Olaxinn 5 Mg Ağızda Dağılan 28 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  67.64 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş Olanzapin
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Olaxinn 5 Mg Ağızda Dağılan 28 Tablet , Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 67.64 TL olup Normal Reçetelidir. 8699293053019 barkodlu OLAXINN Her ağızda dağılan tablet 5 mg olupzapin içerir.

  Endikasyon

  Olanzapin, 13 yaşın altındaki çocukların tedavisinde kullanılmak için endike değildir. 13-17 yaş aralığındaki hastalarda yapılan çalışmalar, kilo alımı, metabolik parametrelerde değişimler ve prolaktin düzeylerinde artışlar dahil, çeşitli istenmeyen etkiler göstermiştir. Bu etkiler ile ilişkili uzun dönem sonuçları çalışılmamıştır ve halen bilinmemektedir (bkz. bölüm 4.8 ve 5.1).


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OLAXINN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa OLAXİNN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

  • Kalpte ritim bozukluğu

  • Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLAXINN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)

  • Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)

  • Düşük kalp atım hızı

  • Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon)

  • Idrar yapmada zorluk

  • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)

  • Ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı

  • Vücut ısısında düşüş

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın yan etkiler

  • Kilo alımı

  • Uyku hali

  • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu

  • Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış Yaygın yan etkiler

  • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler

  • Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış

  • Açlık hissinde artış

  • Baş dönmesi

  • Huzursuzluk

  • Titreme

  • Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)

  • Konuşmada problem

  • Anormal hareket (özellikle yüz veya dilde)

  • Kabızlık

  • Ağız kuruluğu

  • Deride döküntü

  • Güç kaybı

  • Aşırı yorgunluk

  • Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması

  Yaygın olmayan yan etkiler

  • Gün ışığına karşı hassasiyet

  • Saç dökülmesi

  Seyrek yan etkiler

  • Erkek veya kadınlarda meme büyümesi

  • Ayrıca antipsikotik ilaçlar toplardamarlarda pıhtı oluşumuna (venöz tromboemboli) neden olabilir.

  Diğer yan etkiler (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

  • Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmları

  • Açıklanamayan ani ölüm

  • Toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)

  • Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı

  Bunlar OLAXİNN'in hafif yan etkileridir.

  Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatürre, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir.

  Parkinson hastalığı olan hastalarda OLAXİNN belirtileri kötüleştirebilir.

  Bu tipte ilaçları uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz. Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) OLAXİNN kullanan kadınların bebeklerinde titreme, uyku hali ve sersemlik hissi çok seyrek olarak görülebilir.


  Uyarı ve Önlemler

  OLAXINN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLAXINN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  •Olanzapine veya OLAXİNN'in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanımlanabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

  •Daha önceden dar-açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz probleminiz varsa.

  OLAXINN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  •Bu grup ilaçlar, başlıca yüzde ve dilde anormal hareketlere yol açabilir. Eğer OLAXİNN'i kullanırken sizde de böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuza haber veriniz.

  •Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, hızlı nefes alma, terleme, kas sertliği ve uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

  •Ciddi yan etkilere neden olabildiğinden, OLAXİNN'in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

  •Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, hemen doktorunuza bildiriniz: Şeker hastalığı (Diyabet)

  Kalp hastalığı

  Karaciğer veya böbrek hastalığı Parkinson hastalığı Epilepsi (sara hastalığı) Prostat hastalığı

  Bağırsak tıkanıklığı (paralitik ileus) Kan hastalıkları

  İnme veya "minör" inme (inmenin geçici belirtileri)

  •Demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız doktorunuza inme veya "minör" inme geçirip geçirmediğinizi söyleyiniz.

  •65 yaşından büyükseniz, genel bir önlem olarak, doktorunuz tansiyonunuzun düzenli olarak ölçülmesini ve kaydedilmesini isteyebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar

  OLAXİNN, 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  OLAXINN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLAXİNN ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, OLAXİNN ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışmadan OLAXINN'i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OLAXİNN az miktarda da olsa anne sütüne geçebildiğinden, emzirme döneminde bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  OLAXİNN'in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  OLAXINN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OLAXİNN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OLAXİNN'i kullanırken, sadece doktorunuzun size izin verdiği diğer ilaçları alınız. OLAXİNN'in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  OLAXINN dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, dar açılı glokom.


  Günlük Doz

  Yetişkinde günde bir 5-10mg.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Emziren sağlıklı annelerde gerçekleştirilen bir oral olanzapin çalışmasında, olanzapinin anne sütüne geçtiği saptanmıştır. Kararlı durumda ortalama yeni doğan maruziyetinin (mg/kg), anneye uygulanan olanzapin dozunun (mg/kg) %1.8’i olduğu tahmin edilmektedir. Hastalar eğer olanzapin kullanıyorsa emzirmemeleri konusunda uyarılmalıdır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın