Nimelid 100 Mg 15 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  19.39 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Deva Holding A.Ş. Nimesulid
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Nimelid 100 Mg 15 Tablet , Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 19.39 TL olup Normal Reçetelidir. 8699525013859 barkodlu NIMELID Her bir tablet 100 mg nimesülid (mikronize) içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Nimelid, akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Nimesulid iyi tolere edilen bir maddedir. Kullanımı ile, diğer
  nonstreoid antienflamatuarlar gibi bulantı, kusma, mide ağrısı ve epigastrik ağrı görülebilir.
  Nadiren sıvı retansiyonu, lokal veya yaygın ödem, oligüri, melana
  bildirilmiştir.
  Ender olarak allerjik reaksiyonlar, ürtiker, geçici trombositopeni ile
  birlikte petefli ve purpura, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, sersemlik, ajitasyon rapor edilmiştir.

  Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuarlara karşı aşırı hassasiyeti
  olan şahıslarda çok dikkatle kullanılmalıdır.
  Mide ve duodenum ülseri geçirmiş şahıslarda, antikoagülanlarla
  tedavi altındakilerde, astma, ürtiker veya pıhtılaşma bozukluğu bulunanlarda dikkatli davranılmalıdır.
  Su retansiyonuna yol açabileceğinden, hipertansiyon veya kardiyak
  fonksiyon bozukluğunda, bu husus akılda tutulmalıdır. Kreatinin klerensi 30 ml/dakikanın altında olan böbrek yetmezliklerinde
  dikkatle davranılmalı ve doz ayarlanmalıdır.
  12 yaşından küçük çocuklarda sistemik etkili formlarının kullanımı
  kontrendikedir.

  Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
  Nimesulid fetusta duktus arteriosusun erken kapanmasına yol
  açabileceğinden gebeliğin 3. trimesterinde kesinlikle kullanılmamalı,
  gebeler üzerinde yeterli araştırmalar mevcut olmadığından tüm gebelik süresince kullanımından kaçınılmalıdır.
  Nimesulidin anne sütüne geçişi ile ilgili yeterli araştırma olmadığından
  süt veren annelerce kullanılmamalıdır.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Nimesulidin kan proteinlerine bağlanma oranı yüksek olduğundan, benzer özelliğe sahip ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli davranılmalıdır.
  Nimesulid ve antikoagülanlar birlikte kullanıldığında dikkatli davranılmalı, gereğinde antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.
  Nimesulid ile furosemid birlikte kullanıldığnda nimesulidin distribüsyon
  hacminde hafif bir artma, furosemidin eliminasyon yarı ömründe hafif
  bir azalma saptanmışsa da bu etkileşim klinik açıdan önem taşımamaktadır.


  Formül

  Formülü:

  Her tablet: 100 mg Nimesulid ihtiva eder.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Nimelid® 100 mg Tablet;
  Tercihen tok karnına ve günde 2 defa 1 tablet (100 mg) olarak
  alınır.
  Yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi
  30 ml/dakikanın altında olan böbrek yetmezliklerinde doz ayarlanmalıdır. Kreatinin klerensi 30 ml/dakikanın üstünde olan böbrek yetmezliklerinde doz ayarlanmasına gerek yoktur.

  Doz Aşımı ve Tedavisi:
  Nimesulid ile herhangi bir doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.
  Böyle bir durumla karşılaşıldığında mide boşaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Nimesulide aşırı duyarlılığı olan şahıslarda, gastrointestinal ülser, karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.

  Yorum Yapın