Pexa Xr 3.75 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  200.34 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Pramipeksol
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Pexa Xr 3.75 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Tablet , Ali Raif İlaç San. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 200.34 TL olup Normal Reçetelidir. PEXA etken maddesi Pramipeksol olup 8699543030296 barkodludur.

  Endikasyon

  Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Eğer santral sinir sistemi stimülasyonu bulgulan var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar, aktif kömür uygulaması ve elektrokardiyografık izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PEXA XR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sıklık tanımları dikkate alınmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa PEXA XR’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  -    Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi varsa (aşırı duyarlılık - aleıji)

  -    Hırıltılı ya da zor nefes alma

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlar dan biri sizde mevcut ise, sizin pramipeksole karsı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler aşağıda belirtilmiştir:

  Çok yaygın:

  -    Kol ve bacaklarda anormal, kontrolsüz hareketleri (diskinezi)

  -    Uyku hali

  -    Baş dönmesi

  -    Bulantı

  Yaygın:

  -    Alışılmadık şekilde davranma dürtüsü

  -    Var olmayan şeyleri görme, işitme veya hissetme (halüsinasyonlar)

  -    Zihin karışıklığı (konfüzyon)

  -    Bitkinlik

  -    Uykusuzluk (insomnia)

  -    Özellikle bacaklarda olmak üzere, aşırı sıvı birikimi (periferal ödem)

  -    Baş ağrısı

  -    Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)

  -    Anormal rüyalar

  -    Kabızlık

  -    Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları

  -    Kusma

  -    İştah azalmasına dahil kilo kaybı Yaygın olmayan:

  -    Kişinin kendi iyilik halinin zarar görmesinden aşırı korku duyması (paranoya)

  Sanrı (delüzyon)

  Gündüz vakti aşırı uyku hali ve aniden uyuyakalma

  -    Hafıza kayıpları (amnezi)

  -    Hareketlerde artış ve hareketsiz duramama (hiperkinezi)

  -    Kilo artışı

  Aleıjik reaksiyonlar (örneğin döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlılık)

  -    Bayılma

  -    Kalp yetmezliği (nefes darlığına veya ayak bileklerinde şişmeye neden olan kalp sorunları)*

  -    Uygun olmayan antidiüretik hormon salımı* (vücudun su dengesini düzenleyen hormon)

  Huzursuzluk

  -    Nefes almakta güçlük Hıçkırık

  -    Zatüree (akciğer enfeksiyonu) (pnomoni)

  -    Kendinize ve başkalarına zarar verebilecek bazı davranışlara yol açan bir dürtü, içgüdü veya arzunun engellenememesi. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

  Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen aşırı ve güçlü bir kumar oynama dürtüsü

  Seksüel ilginin değişmesi veya artması, sizde ve başkalarında ciddi endişe uyandıran davranışlar örneğin, seks içgüdüsünde artma.

  -    Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya para harcama

  -    Aşırı yeme (kısa sürede çok miktarda yemek yeme) veya kompülsif yemek yeme (normalde yediğiniz miktardan ve açlığınızı doyurmaya yetecek miktardan daha fazla yeme)*

  -    Bilincin bulanması, zihin karışıklığı, gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)

  Seyrek:

  - Gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan (mani)

  Bilinmiyor:

  PEXA XR tedavisinin durdurulmasından veya dozun azaltılmasından sonra: Depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (endişe), bitkinlik, terleme veya ağrı ortaya çıkabilir (bu durum dopamin agonisti kesilme sendromu olarak adlandırılır).

  Bu davranışlardan herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, bu belirtilerle başa çıkma veya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

  (*) ile işaretli yan etkiler için kesin bir sıklık tahmini mümkün değildir; çünkü pramipeksol ile tedavi edilen 2.762 hastanın katıldığı klinik çalışmalarda bu etkiler gözlenmemiştir. Sıklık kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan daha sık değildir.


  Uyarı ve Önlemler

  PEXA XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PEXA XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Pramipeksole veya PEXA XR formülündeki, yukarıda belirtilen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz.

  PEXA XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PEXA XR almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Eğer herhangi bir tıbbi sorun veya belirti hissederseniz, özellikle de aşağıda belirtilen durumlardan biri sizin için geçerliyse, doktorunuza söyleyiniz:

  - Böbrek hastalığı;

  - Hayal görme. (Halüsinasyon yani gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma ya dahissetme) Halüsinasyonların çoğu görseldir.

  - Diskinezi (Örneğin, kol ve bacaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketler):Parkinson hastalığınız ileri bir evredeyse ve aynı zamanda levodopa adlı ilacıkullanıyorsanız, PEXA XR dozunun arttırıldığı dönemde diskinezi ortaya çıkabilir.

  - Uykulu hal ve aniden uyuyakalma nöbetleri.

  Şizofreni belirtilerine benzer belirtilerin ortaya çıkması (psikoz).

  Görmede bozukluklar. PEXA XR tedavisi sırasında düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalısınız.

  - Ağır kalp veya damar hastalıkları. Özellikle tedavinizin başlangıç aşamalarında kanbasıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz. Bu postural hipotansiyondan (ayağakalktığınızda tansiyonunuzun düşmesi) kaçınmak için gereklidir.

  Distoni; vücut ve boynu düz ve dik olarak tutamama (aksiyel distoni). Özellikle, başın ve boynun öne doğru eğilmesi (antekollis olarak da bilinir), belin öne doğru eğilmesi(kamptokormi olarak da bilinir) veya sırtın yana doğru eğilmesi (plörototonus veya PisaSendromu olarak da bilinir) durumları oluşabilir. Bu olur ise, doktorunuz i|acımzıdeğiştirmek isteyebilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler, sizin için normal olmayan davranışlarda bulunmanıza neden olan dürtü ve istekler geliştiğini ve kendinize veya başkalarına zararverebilecek hareketlere yol açan engelleyemediğiniz içgüdü, tahrik ve aşırı istekler ortayaçıktığını fark ederse hemen doktorunuzla görüşünüz. Bu belirtiler “dürtü kontrolbozuklukları” olarak adlandırılır ve bağımlılık derecesinde kumar oynama, aşırı yemek yeme,aşırı para harcama, anormal derecede fazla seks dürtüsü veya takıntı şeklinde seksüel duyguve düşüncelerde artış gibi davranışları içerir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veyatedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler sizde mani (gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan) veya deliryum (bilinç azalması, kafa karışıklığı, gerçeklerden kopma) durumunungeliştiğini fark ederse hemen doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuz ilacınızın dozunuayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  PEXA XR dozunu azalttıktan veya tedaviyi durdurduktan sonra depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (kaygı), bitkinlik, terleme veya ağrı ortaya çıkarsa, doktorunuzasöyleyiniz. Eğer bu sorunlar birkaç haftadan daha uzun devam ederse, doktorunuz tedaviniziayarlama gereğini duyabilir.

  Vücudunuzu ve boynunuzu düz tutamamaya başladıysanız (aksiyel distoni), bu durumu doktorunuza bildiriniz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuz, ilacınızın dozunuayarlamak veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  PEXA XR, özel tasarımlı bir tablettir ve tablet alındıktan sonra etkin maddesi aşamalı olarak vücutta salıverilir. Tablet parçalan zaman zaman sindirim sisteminden geçebilir ve dışkınızdagörünebilir. Bu tablet parçalan, bütün bir tablet şeklinde de görülebilir. Eğer dışkınızda tabletparçalan görürseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PEXA XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PEXA XR tedavisi sırasında alkol alırken dikkatli olmalısınız.

  PEXA XR yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PEXA XR’ın anne karnındaki bebeğe olan etkileri bilinememektedir.

  PEXA XR, açıkça gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, builacı almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu durumda PEXA XR tedavisinedevam edip edemeyeceğinizi size bildirecektir.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğini emziren anneler PEXA XR kullanmamalıdır. PEXA XR anne sütünü azaltabilir. Aynı zamanda, sütünüze ve bebeğinize geçebilir. Eğer PEXA XR kullanmanız kaçınılmazise, emzirmeyi kesmelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PEXA XR tedavisi sırasında, gerçekte olmayan şeyleri görebilir, duyabilir veya hissedebilirsiniz. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmayınız.

  PEXA XR, özellikle Parkinson hastalarında, uyuklama hali ve aniden uyuyakalma nöbetleriyle ilişkilendirilmiştir. Eğer bu yan etkiler sizde de varsa, araç ve makinekullanmayınız. Bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  PEXA XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PEXA XR’ın içerdiği yardımcı maddeler herhangi bir uyarıcı bilgi gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar arasında diğer ilaçlar,reçetesiz olarak temin ettiğiniz bitkisel ilaçlar, sağlıklı gıda ürünleri veya gıda takviyeleri debulunur.

  PEXA XR’ı antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PEXA XR almazdan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz ve dikkatli olunuz:

  Simetidin (midede asit fazlalığı ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç) Amantadin (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)

  - Meksiletin (“ventriküler aritmi” olarak adlandırılan düzensiz kalp atışlarınıntedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Zidovudin (insan bağışıklık sisteminin bir hastalığı olan “edinilmiş yetersiz bağışıklıksistemi sendromu” (AIDS) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Sisplatin (çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

  - Kinin (gece ortaya çıkan ağrılı bacak kramplarının önlenmesi ve bir sıtma türü olan“falciparum malaria” (malign sıtma) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Prokainamid (düzensiz kalp atışları için kullanılır)

  Eğer levodopa kullanıyorsanız, PEXA XR ile tedaviye başlarken levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

  Birlikte sakinleştirici (sedatif etkili) özellik taşıyan başka ilaçlar veya alkol alıyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu durumda PEXA XR sizin araç ve makine kullanma yeteneğinizietkileyebilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Günlük Doz

  Başlangıç dozu günde 0.375 mg. 5-7 günde bir artırım ile doz ayarlanır (max 4.5mg/gün).

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın