (özofajit)

  • Aşırı terleme

  • Bitkinlik

  MULTİCOLD içinde bulunan etken maddelerin her biri için, yukarıda söz edilmeyen ek istenmeyen olaylar aşağıda verilmektedir:

  Asetilsalisilik asit

  Asetilsalisilik asit için verilen yan etki listesi, romatizmal hastalıklar nedeniyle uzun dönemli ve yüksek doz ile tedavi edilen hastalardaki gözlemleri de kapsamaktadır.

  Seyrek

  • Aşırı duyarlılık (ani alerjik şok, yüz ve boğazda şişme, bronşlarda spazm, kan basıncında düşme, nefes darlığı ve deri reaksiyonları dahil)

  • Mide bağırsak kanaması (uzun süreli kullanımda demir eksikliği kansızlığıyla sonuçlanabilir)

  • Mide-bağırsak ülserleri

  •  Şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme adındaki ağır deri hastalığı dahil)

  Çok Seyrek

  • Kan şekerinde düşme

  • Mide-bağırsak delinmesi

  • Karaciğer fonksiyonlarında anormallik, transaminazlarda artış (karaciğerde üretilen bir madde)

  • Böbrek yetersizliği

  Bilinmiyor

  • Ağır kanama, örn. beyin kanaması (özellikle kontrol altında olmayan yüksek tansiyonlu hastalarda ve/veya birlikte kan sulandırıcı tedavi görmekte olan hastalarda görülür ve bazen yaşamı tehdit edici olabilir); kanama, örn. burun kanaması, diş eti kanaması

  • Zihinsel karmaşa

  • Uykululuk hali

  • Baş ağrısı

  • Görme bozuklukları

  • İşitmede bozukluk, kulak çınlaması

  • Mide iltihabı (gastrit), karnın üst bölümünde huzursuzluk hissi

  Parasetamol

  Seyrek

  • Transaminazlarda artış (karaciğerde üretilen bir madde)

  • Deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, alerjik ödem (dokularda sıvı toplanması sonucunda şişlik) ve anjiyoödem (yüz ve boğazda sıvı toplanması sonucunda şişlik), akut generalize ekzantematöz püstülozis*, eritema multiforme**, Stevens-Johnson sendromu** ve toksik epidermal nekroliz**** (ölümcül sonuçlananlar dahil)

  *Akut generalize ekzantematöz püstülozis: Vücudun büyük bölümünde, aniden deri kızarıklığı ve üzerinde toplu iğne başı büyüklüğünde, içi irin dolu kabarcıklar oluşur. Genellikle ateş eşlik eder.

  **Eritema multiforme: Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.

  ***Stevens-Johnson sendromu: Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve bitkinlik ile başlar. Daha sonra deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Ağız içinde ve cinsel organlarda ağrılı yaralar vardır.

  ****Toksik epidermal nekroliz: Stevens-Johnson sendromunun daha ağır seyreden bir formudur. Bütün vücutta, cildin üst tabakası, alt tabakasından ayrılır.

  Bunların hepsi, ender rastlanan, büyük çoğunlukla ilaçların neden olduğu, ciddi deri hastalıklarıdır.

  Çok Seyrek

  • Çeşitli kan hücrelerinde azalmalar; nedeni belli olmayan ateş, vücut direncinde düşme, vücutta nedensiz bereler, çürükler bu durumun belirtileri olabilir.

  •  Aşırı duyarlılık (ani alerjik şok, bulantı ve aşırı terleme dahil)

  • NSAİİ'lere alerjik olan kişilerde bronş spazmı

  Kafein

  Bilinmiyor

  • Uykusuzluk

  • Huzursuzluk


  Uyarı ve Önlemler

  MULTICOLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MULTICOLD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • İlacın etkin veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

  • Daha önceden salisilik asit ve türevleri veya başka bir non-steroid antienflamatuar ilaç (NSAİİ: ağrı ve iltihaba etkili ilaç) içtikten sonra astım belirtileri, burun polipleri (burun içinde şişlikler/tomurcuklanmalar), yüz, ağız ya da boğazda soluk almanızı zorlaştıran şişmeler (anjiyoödem) veya kurdeşen geçirdiyseniz,

  • Mide ya da onikiparmak bağırsağınızda halen aktif yaralar (ülser) varsa,

  • Kanama bozukluklarınız (örn hemofili) varsa

  • Hamileliğin son üç aylık dönemi içindeyseniz.

  • Suçiçeği ya da grip hastalığı geçirmekte olan bir çocuk ya da ergen iseniz (Reye sendromu riski nedeniyle),

  • Ağır karaciğer hastalığınız varsa,

  • Ağır böbrek hastalığınız varsa,

  • Kontrol altında olmayan şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

  • Haftada 15 mg ya da üzeri metotreksat (kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artritte kullanılır) tedavisi görüyorsanız,

  • Doktorunuz sizde galaktozemi, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi ender rastlanan kalıtsal galaktoz entoleransı (dayanıksızlığı) hastalıklarından birisinin olduğunu söylediyse.

  MULTICOLD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Astım, alerjik rinit (burun iltihabı) ve nazal polipleriniz (burun içinde şişlikler/tomurcuklanmalar) varsa,

  • Doktorunuz sizde G-6-PD eksikliği olduğunu söylediyse

  • Süreğen veya tekrarlayan mide veya onikiparmak bağırsağı şikayetleri,

  • Halen veya daha önce mide-bağırsak yaraları (ülser), kanama ya da delinme varsa,

  • Non-steroid antienflamatuar (genellikle artrit denilen eklem iltihabında ya da romatizmada ağrı ve iltihaba karşı kullanılan) ilaçlara karşı aşırı duyarlı iseniz,

  • Karaciğer fonksiyon bozukluğu varsa (örn. Süreğen alkol bağımlılığına, hepatite (Karaciğer iltihabı) bağlı),

  • Böbrek fonksiyonlarınız bozuk ise,

  • Gilbert sendromu adı verilen karaciğer-safra yolları hastalığı,

  • Aşağıdaki ilaçlardan birinin kullanımı,

  o Ağızdan alınan kan sulandırıcılar (oral antikoagülanlar)

  o Kan pulcuklarının aktivitelerini engelleyen ajanlar (antitrombositer ilaçlar)

  o Sistemik etkili heparin ve pıhtı çözücüler (trombolitikler)

  o SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörü) grubu depresyon (ruhsal çöküntü) ilaçları

  • Cerrahi girişim geçirecekseniz.

  • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

  • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

  • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Doktorunuz başka türlü söylemediği sürece, MULTİCOLD’u ağrı için l0 günden fazla veya ateş için 3 günden fazla süreyle kullanmayınız. Eğer, ağrı veya ateş devam eder ya da kötüleşirse, yeni belirtiler ortaya çıkarsa veya kızarıklık ya da şişlik oluşursa doktorunuza başvurunuz, çünkü bunlar ciddi bir rahatsızlığın işaretleri olabilir.

  Parasetamolü ilk defa kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında, deride kızarıklık, döküntü veya başka bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP) dahil, cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

  Aşırı doz almaktan korunmak için, parasetamol içeren diğer ilaçlar ile birlikte kullanmaktan kaçınınız. Önerilenden fazla doz alınırsa karaciğer harabiyeti oluşabilir. Uzun süreli kullanımdan sonra, doktorunuz sizden bazı kan ve idrar tetkikleri yaptırmanızı isteyebilir.

  Uzun süreyle yüksek dozda ağrı kesici kullanılması, baş ağrılarını tetikleyebilir. Böyle bir durumda, baş ağrısını gidermek için daha yüksek dozlarda ağrı kesici ilaç almayınız ve doktorunuza başvurunuz.

  Ağrı kesicilerin uzun süreler boyunca yüksek dozlarda kullanıldıktan sonra aniden bırakılması yoksunluk belirtilerine yol açabilir (örn. baş ağrısı, yorgunluk, sinirlilik); bu durum tipik olarak birkaç gün içerisinde ortadan kalkar. Ağrı kesicilerin yeniden alınması doktor tavsiyesine bağlı olmalıdır ve yoksunluk belirtileri iyileşmiş olmalıdır.

  Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları ve şok oluşabilir. Kan basıncında ani düşme, yüz ve boğazda şişme, aniden ortaya çıkan döküntü, kızarıklık durumlarında derhal bir doktora başvurunuz.

  Asetilsalisilik asit, ürik asidin atılımını azaltabilir ve duyarlı kişilerde gut hastalığının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

  Asetilsalisilik asit kullanımı, enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

  Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. 16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanımı önerilmez. Bu hastalarda, ender ama yaşamsal tehdit edici bir tablo olan Reye sendromu gelişme riski vardır. Reye sendromu mikrobik kökenli (enfeksiyöz) olmayan ensefalopati (beyin hastalığı) ve karaciğer yetmezliğinden oluşur ve tipik olarak ateşli bir hastalığın (suçiçeği, grip benzeri hastalık) esas belirtileri geçtikten sonra ortaya çıkar. Belli başlı özellikleri uzun süreli ve aşırı kusma, baş ağrısı ve bilinç bozukluğudur.

  Bütün non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ile mide-bağırsak kanalında ölümcül olabilen kanama, yaralar (ülserler) ve delinme görülmüştür. Bu nedenle, özellikle de yaşlı iseniz, olağan dışı herhangi bir karın ağrısı, ağızdan kan gelmesi ya da dışkı renginde kararma hissederseniz, hemen doktora başvurunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MULTICOLD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MULTİCOLD bir bardak su ile alınmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk altı ayında, açık bir şekilde gerekli olmadığı sürece MULTİCOLD kullanmayınız. Hamile kalmaya çalışıyorsanız veya hamileliğin ilk altı ayı içindeyseniz, MULTİCOLD kullanmanız gerektiğinde, dozu olabildiğince düşük tutunuz ve tedaviyi olabildiğince kısa sürede sonlandırınız.

  Hamileliğin son üç ayında non-steroid antiinflamatuarlar grubundaki bütün ilaçlar, anne karnındaki bebekte kalp-akciğer ve böbrek bozukluklarına sebep olabilmektedir. Doğum zamanında ise anne ve yenidoğanda aşırı kanamalar ve doğum eyleminde gecikme ya da uzamayla sonuçlanabilmektedir.

  Uzun süreyle yüksek miktarlarda kafein alınması, hamile kadınlarda kendiliğinden düşük ya da erken doğuma öncülük edebilir.

  Hamileliğin son üç ayında MULTİCOLD kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Parasetamol ve asetilsalisilik asit anne sütüne geçerler. Kafein de anne sütüne geçer ve bebeğin durumunu ya da davranışlarını etkileyebilir.

  MULTİCOLD’un uzun süreli kullanılması ya da yüksek dozlarda alınması durumunda emzirmeye son verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanmaya karşı bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

  Ancak tedavi sırasında uykulu hal, görme bozuklukları ve baş dönmesi gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Eğer sizde bu türlü belirtiler ortaya çıkmış ise araç kullanma ve makine işletme gibi tehlikeli olabilecek işlerden uzak durunuz.

  MULTİCOLD’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MULTİCOLD her efervesan tablette 368,23 mg (16,01 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  MULTİCOLD sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  MULTİCOLD bir fenilalanin kaynağı olan aspartam içermektedir. Fenilketonürisi olan (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MULTİCOLD ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  Asetilsalisilik asit:

  Asetilsalisilik asit aşağıdaki ilaçların etkisini ve zehirleyici etki yapma (toksisite) riskini artırabilir:

  - Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ; artrit ve romatizmada ağrı ve iltihaba karşı

  kullanılan ilaçlar, örn. ibuprofen), kortikosteroidler (örn. kortizon, prednizon, deksametazon gibi bazı durumlarda hayat kurtarıcı olan ilaçlar) ya da alkol: Mide-bağırsak kanalıyla ilgili yan etki riskinde artışa (örn. mide-bağırsak kanalında kanamaya) sebep olabilir.

  - Digoksin (kalp atışını düzenleyen bir ilaç), lityum (bir çeşit ruh hastalığı olan manik depresif

  hastalık tedavisinde kullanılır)

  - Kanı incelten, pıhtı oluşmasını önleyen ilaçlar (örn. varfarin, heparin, fenindion ve

  klopidogrel), depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. selektif serotoin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak adlandırılan ilaç grubunda yer alan sertralin, paroksetin): Kanama riskinde artışa sebep olabilir

  - Kan şekerini düşürücü ilaçlar (örn. glibenklamid), valproik asit (sara hastalığının tedavisinde

  kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Asetilsalisilik asit idrar söktürücü (diüretik) ve yüksek kan basıncını düşürücü (antihipertansif) ilaçların etkisini azaltabilir.

  MULTİCOLD aynı zamanda, spironolaktonun (bazı hastalıklarda sıvı tutulumunu (ödemi) gidermek için kullanılan bir diüretik) idrarla sodyum attırıcı etkisini azaltabilir ve idrarla üre attırıcı ilaçların etkisini (örn., probenesid, sülfinpirazon) engelleyebilir.

  Parasetamol:

  - Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), salisilamid (etkileri asetilsalisilik

  aside benzeyen ağrı kesici, ateş düşürücü bir ilaç): Parasetamolün vücuttan atılmasını geciktirir, zehirli etkisini (toksisite) arttırır,

  - Kolestiramin (kandaki yağ seviyesini düşürür) bağırsaklardan parasetamol emilimini azaltır.

  Eğer kan sulandırıcı ilaç alıyorsanız uzun süreli parasetamol kullanımı yalnızca doktor gözetimi altında yapılmalıdır.

  Bunun dışında, parasetamolün zararsız olan dozları, bazı uyku ilaçları (hipnotikler), sara ilaçları (anti-epileptikler, örn. glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ve rifampisin (genellikle verem tedavisinde kullanılan, antibiyotik etkili bir ilaç) gibi ilaçlarla birlikte alındığı takdirde, karaciğer harabiyetine yol açabilir. Aynı durum, karaciğere zararlı olabilecek maddeler ve aşırı alkol alımı için de geçerlidir.

  Mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, parasetamolün emilim hızı azalabilir ve sonuç olarak etkisinin başlaması gecikebilir. Mide boşalmasının hızlandırılması (örn. metoklopramid (mide bulantısına karşı) uygulamasından sonra) emilim hızının artmasına ve etki başlangıcının hızlanmasına yol açar.

  Kloramfenikol (bir antibiyotik) ile kombinasyon, kloramfenikolün vücuttan atılmasını uzatabilir ve bu durum zehirleyici etki (toksisite) riskinde artış ile birliktedir.

  Parasetamol ve AZT'nin (zidovudin: çocuk ve erişkinlerde HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan antiviral bir ilaç) eş-zamanlı olarak kullanılması akyuvar sayısında azalma (nötropeni) yönündeki eğilimi artırır. Bu nedenle MULTİCOLD ile birlikte AZT, doktor tavsiyesi olmaksızın alınmamalıdır.

  Parasetamol alınması, laboratuarda ürik asit ve kan şekeri tayinini etkileyebilir. Bu nedenle doktorunuz bu tetkikleri istediğinde, doktorunuza parasetamol almakta olduğunuzu söyleyiniz.

  Kafein:

  Kafein çeşitli ilaçların (örn. barbitüratlar (sakinleştirici olarak kullanılan bir ilaç grubu), antihistaminikler (alerjilerin tedavisinde kullanılan ilaçlar)) sakinleştirici (sedatif) etkisini ortadan kaldırabilir. Ayrıca, diğer ilaçların neden olduğu kalp atışlarını hızlandırıcı etkiyi artırabilir (örn., sempatomimetikler, tiroksin (bir tiroid hormonu, tiroidle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)). Doğum kontrol hapları, simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), fluvoksamin (depresyon: ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılır) ve disülfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır) karaciğerde kafein metabolizmasını azaltırken, barbitüratlar (sakinleştirici ilaçlar) ve sigara artırır.

  Kafein, teofilin (bronşları genişleten nefes darlığı ve bronşitte kullanılan bir ilaç) atılımını azaltır. Birlikte kullanılan ağrı kesicilerin bağımlılık yapabilme potansiyelini artırmaz.

  Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin vb.), kafeinin vücuttan atılımını geciktirebilir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Kafein anne sütüne geçmektedir. Bebeğin durumunu ya da davranışlarını etkileyebilir.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın