Parkipex Er 0.375 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  26.20 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş Pramipeksol
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Parkipex Er 0.375 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Tablet , Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 26.2 TL olup Normal Reçetelidir. PARKIPEX etken maddesi Pramipeksol olup 8699293033561 barkodludur.

  Endikasyon

  Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Eğer santral sinir sistemi stimülasyonu bulguları var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar, aktif kömür uygulaması ve elektrokardiyografik izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PARKIPEX ER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PARKIPEX ER’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, nefes almada zorluk, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişkinlik)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise sizin PARKİPEX ER’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale ya da hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  PARKİPEX ER kullanımı esnasında, aşağıda kullanım alanlarına göre verilen yan etkiler bildirilmiştir.

  Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir:

  Çok yaygın

  10 hastada 1’den fazlasını etkileyebilir

  Yaygın

  10 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Yaygın olmayan

  100 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Seyrek

  1,000 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Çok seyrek

  10,000 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Bilinmiyor

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

  Aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Çok yaygın:

  - Kol ve bacaklarda anormal, kontrolsüz hareketler (diskinezi)

  - Uyku hali

  - Baş dönmesi

  - Bulantı

  Yaygın:

  - Alışılmadık şekilde davranma dürtüsü

  - Var olmayan şeyleri görme, işitme veya hissetme (halüsinasyonlar)

  - Zihin karışıklığı (konfüzyon)

  - Bitkinlik

  - Uykusuzluk (insomnia)

  - Özellikle bacaklarda olmak üzere, aşırı sıvı toplanması (periferal ödem)

  - Baş ağrısı

  - Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)

  - Anormal rüyalar

  - Kabızlık

  - Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil, görme bozuklukları

  - Kusma

  - İştah azalması dahil kilo kaybı

  Yaygın olmayan:

  - Kişinin kendi iyilik halinin zarar görmesinden aşırı korku duyması (paranoya)

  - Sanrı (delüzyon)

  - Gündüz vakti aşırı uyku hali ve aniden uyuyakalma

  - Hafıza kayıpları (amnezi)

  - Hareketlerde artış ve hareketsiz duramama (hiperkinezi)

  - Kilo artışı

  - Alerjik reaksiyonlar (Ör; döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlılık)

  - Bayılma

  - Kalp yetmezliği (nefes darlığına veya ayak bileklerinde şişmeye neden olan kalp sorunları)*

  - Uygun olmayan antidiüretik hormon salımı* (vücudun su dengesini düzenleyen hormon)

  - Huzursuzluk

  - Nefes almakta güçlük

  - Hıçkırık

  - Zatürre (akciğer enfeksiyonu) (pnömoni)

  - Kendinize ve başkalarına zarar verebilecek bazı davranışlara yol açan bir dürtü, içgüdü veya arzunun engellenememesi. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

  - Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen aşırı ve güçlü bir kumar oynama dürtüsü

  - Seksüel ilginin değişmesi veya artması, sizde ve başkalarında ciddi endişe uyandıran davranışlar, örneğin, seks içgüdüsünde artma.

  - Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya para harcama

  - Aşırı yeme (kısa sürede çok miktarda yemek yeme) veya kompülsif yemek yeme (normalde yediğiniz miktardan ve açlığınızı doyurmaya yetecek miktardan daha fazla yeme)*

  - Bilincin bulanması, zihin karışıklığı, gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)

  Seyrek:

  - Gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan (mani)

  Bilinmiyor:

  PARKİPEX ER tedavisinin durdurulmasından veya dozun azaltılmasından sonra: Depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (endişe), bitkinlik, terleme veya ağrı ortaya çıkabilir (bu durum dopamin agonisti kesilme sendromu olarak adlandırılır).

  Bu davranışlardan herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, bu belirtilerle başa çıkma veya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

  (*) ile işaretli yan etkiler için kesin bir sıklık tahmini mümkün değildir; çünkü pramipeksol ile tedavi edilen 2.762 hastanın katıldığı klinik çalışmalarda bu etkiler gözlenmemiştir. Sıklık kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan daha büyük değildir.

  Eğer herhangi bir yan etki gözlerseniz veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  PARKIPEX ER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PARKIPEX ER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Pramipeksole veya PARKİPEX ER formülündeki, yukarıda belirtilen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

  PARKIPEX ER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PARKİPEX ER almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Eğer herhangi bir tıbbi sorun veya belirti hissederseniz, özellikle de aşağıda belirtilen durumlardan biri sizin için geçerliyse, doktorunuza söyleyiniz:

  - Böbrek hastalığı

  - Hayal görme (Halüsinasyon yani gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme). Halüsinasyonların çoğu görseldir.

  - Diskinezi (Örneğin, kol ve bacaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketler): Parkinson hastalığınız ileri bir evredeyse ve aynı zamanda levodopa adlı ilacı kullanıyorsanız, PARKİPEX ER dozunun arttırıldığı dönemde diskinezi ortaya çıkabilir.

  - Uykulu hal ve aniden uyuyakalma nöbetleri

  - Şizofreni belirtilerine benzer belirtilerin ortaya çıkması (psikoz).

  - Görmede bozukluklar. PARKİPEX ER tedavisi sırasında düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalısınız.

  - Ağır kalp veya damar hastalıkları. Özellikle tedavinizin başlangıç aşamalarında kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz. Bu postural hipotansiyondan (ayağa kalktığınızda tansiyonunuzun düşmesi) kaçınmak için gereklidir.

  - Distoni; Vücut ve boynu düz ve dik olarak tutamama (aksiyel distoni). Özellikle, başın ve boynun öne doğru eğilmesi (antekollis olarak da bilinir), belin öne doğru eğilmesi (kamptokormi olarak da bilinir) veya sırtın yana doğru eğilmesi (plörototonus veya Pisa Sendromu olarak da bilinir) durumları oluşabilir. Bu olur ise, doktorunuz ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler, sizin için normal olmayan davranışlarda bulunmanıza neden olan dürtü ve istekler geliştiğini ve kendinize veya başkalarına zarar verebilecek hareketlere yol açan engelleyemediğiniz içgüdü, tahrik ve aşırı istekler ortaya çıktığını fark ederse, hemen doktorunuzla görüşünüz. Bu belirtiler “dürtü kontrol bozuklukları” olarak adlandırılır ve bağımlılık derecesinde kumar oynama, aşırı yemek yeme, aşırı para harcama, anormal derecede fazla seks dürtüsü veya takıntı şeklinde seksüel duygu ve düşüncelerde artış gibi davranışları içerir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler sizde mani (gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan) veya deliryum (bilinç azalması, kafa karışıklığı, gerçeklerden kopma) durumunun geliştiğini fark ederse, hemen doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  PARKİPEX ER dozunu azalttıktan veya tedaviyi durdurduktan sonra depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (kaygı), bitkinlik, terleme veya ağrı ortaya çıkarsa, doktorunuza söyleyiniz. Eğer bu sorunlar birkaç haftadan daha uzun devam ederse, doktorunuz tedavinizi ayarlama gereğini duyabilir.

  Vücudunuzu ve boynunuzu düz tutamamaya başladıysanız (aksiyel distoni), bu durumu doktorunuza bildiriniz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuz, ilacınızın dozunu ayarlamak veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  PARKİPEX ER, özel tasarımlı bir tablettir ve tablet alındıktan sonra etkin maddesi aşamalı olarak vücutta salıverilir. Tablet parçaları zaman zaman sindirim sisteminden geçebilir ve dışkınızda görünebilir. Bu tablet parçaları, bütün bir tablet şeklinde de görülebilir. Eğer dışkınızda tablet parçaları görürseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARKIPEX ER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PARKİPEX ER tedavisi sırasında alkol alırken dikkatli olmalısınız.

  PARKİPEX ER yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PARKİPEX ER uzatılmış salımlı tabletin anne karnındaki bebeğe olan etkileri bilinememektedir.

  PARKİPEX ER, açıkça gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Doktorunuz bu durumda PARKİPEX ER uzatılmış salımlı tablet tedavisine devam edip edemeyeceğinizi sizinle tartışacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğini emziren anneler PARKİPEX ER kullanmamalıdır. PARKİPEX ER anne sütünü azaltabilir. Aynı zamanda, sütünüze ve bebeğinize geçebilir. Eğer PARKİPEX ER kullanmanız kaçınılmaz ise, emzirmeyi kesmelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PARKİPEX ER tedavisi sırasında, gerçekte olmayan şeyleri görebilir, duyabilir veya hissedebilirsiniz. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmayınız.

  PARKİPEX ER, özellikle Parkinson hastalarında, uyuklama hali ve aniden uyuyakalma nöbetleriyle ilişkilendirilmiştir. Eğer bu yan etkiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız. Bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  PARKIPEX ER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PARKİPEX ER’nin içerdiği yardımcı maddeler herhangi bir uyarıcı bilgi gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar arasında diğer ilaçlar, reçetesiz olarak temin ettiğiniz bitkisel ilaçlar, sağlıklı gıda ürünleri veya gıda takviyeleri de bulunur.

  PARKİPEX ER’yi antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARKİPEX ER almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz ve dikkatli olunuz:

  - Simetidin (midede asit fazlalığı ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Amantadin (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)

  - Meksiletin (“ventriküler aritmi” olarak adlandırılan düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Zidovudin (insan bağışıklık sisteminin bir hastalığı olan “edinilmiş yetersiz bağışıklık sistemi sendromu” (AIDS) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Sisplatin (çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

  - Kinin (gece ortaya çıkan ağrılı bacak kramplarının önlenmesi ve bir sıtma türü olan “falciparum malaria” (malign sıtma) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Prokainamid (düzensiz kalp atışları için kullanılır)

  Eğer levodopa kullanıyorsanız, PARKİPEX ER ile tedaviye başlarken levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

  Birlikte sakinleştirici (sedatif etkili) özellik taşıyan başka ilaçlar veya alkol alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bu durumda PARKİPEX ER sizin araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Günlük Doz

  Başlangıç dozu günde 0.375 mg. 5-7 günde bir artırım ile doz ayarlanır (max 4.5mg/gün).

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın