N-Cort %0.055 Nazal Sprey 120 Doz

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  34.17 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. Triamsinolon Asetonat
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  N-Cort %0.055 Nazal Sprey 120 Doz , Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 34.17 TL olup Normal Reçetelidir. N-CORT etken maddesi Triamsinolon Asetonat olup 8699591540143 barkodludur.

  Endikasyon

  Adrenal fonksiyonda bozulma olasılığı nedeniyle, hastalarda sistemik steroid tedavisinden N-CORT’a geçerken dikkatli olmak gerekir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi N-CORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa N-CORT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Aşırı duyarlılık reaksiyonu (döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada ve yutmada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme)Göz kapaklan, ağız çevresi, el ve ayaklarda kaşıntıyla beraber ciltte yaygın şişme olması

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin N-CORT’ a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki sıklık kategorilerinde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor.

  Diğer yan etkiler:YaygınBurun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve/veya öksürükBurun kanamasıHavayollarında iltihaplanma/irritasyon (bronşit)Mide yanması ya da hazımsızlık (dispepsi)Grip benzeri belirtiler (ateş, kas ağrısı, güçsüzlük ve/veya yorgunluk)Dişlerle ilgili bozukluklarSeyrekBurun içinde orta bölümde (nazal septum) delinme Bilinmiyor

  Burun içinde irritasyon ve kurulukYüzdeki hava boşluklarında (sinüsler) sıvı toplanması ve tıkanmaBurun tıkanıklığı (nazal konjesyon)HapşırmaTat ve koku değişiklikleriBulantıUykusuzluk, baş dönmesi ya da yorgunlukNefes darlığı (dispne)Kanda kortizol düzeyinde azalmaGöz lensinde opaklaşma (katarakt), göz içi basıncında artış (glokom)Çocuklarda görülen ek yan etkiler

  Çocuğunuz bu ilacı kullanıyorsa çocuğunuzun büyüme hızı etkilenebilir; doktorunuz çocuğunuzun boyunu düzenli olarak ölçmek isteyecektir ve doktorunuz ilacın dozunu azaltabilir. Ayrıca, doktorunuz çocuğunuzu bir çocuk hastalıkları uzmanına göndermeyi düşünebilir.

  Nazal yolla (burun yoluyla) uygulanan diğer kortikosteroidlerle olduğu gibi, seyrek olarak nazal septum perforasyonları (burun içinde orta bölümde delinme) ve nazal konjesyon (burun tıkanıklığı) bildirilmiştir.

  Burun yolu ile kullanılan (nazal) kortikosteroidlerin özellikle yüksek dozda uzun süre kullanıldığında vücudu etkileyen (sistemik) etkileri ortaya çıkabilir. Burun yolu ile uygulanan steroid kullanan çocuklarda büyüme geriliği bildirilmiştir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


  etki ile


  Uyarı ve Önlemler

  N-CORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  N-CORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Sizde veya 6 yaşından büyük çocuğunuzda ilacın içerdiği etkin madde olantriamsinolon asetonide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıji varsa

  N-CORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde veya çocuğunuzda;

  Tüm vücudu etkileyen (sistemik) steroid tedavisi görüyorsanız veya daha önceden uzunsüreli tüm vücudu etkileyen (sistemik) steroid tedavisi görmüşseniz, N-CORT’ ageçerken, böbrek üstü bezinin (adrenal) fonksiyonlarında bozulma ihtimali olabilir.(Doktorunuz sizi ani gelişebilen böbrek üstü bezi yetmezliğinin önlenmesi açısındanyakından takip etmek isteyebilir.)

  Önerilenden daha yüksek dozda kullanılması sonucu adrenal (böbreküstü) sistemde baskılanma meydana gelebilir.

  Burunda veya gırtlakta yerleşmiş mantar enfeksiyonu varsa (Böyle bir durumdadoktorunuz N-CORT uygulamasını geçici olarak durduracak ve gereken lokal tedaviyiuygulayacaktır.)Kısa bir süre önce burun delikleri arasında kalan bölgede yara (ülser), burun travmasıveya burun ameliyatı geçirdiyseniz ve henüz tam olarak iyileşmediyseniz(Kortikosteroidler yara iyileşmesini geciktirebilir.)2-6 yaş arası kullanım tecrübesi sınırlı olması nedeni ile bu yaş grubunda kullanılmasıönerilmez.N-CORT da dahil olmak üzere, burun yoluyla uygulanan kortikosteroidlerin çocuklardave ergenlerde büyümenin baskılanmasına neden olduğu gösterilmiştir. Doktorunuzbüyümenin baskılanmasıyla ilgili bulguları yakından izleyecektir, çocuğunuzun boyunudüzenli aralıklarla ölçerek büyüme oranının etkilenip etkilenmediğini yakından takipedecektir.Görme yeteneğinizde bir bozulma olursa veya daha önceden göz içi basıncındaartış, göz tansiyonu (glokom) veya katarakt gibi gözle ilgili sorunlarınız olduysa(Kortikosteroidlerin bu gibi göz sorunlarına yol açtığı rapor edilmiştir. Doktorunuzdüzenli aralıklarla göz muayenesi yaparak sizi yakından takip edecektir.)Uzun süreli yüksek dozlu tedavilerde nazal (burun yoluyla) steroid alınıyorsa tümvücudu etkileyen (sistemik) etkiler görülebilir. Bunlar kan kortizon düzeyi artışına bağlıkilo artışı ve tansiyon yükselmesi ile görülen bozukluklar (Cushing sendromu, Cushingoidözellikler), böbrekteki adrenal bezin baskılanması, çocuk ve ergenlerde büyüme geriliği,gözün lensinde opaklaşma (katarakt), göz içi basıncının artması (glokom) ve daha seyrekolarak psikomotor aşırı hareketlilik (hiperaktivite), uyku bozuklukları, gerginlik(anksiyete), çökkünlük (depresyon) ya da saldırganlık (agresyon) (özellikle çocuklarda)gibi psikolojik ya da davranışsal etkileri içerir.Ameliyatlar veya stresli dönemler

  Doktorunuz tıbbi gerekçelerle bu ilacı normalden daha yüksek dozda kullanmanızı önerebilir. Eğer dozunuz yükseltildiyse ve bir ameliyat geçirecekseniz veya kendinizi iyi

  hissetmiyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Çünkü, bu ilacın normalden daha yüksek dozları vücudunuzun iyileşme veya stres ile başa çıkma yeteneğini zayıflatabilir. Eğer böyle birdurum olursa, doktorunuz yardımcı olacak başka bir ilaç ile ilave tedaviye ihtiyacınızolduğuna karar verebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  N-CORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  N-CORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz N-CORT’ u kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

  Doktorunuz anneye sağlayacağı yararın, fetusa verebileceği potansiyel zarardan daha fazla olduğunu düşünürse, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında N-CORT ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği süte geçebilecek ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  N-CORT’ un araç veya makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

  N-CORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  N-CORT’ un içinde yardımcı madde olarak benzalkonyum klorür bulunur. Bu madde tahriş edicidir (irritandır), deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  N-CORT’ un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

  Yorum Yapın