Oksamen 20 Mg 10 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  14.78 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Tenoksikam
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Oksamen 20 Mg 10 Tablet , Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 14.78 TL olup Normal Reçetelidir. OKSAMEN etken maddesi Tenoksikam olup 8699541092005 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Romatoid artrit,Osteoartrit,Artroz,Ankilozan spondilit,Tendinit, bursit, omuz artriti, kalça periartriti, burkulma ve incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar,Epikondilit, siyatalji, lumbago, akut gut ve travmatik olgular gibi iskelet ve kas sisteminin ağrılı, enflamatuar ve dejeneratif hastalıkları


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Tenoksikam ile yapılan bir yıl gibi uzun süreli klinik çalışmalarda önerilen günlük dozu alan hastaların ilacı iyi tolere ettiği saptanmıştır.OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet ile görülebilecek yan etkiler aşağıda özetlenmiştir:

  Gastrointestinal sistem: (%11.4), mide yanması, mide ağrısı, bulantı, diyare ve konstipasyon vb.
  Santral sinir sistemi: (%2.6), baş ağrısı, baş dönmesi
  Deri ve yumuşak doku: (% 2.5), döküntü, kaşıntı, eritem ve ürtiker, fotodermatoz. Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu gibi deri lezyonları çok enderdir.
  Üriner sistem: (%1-2), BUN ve serum kreatinin yükselmeleri
  Karaciğer ve safra yolları: (%1-2) SGOT, SGPT, gama GT ve bilirubin yükselmeleri
  Hematopoetik sistem: hemoglobin azalması ve granülositopeni. Tedavi süresince psikiyatrik (%1.7) ve metabolik (%1) yan etkiler de izlenebilir.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Tüm non-steroidal antienflamatuar ilaçlar için gerekli uyarı ve önlemler OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet için de geçerlidir. Aspirin ve diğer non-steroidal antienflamatuar ajanların astım, rinit, ürtiker ve anjioödem oluşturduğu hastalara OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet verilmemelidir. Antikoagülan ilaç ve oral antidiabetik ajan alan hastalar yakınen izlenmeli; eğer izlenme olasılığı yoksa, birlikte uygulanmamalıdır. Yaşlılar, böbrek hastalığı geçirmiş olanlar, diabetik nefropati, ciddi karaciğer yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği ve hipovolemi bulunanlar ile diüretik ve nefrotoksik ilaç kullanımı gibi böbrek yetmezliği riskini artıracak durumlarda BUN ve serum kreatinin değerleri ile kilo alma ve periferal ödem oluşma ihtimali dikkatle izlenmelidir. OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tabletin 18 yaşın altındaki hastalar, hamileler ve emziren annelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Tenoksikam terapötik dozlarda antasitler, simetidin, oral antidiabetikler ve oral antikoagülanlar ile farmakokinetik bir etkileşme yapmaz; ancak kumarin gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir. Probenesid, tenoksikamın eliminasyon hızını artırır. Kardiyotonik ve antihipertansif ilaçlarla bir etkileşme söz konusu olmamakla beraber, potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.


  Formül

  Formülü:

  Her film tablet, 20 mg tenoksikam içerir.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  OKSAMEN tablet için önerilen günlük doz 20 mg, tek dozdur. Uzun süreli tedavilerde idame dozu olarak günde 10 mg verilebilir.
  OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet için akut gut artritinde ilk 2 gün, günde 40 mg ve izleyen 5 gün, günde 20 mg lık uygulama önerilmektedir.

  Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler
  Tenoksikamın doz aşımı halinde destekleyici semptomatik tedavi uygulanmalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Tenoksikama aşırı duyarlı hastalar ile mide, duodenum ülseri, gastrointestinal kanama ve kronik gastrit öyküsü veren olgularda kullanılmamalıdır. İleri derecede böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Yorum Yapın