Natysin 5 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  80.30 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Solifenasin Suksinat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Natysin 5 Mg 30 Film Tablet , Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 80.3 TL olup Normal Reçetelidir. NATYSIN etken maddesi Solifenasin Suksinat olup 8699772091037 barkodludur.

  Endikasyon

  NATYSİN tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibakteriyel tedavi başlatılmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NATYSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)

  Barsak tıkanması Bacaklarda şişme Halüsinasyon

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  - Ağız kuruluğu

  Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı

  - Kusma

  Baş dönmesi Baş ağrısı Bulanık görme

  - Reflü hastalığı (yanma dahil)

  Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu

  - Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma

  - Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu Kaşıntı

  Döküntü

  - Allerjik döküntü

  - Yorgunluk, uyku hali

  Bunlar NATYSİN’ in hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  NATYSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NATYSIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  - QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

  - Solifenasin veya NATYSİN’ in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

  Böbrek diyalizine giriyorsanız

  NATYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa

  Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse

  Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

  İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltanıiyorsanız (tiriner retansiyon)

  Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)

  Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

  Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

  NATYSIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

  Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

  Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

  Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus lıernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa

  Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız

  Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda NATYSİN’ i günde 5 mg' dan daha fazla almamalısınız

  Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda NATYSİN' i günde 5 mg'dan daha fazla almamalısınız

  NATYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

  Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

  Ayrıca; doktorunuz NATYSİN tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NATYSIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NATYSİN aç veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NATYSİN’ in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve ınakine kullanımı

  NATYSİN bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  NATYSIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NATYSİN kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız NATYSİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

  - Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. NATYSİN tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

  Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), NATYSİN' in etkisi azalabilir.

  - Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid) kullanıyorsanız NATYSİN’ in etkisi azalabilir.

  NATYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 ıng NATYSİN almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç NATYSİN kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; idrar retensiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolondahil), myastenia gravis, dar açılı glokom, aşırı duyarlılık, hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalar, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Solifenasinin insan sütüne geçmesine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Farelerde, solifenasin ve/veya metabolitleri süte geçmiş ve yenidoğan farelerde doza bağımlı bir gelişme bozukluğuna neden olmuştur (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Bu nedenle, emzirme dönemi boyunca NATYSİN kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yorum Yapın