ÜRÜN ADI REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL FİYAT SATIŞ YERİ
  N-Fess 4 Mg 28 Çiğneme Tablet
  N
  ?
  ?
  ?
  69.60 ₺
  E
  N-Fess 5 Mg 28 Çiğneme Tablet
  N
  ?
  ?
  ?
  69.60 ₺
  E
  N-Fess 10 Mg 28 Film Tablet
  N
  ?
  ?
  ?
  56.13 ₺
  E
  N-Fess 4 Mg Pediatrik Oral Granül 28 Saşe
  N
  ?
  ?
  ?
  59.08 ₺
  E