Ristart 6 Mg 28 Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  87.13 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Rivastigmin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Ristart 6 Mg 28 Kapsül , Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 87.13 TL olup Normal Reçetelidir. 8699578153656 barkodlu RISTART Her bir kapsül etkin madde olarak 9.6 mg rivastigmin hidrojen tartarata eşdeğer bazda 6 mg rivastigmin içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi RISTART’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın    :    10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

  • Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler

  Yaygın:

  • Huzursuzluk (ajitasyon)

  • Zihin karışıklığı (konfüzyon)

  Kaygı hali (anksiyete)Baş ağrısıUyku haliTitremeMide ağrıları

  • Yemekten sonra midede rahatsızlık

  TerlemeYorgunlukZayıflık

  • Genel iyi olmama hissi

  Kilo kaybı

  Yaygın olmayan:

  BunalımBayılmak

  • Uyuma güçlüğü

  • Karaciğer fonksiyonu test değerinde değişiklikler

  • Kaza ile düşmeler

  Seyrek:

  • Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)

  • Göğüs ağrısı

  • Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)

  • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri

  • Kızarıklıklar

  • Kaşınma

  Çok seyrek:

  • Sanrılar

  • Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı)

  • Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada kan)

  • Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağrısı)

  • Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma

  • Yüksek kan basıncı

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Parkinson hastalığı bulgularının kötüleşmesi veya benzer bulguların gelişmesi (kas sertliği, hareket tamamlamakta zorluk gibi)

  Sıklığı bilinmeyen:

  • Çok fazla sıvının kaybedilmesi (dehidrasyon)

  • Karaciğer hastalıkları (sarı cilt, gözlerin beyazında sarılaşma, idrarda anormal koyulaşma ya da açıklanamayan mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve iştah kaybı)

  • Saldırganlık

  • Huzursuzluk

  • Artan ve yayılan deri iltihabı deride kabarcıklar veya şişlik.

  Bunlar RİSTART’ın genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

  Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha az görülür: İştah kaybı, sersemlik hissi ve diyare (yaygın).

  Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha sıktır: Titreme, kazara düşme (çok yaygın); dehidratasyon (çok fazla sıvı kaybetme), uyuma zorluğu, huzursuzluk, Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme veya benzer semptomların gelişmesi (anormal derecede yavaş hareketler, kontrol edilemeyen ağız, dil ve uzuv hareketi, kaslarda sertlik, anormal derecede azalmış kas hareketi), yüksek kan basıncı (yaygın); hareketlerde kötü kontrol ile anormal duruş ve kalp ritmi problemleri (hem hızlı hem de yavaş) (yaygın olmayan)

  Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda bazı ilave yan etkiler: çok fazla salya, anormal yürüme şekli ve sersemlik hissi, düşük kan basıncından ötürü sersemlik (yaygın).


  Uyarı ve Önlemler

  RISTART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RISTART'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Rivastigmine ya da RİSTART’m içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,

  • RİSTART ile aynı tipteki ilaçlara karşı alerjik tepkiniz var ise.

  Bu durumları RİSTART’ı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  RISTART'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Mide bulantısı, kusmak ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadıysanız. Kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon).

  • Düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız.

  • Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız.

  İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız.Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum

  yaşadıysanız.

  • Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız.

  Titreme şikayetiniz varsa.Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az).Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa.Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal

  doktorunuzla konuşunuz.

  Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer birkaç gün RİSTART kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RISTART'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RİSTART’ı bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RİSTART ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. RİSTART tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz. Eğer başınız dönüyorsa veya kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

  RISTART'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RİSTART’m içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • RİSTART ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak ya da seyahat hastalığını önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar).

  • RİSTART alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü RİSTART anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Hayvanlarda rivastigmin ve/veya metabolitlerinin süte geçtiği görülmüştür. Rivastigminin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlar, rivastigmin kullanmamalıdır.

  Yorum Yapın