N-Fess 5 Mg 28 Çiğneme Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  69.60 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Montelukast Sodyum
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  N-Fess 5 Mg 28 Çiğneme Tablet , Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 69.6 TL olup Normal Reçetelidir. 8699559080049 barkodlu N-FESS 5 mg montelukast (5.2 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

  Endikasyon

  Montelukast astımın profilaktik ve kronik tedavisinde ve alerjik rinitin tedavisinde rutin olarak kullanılan diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir. İlaç etkileşim çalışmaları önerilen klinik dozlarda montelukastın, teofilin, prednizon, oral kontraseptifler (etinil östradiol/noretindron 35/1), digoksin ve varfarin ile klinik olarak anlamlı bir etkileşime sahip olmadığını göstermiştir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi N-FESS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  karın ağrısı

  Ayrıca, 10 mg montelukast içeren film kaplı tabletler ile yapılan klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler şunlardır:

  baş ağrısı

  N-FESS'in yan etkileri genellikle hafiftir ve N-FESS ile tedavi edilen hastalarda plaseboya

  (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkla ortaya çıktılar.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastadan en az l'inde görülür.

  Yaygın: 100 hastadan 1-10'unda görülür.

  Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10'unda görülür.

  Seyrek: 10.000 hastadan 1-10'unda görülür.

  Çok seyrek: 10.000 hastadan birinden az görülür.

  Ayrıca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

  Çok yaygın:

  Üst solunum yolu enfeksiyonu Yaygın:

  Diyare, bulantı, kusma

  Döküntü

  Ateş

  Karaciğer enzimlerinde yükselme Yaygın olmayan:

  Aleıjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir)]

  Davranış ve ruh hali değişiklikleri [kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranış veya düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon]

  Baş dönmesi, sersemlik, karıncalanma/uyuşma, nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler].

  Burun kanaması

  Ağız kuruluğu, hazımsızlık

  Morluklar, kaşıntı, ürtiker

  Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları

  Bitkinlik/ halsizlik, kendini iyi hissetmeme, şişlik

  Seyrek:

  Kanama eğiliminde artış Çarpıntı Dikkat eksikliği Unutkanlık

  Çok seyrek:

  Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek), disoryantasyon (zaman-mekan bilincini yitirme), intihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)

  Hepatit (karaciğer iltihabı)

  Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), alerjik deri döküntüsü hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme)

  Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.


  Uyarı ve Önlemler

  N-FESS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  N-FESS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varise),

  N-FESS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.Oral N-FESS akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları içinaldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekildealmanız önemlidir. N-FESS doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerinekullanılmamalıdır.Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklardauyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntüolaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiğikonusunda uyarılmalıdır.Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, N-FESSalırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğerilaçları kullanmamaya çalışın.N-FESS kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veyadüşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon,kabuslan içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk,hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor)bildirilmiştir.

  Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  N-FESS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  N-FESS 5 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, N-FESS almadan önce doktorlarınıza danışınız. Doktorunuz bu dönemde N-FESS kullanıp kullanamayacağınızıdeğerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  N-FESS'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, N-FESS almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  N-FESS'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. N-FESS ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler(baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisinietkileyebilir.

  N-FESS 5 mg'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler-hakkında önemli bilgiler

  N-FESS tatlandırıcı olarak fenilalanin kaynağı olan aspartam içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Bu tıbbi ürün her 5 mg dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar N-FESS'in etki mekanizmasını değiştirebilir veya N-FESS diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, N-FESS'e başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

  fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Montelukastın insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar Montelukastın anne sütü ile atıldığını göstermektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve tedavinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın