Pacto 0.25 Mg 100 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  77.64 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. Pramipeksol
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Pacto 0.25 Mg 100 Tablet , Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 77.64 TL olup Normal Reçetelidir. PACTO etken maddesi Pramipeksol olup 8699262010029 barkodludur.

  Endikasyon

  Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Santral sinir sistemi stimülasyonu bulguları varlığında, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar ve elektrokardiyografik izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PACTO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PARSON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Tek başına veya şiddetli alerjik reaksiyonlar ile birlikte olabilecek,

  • Yüz, ağız ve boğazda şişme,

  • Kurdeşen,

  • Nefes darlığı.

  Bu türlü bir yan etki PARSON ile şimdiye kadar görülmemiş olmakla birlikte, tüm ilaçlarda olduğu gibi, oluşması mümkündür.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Uykulu hal ve ani uyku çökmesi

  Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük yaşam aktiviteleri esnasında uyuyakaldıklarını bildirmişlerdir. Bu olayların bazıları motorlu taşıtların kullanılması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Uykululuk hali, günde 1.5 mg'ın üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır.

  Tedavinin süresine ilişkin net bir bağlantı bulunmamaktadır.

  • Hastalıklı kumar oynama isteği,

  • Aşırı cinsel aktivite

  Parkinson hastalığı için, PARSON dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastaların, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, patolojik kumar oynama, cinsel istekte artış ve aşırı cinsel aktivite belirtileri sergiledikleri ve bu tabloların genellikle dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılmasıyla geri dönüşümlü olduğu bildirilmiştir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz :

  • anormal rüyalar,

  • zihin karmaşası,

  • kabızlık,

  • mantıksız ve yanlış düşünceler,

  • baş dönmesi,

  • vücut hareketlerinde bozukluk,

  • yorgunluk,

  • gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme, baş ağrısı,

  • kan basıncı düşüşleri,

  • çok aşırı yemek yeme,

  • uykusuzluk,

  • cinsel istek bozuklukları (artma veya azalma),

  • bulantı,

  • vücut dokularında sıvı birikimi (ödem),

  • olaylara gerçeğin dışında anlamlar yüklenmesi,

  • diğer anormal davranışlar,

  • kilo artışı,

  • kaşıntı,

  • döküntü ve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları. Bunlar PARSON'un hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  PACTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PACTO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  •PARSON içindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz kullanmayınız.

  PACTO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  •Böbrek hastalığınız varsa; bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz, çünkü böyle bir durumda alacağınız dozun azaltılması gerekmektedir.

  •Gerçekte olmayan şeyleri görme ve gerçekte olmayan şeyleri duyma, ayrıca zihinsel karmaşa hali varsa; bunlar Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Gerçekte olmayan şeyleri görme haliyle daha sık karşılaşılmaktadır. Böyle bir durum sizin araba kullanma vb. gibi becerilerinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

  •Kumar oynama dürtüsü, cinsel aktivitede artış, cinsel istekte artış ve aşırı yemek yeme gibi davranış değişiklikleri oluşabilir.

  •Görme yeteneğinizde değişiklikler olursa, doktorunuza başvurmalısınız.

  •Özellikle tedaviye yeni başlandığında, kan basıncında düşmeler oluşabilir. Kan basıncının izlenmesi önerilmektedir.

  •Sakinleştirici etkisi nedeniyle, bazı hastalarda günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olayları görülmüştür. İlacın sizin bünyenizi nasıl etkilediği hakkında bir fikir sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makineleri karıştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

  •Parkinson hastalarında melanoma adı verilen bir tür deri kanseri riskinin, diğer insanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak bu risk artışının hastalığın kendisine mi, yoksa, örn. bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir. Bu nedenle, pramipeksol gibi dopamin agonisti ilaçların kullanımında, cildinizde melanoma gelişmesine yönelik belirtileri izlemeniz önem taşımaktadır.

  Parkinson hastaları için:

  •Bu gruptaki ilaçların aniden kesilmesiyle nöroleptik malign sendrom denilen hastalığı düşündüren belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedavinize kesinlikle birden son vermeyiniz. Mutlaka doktorunuzun tavsiye edeceği şekilde, ilaç dozunu zaman içerisinde azaltarak sonlandırınız.

  Huzursuz bacak sendromu hastaları için:

  •Bu gruptaki ilaçların bu hastalıktaki belirtileri arttırabilecekleri bilinmektedir. Bu nedenle tedaviye rağmen belirtilerinizin ilerlediği durumlarda mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PACTO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PARSON'u aç ya da tok karnına bir miktar su ile yutabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğini emziren anneler PARSON kullanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Olmayan şeyleri görme veya duyma, günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olayları görülmüştür. Bu durumların istenmeyen sonuçlara yol açabilme olasılığı nedeniyle, ilacın sizin bünyenizi olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makineleri çalıştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

  PACTO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Mannitol: Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARSON almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.

  Birlikte simetidin, amantadin gibi ilaçlar alıyorsanız, kandaki ilaç düzeyi yükselebilir ve dozun azaltılması gerekebilir.

  Parkinsonlu hastalarda PARSON dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer Parkinson ilaçlarının dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.

  Birlikte başka sakinleştirici (sedatif) özellik taşıyan ilaçların alınması veya alkol alınması durumunda dikkatli olunmalıdır; etki artışı görülebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Günlük Doz

  Başlangıç dozu günde 0.375 mg. 5-7 günde bir artırım ile doz ayarlanır (max 4.5mg/gün).


  Anne Sütü & Laktasyon

  PARSON’un kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Sıçanlarda ilacın sütteki konsantrasyonu, plazmadakinden daha yüksektir.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın