Nac 900 Mg 20 Efervesan Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  47.65 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Basel İlaç San. ve Tic. A.Ş. Asetilsistein
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Nac 900 Mg 20 Efervesan Tablet , Basel İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 47.65 TL olup Normal Reçetelidir. NAC etken maddesi Asetilsistein olup 8697928020214 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, NAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi).

  • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında).

  • Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyonları)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Ağız iltihabı

  • Karın ağrısı

  • Bulantı

  • Kusma

  • İshal

  • Baş ağrısı

  • Ateş

  • Burun akıntısı

  Bunlar NAC'ın hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  NAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NAC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  •Asetilsisteine veya NAC'ın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

  NAC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  •Eğer böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa.

  NAC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Asetilsistein uygulamasından sonra solunum yolu salgılarında (bronşiyal sekresyon) belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Astımlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  •Kullanıma hazırlanırken, özellikle atopik kişiler ve astımlı hastalar tarafından NAC'ın solunulmamasına dikkat edilmelidir.

  •Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell's sendromu gibi şiddetli cilt tepkilerinin (reaksiyonlarının) oluşumu nadiren bildirilmiştir. Eğer deriyle ilgili (kütanöz) ya da mukozal değişiklikler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bunun asetilsistein ile ilgisi araştırılmalı ve gerektiğinde NAC kullanımı sonlandırılmalıdır.

  "Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  NAC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NAC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Asetilsistein'in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız NAC'ı kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NAC'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  NAC'ın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

  NAC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NAC içeriğinde 9,86 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  NAC içeriğinde aspartam ihtiva eder. Aspartam. fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  •Asetilsistein ve öksürük kesici ilaçların (antitüssifler) birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir. Bu nedenle, bu tip kombinasyon tedavisi kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.

  •Asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlar asetilsisteinle eş zamanlı olarak kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda uygulama aralıkları en az 2 saat olmalıdır.

  •Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin (kalp ilacı) damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Antitussifler ile birlikte kullanılmamalı.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Asetilsisteinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütüne geçmesi nedeniyle asetilsistein laktasyon döneminde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın