Olgen 20 Mg 28 Film Kaplı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  43.17 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş Olmesartan Medoksomil
  N
  D
  ?
  ?
  E
  Olgen 20 Mg 28 Film Kaplı Tablet , Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 43.17 TL olup Normal Reçetelidir. OLGEN etken maddesi Olmesartan Medoksomil olup 8699293093152 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OLGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Her hastada görülmese de, aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir: Çok nadir olarak aşağıdaki aleıjik reaksiyonlar rapor edilmiştir:

  OLGEN tedavisi sırasında; kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, ağızda ve/veya gırtlakta şişme oluşabilir. Bu durumda, OLGEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz

  Nadiren (yaşlı hastalarda biraz daha fazla olmak üzere), hassas kişilerde OLGEN kan basıncının fazla düşmesine sebep olabilir. Bu da şiddetli sersemlik ve bayılmaya neden olabilir. Bu durum oluşursa, OLGEN’i kullanmayı durdurunuz, DERHAL doktorunuza bildiriniz ve düz uzanınız.

  Kaç hastada görülebileceği ile ilgili size bir fikir vermek için yan etkiler; yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak listelenmişlerdir. Sıklıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

  Yaygın

  10 kişide 1 kişiden az

  Yaygın olmayan

  100 kişide 1 kişiden az

  Seyrek

  1.000 kişide 1 kişiden az

  Çok seyrek

  10.000 kişide 1 kişiden az

  Yaygın:

  •    Sersemlik hissi

  •    Bulantı

  •    Hazımsızlık

  •    İshal

  •    Kann ağrısı

  •    İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu

  •    Yorgunluk

  •    Boğaz ağnsı

  •    Burun akması veya dolması

  •    Bronş iltihabı

  •    Grip benzeri belirtiler

  •    Öksürük

  •    Göğüste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ağrı

  •    İdrar yollarında enfeksiyon

  •    Ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme

  •    İdrarda kan

  •    Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür:

  •    Kanda trigliserid miktarının yükselmesi (hipertrigliseridemi)

  •    Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi)

  •    Karaciğer ve kas fonksiyon testlerinde artış

  Yaygın olmayan:

  •    Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  •    Deride kızanklık

  •    Göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi (anjina)

  Seyrek:

  •    Kan testi sonuçlarında potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi)

  Çok seyrek:

  •    Baş ağrısı

  •    Kas krampları ve ağrısı

  •    Böbrek problemleri

  •    Halsizlik

  •    Eneıji azlığı

  •    İyi hissetmeme

  •    Kusma

  •    Kaşıntı

  •    Deri döküntüsü (ekzantem)

  •    Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür

  •    Böbrek fonksiyonları ile ilişkili bazı maddelerin miktarlarında artış

  •    Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi olan trombosit sayısında azalma (trombositopeni)


  Uyarı ve Önlemler

  OLGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLGEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • OLGEN’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

  • Hamileyseniz,

  • Safra taşınız veya sanlığınız varsa.

  OLGEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

  • Karaciğer hastalığınız varsa,

  • Kalp yetmezliğiniz ya da kalp kapakçığı veya kalp kası ile ilgili rahatsızlığınız varsa,

  • Şiddetli kusuyorsanız veya ishalseniz, yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) tedavisi görüyorsanız ya da düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,

  • Kan tahlillerinizde yüksek potasyum tespit ediliyorsa,

  • Böbreküstü bezlerinizle ilgili probleminiz varsa.

  Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozukluklan olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OLGEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLGEN’i yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında, az miktar su ile yutarak ve mümkünse her gün günün aynı saatinde alınız (öm. kahvaltı zamanı).

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz OLGEN kullanmayınız.

  İlacın kullanımı sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz tedaviyi hemen sonlandırınız.

  Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamilelikte kullanılması için güvenliği kanıtlanmış bir alternatif antihipertansif tedavisine geçmek için doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. OLGEN emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yenidoğan ya da prematüre ise doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  OLGEN’in araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. Fakat yüksek kan basıncı tedavisinde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız ve kullanımları ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerini alınız.

  Siyah ırktan hastalarda kullanımı

  Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi OLGEN’in kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

  OLGEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OLGEN, laktoz (bir şeker tipi) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

  • Potasyum destek tedavisi, potasyum içeren bir tuz bileşeni, idrar söktürücü (diüretik) veya heparin (kan sulandırıcı) ile tedavi görüyorsanız, bu ilaçları OLGEN ile birlikte kullanmak kandaki potasyum seviyesini artırabilir.

  • Lityum (duygu değişiklikleri ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için bir ilaç) kullanıyorsanız, OLGEN ile birlikte kullanmak lityumun toksisitesini artırabilir. Lityum almak zorundaysanız, doktorunuz kan lityum seviyelerinizi kontrol edecektir.

  • Non Steroidal Anti İnflamatuvar İlaçların (ağrı, şişlik gibi iltihap bulgularını geçirmek için kullanılan ilaçlar, steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) OLGEN ile birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği riskini artırabilir ve OLGEN’in etkisi azalabilir.

  • Kan basıncını düşüren başka ilaçlar, OLGEN’in etkisini artırabilir.

  • Hazımsızlık ilaçlan (antiasit), OLGEN’in etkisini biraz azaltabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, laktasyon, safra tıkanıklığı.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Olmesartan, emziren sıçanların sütüne geçmektedir fakat insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Olmesartan kullanımı sırasında emzirmeyle ilgili bilgi bulunmadığından olmesartan önerilmemektedir ve emzirme boyunca özellikle yenidoğan ya da preterm bebek emziriliyorsa güvenlik profilinin daha iyi olduğu ispatlanmış bir alternatif tedavi tercih edilmelidir.

  Yorum Yapın