Omnitrope 5 Mg (15 Iu)/1.5 Ml Enj. Için Solüsyon Içeren 1 Kartuş

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  390.31 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Somatropin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Omnitrope 5 Mg (15 Iu)/1.5 Ml Enj. Için Solüsyon Içeren 1 Kartuş , Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 390.31 TL olup Normal Reçetelidir. OMNITROPE etken maddesi Somatropin olup 8699516953805 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OMNITROPE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir .

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın yan etkiler:Yetişkinlerde:Eklem ağrısıVücutta su tutulması (parmaklarda veya bileklerde şişme şeklinde görülür)Yaygın yan etkiler:Çocuklarda:Enjeksiyon bölgesinde geçici kızarma, kaşıntı veya ağrıEklem ağrısıYetişkinlerde:His kaybı / karıncalanmaKol ve bacak kaslarında katılık, kas ağrısıEllerde veya koltuk altlarında ağrı ya da yanma hissi (Karpal Tünel sendromu olarak bilinmektedir)Yaygın olmayan yan etkiler:Çocuklarda:Vücutta su tutulması (tedavinin başlangıcında, kısa süreyle parmaklarda ve bileklerde şişme şeklinde görülür).Seyrek yan etkiler:Çocuklarda:His kaybı / karıncalanmaLösemi (kan kanseri) (Bu, bazıları somatropin ile tedavi edilmiş büyüme hormonu eksikliği olan hastaların sayıca çok azında rapor edilmiştir. Fakat büyüme hormonu alan hastalarda hazırlayıcı faktörler olmaksızın lösemi insidansmın arttığına dair bir kanıt bulunmamaktadır)Kafa içi basınçta artma (şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları veya kusma şeklinde belirtiler gösterir)Kas ağrısıSıklığı bilinmeyen yan etkiler:Tip 2 diyabetKanımzdaki kortizol hormonu seviyelerinde düşüşÇocuklarda:Kol ve bacaklarda tutukluk Yetişkinlerde:

  Kafa içi basınçta artma (şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları veya kusma şeklinde belirtiler gösterir)Enjeksiyon bölgesinde kızarma, kaşıntı veya ağrı

  Enjekte edilen büyüme hormonuna karşı antikorlar oluşmuştur, fakat bunların büyüme hormonunun işini yerine getirmesini engellemediği görülmektedir.

  Enjeksiyon bölgesinin etrafındaki deride pürüzler ve şişlikler oluşabilir, ancak her enjeksiyonda farklı bölgeler kullanırsanız bu durum görülmeyecektir.

  Prader - Willi Sendromu (bir çeşit kromozom hastalığı) olan hastalarda seyrek olarak ani ölümler meydana gelmiştir, ancak bu vakalar ile OMNİTROPE tedavisi arasında bir bağlantı kurulamamıştır.

  OMNİTROPE ile tedavi edilirken, kalça veya dizde rahatsızlık veya ağrı yaşarsanız, femur başı epifiz kayması ve Legg-Calve-Perthes hastalığı (çocuklarda görülen kalça eklemlerini etkileyen bir hastalık) doktorunuz tarafından göz önünde bulundurulabilir.

  Büyüme hormonu ile tedavinizle ilişkili diğer olası yan etkiler, aşağıdakileri içerebilir:

  Siz (veya çocuğunuz), kan şekerinizde yükselme veya tiroid hormonu seviyelerinizde azalma yaşayabilirsiniz. Bu, doktorunuz tarafından test edilebilir. Gerekirse doktorunuz gerekli tedaviyi verecektir. Seyrek olarak, büyüme hormonu ile tedavi gören hastalarda pankreas enflamasyonu raporlanmıştır.

  Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.


  Uyarı ve Önlemler

  OMNITROPE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OMNITROPE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  OMNITROPE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OMNITROPE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, OMNİTROPE kullanmaya başlamamaksınız. Eğer hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyor iseniz, OMNİTROPE kullanmayı kesiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde OMNİTROPE kullanımına ilişkin yeterli bilgi bulunmadığından, OMNİTROPE kullanımı esnasında bebeğinizi emzirmeniz önerilmemektedir.OMNİTROPE’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  OMNİTROPE’un araç ve makine kullanım yeteneği üzerinde etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeydedir.

  Araç ve makine kullammı durumunda içeriğinde benzil alkol bulunduğunu göz önünde bulundurunuz.

  OMNITROPE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her mL’de lmmol’den (23 mg) daha az (0.3 mg) sodyum ihtiva eder. Bu miktar, kontrollü sodyum diyetinde olanlar için ihmal edilebilir bir miktardır.

  Bu tıbbi ürün her mL’de 9 mg benzil alkol içerir. Benzil alkol varlığından dolayı prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmamalıdır. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklardatoksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her mL’de 35 mg mannitol içermektedir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları kullanırken doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar ile ilgili doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir;

  Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlarTiroid hormonlarıSentetik adrenal hormonlar (kortikosteroidler, glükokortikoidler)Cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östrojen gibi)Siklosporin (organ nakillerinden sonra vücudun nakledilen organı kabul etmesi içinkullanılan bir ilaç)Epilepsi (sara) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antikonvülzanlar)


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aktif malign tümör, gebelik, emzirme, aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Somatropinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Somatropinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da OMNİTROPE tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve OMNİTROPE tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın