Pidilax 25 Mg/5 Ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  0.00 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Urapidil
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Pidilax 25 Mg/5 Ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti , Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı girilmemiş olup Normal Reçetelidir. PIDILAX etken maddesi Urapidil olup 8699738751166 barkodludur.

  Yan Etki

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi PİDİLAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıda tanımlandığı şekilde belirli sıklıklarda meydana gelebilir:

  Çok yaygın:             10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  Yaygın:                    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan:     100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek:                   1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Çok seyrek:            10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Bilinmeyen:             Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PİDİLAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yaygın

  Sersemlik, Baş ağrısı, Bulantı,
   

  Yaygın olmayan

  Çarpıntı, Kalp atımının hızlanması veya yavaşlaması, Göğüste basınç hissi ve nefes darlığı (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı şeklinde olabilir);


  Uyarı ve Önlemler

  2. PİDİLAX'I KULLANMADAN öNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  PİDİLAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  PİDİLAX'ın etkin maddesi olan urapidil'e veya içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa Sizde aort koartikasyonu (bir tür aort duvarı darlığı) olduğu söylenmişse veya size diyaliz şantı dışında bir arteriyovenöz şant (atardamar ve toplardamar arasında kısa devre) uygulanmışsa
   

  PİDİLAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Kalp yetmezliğiniz varsa Karaciğer yetmezliğiniz varsa Hafif veya şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa Simetidin içeren bir mide ilacı alıyorsanız Yaşlılarda kullanılacaksa Çocuklarda kullanılacaksa (bu ilaç çocuklar üzerinde denenmediği için)
    Yan etkiler ilk görüldüğünde ve hamilelik ortaya çıktığında derhal doktorunuza haber veriniz. Kusma ve ishal gibi durumlarda, PİDİLAX'ın kuvvetli bir etki göstermesi beklenmektedir. Mercek bulanıklığı nedeniyle bir göz ameliyatı geçirmeniz gerekiyorsa ameliyat öncesinde göz doktorunuza PİDİLAX kullanmakta veya kullanmış olduğunuzu belirtiniz, çünkü ameliyat sırasında istenmeyen etkilerin meydana gelmesi olasılığı vardır. Ameliyatı gerçekleştiren hekim böylelikle bu komplikasyonları kontrol altında tutmak için uygun tedbirlere başvurabilir. PİDİLAX'tan önce tansiyon düşürücü başka bir ilaç kullanılmış ise, önceden kullanılan tansiyon düşürücü ilacın (ilaçların) etkisinin görülmesi için yeteri kadar uzun süre beklemek gerekir. PİDİLAX'ın dozunun azaltılması gerekebilir. Tansiyonun aşırı hızlı bir şekilde düşmesi, kalp atımının yavaşlamasına veya kalbin durmasına yol açabilir.. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza başvurunuz.
   

  Yorum Yapın