Rivotril 2.5 Mg 1 Ml Damla

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  12.55 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Deva Holding A.Ş. Klonazepam
  Y
  D
  ?
  X
  E
  Rivotril 2.5 Mg 1 Ml Damla , Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 12.55 TL olup Yeşil Reçetelidir. RIVOTRIL etken maddesi Klonazepam olup 8699525594877 barkodludur.

  Endikasyon

  Preklinik çalışmalara bakıldığında klonazepamın konjenital malformasyon oluşturma ihtimalinin olabileceği göz ardı edilemez. Epidemiyolojik değerlendirmelerde antikonvülsan ilaçların teratojen olabildiğine dair veriler vardır. Buna karşılık yayımlanmış epidemiyolojik raporlara bakılarak yeni doğandaki kusurlardan hangi ilaç ya da ilaç kombinasyonunun sorumlu olduğunu saptamak zordur. Ayrıca, ilaç tedavisindense genetik faktörler ya da epileptik durumun kendisi gibi diğer faktörlerin de doğum kusurlarında daha önemli rol oynama olasılığı vardır. Bu koşullar altında ancak ilacın potansiyel yararı fetüse olan riskinden fazla olduğu durumlarda uygulanmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi RIVOTRIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın    :    10    hastanın    en az l’inde görülebilir.

  Yaygın    :    10    hastanın    birinden    az,    fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    : eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa, RIVOTRIL’i kullanmayı    durdurunuz    ve    DERHAL

  doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  ❖ Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (Ağız, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, nefes darlığı gibi)

  ❖ Kalp durmasını içeren kalp yetmezliği

  ❖ Solunum yetersizliği

  ❖ Eğer bir bebeğe veya küçük çocuğa RİVOTRİL veriliyorsa, onları dikkatli şekilde izleyiniz. Bunun sebebi, nefes almada güçlük, öksürme veya tıkanma gibi sorunlar yaşabilme ihtimallerinin olmasıdır Bu durum, tükürük salgılarındaki artış sebebiyle oluşabilir.

  Bunların hepsi çok ciddi etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin RİVOTRİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

  en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  ❖ Uykululuk hali, kasların gerginliğini yitirmesi, baş dönmesi, sersemlik, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (Ataksi), reaksiyonlarda yavaşlama,

  ❖ Cinsel istekte azalma,

  ❖ Baş ağrısı,

  ❖ Bulantı, mide üstünü kapsayan üst karın bölgesinde görülen belirtiler (Epigastrik semptomlar),

  ❖ Kurdeşen, kaşıntı, deri döküntüsü, geçici saç dökülmesi, deride renk değişiklikleri,

  ❖ İdrar kaçırma,

  ❖ Ereksiyon zorluğu,

  ❖ Trombosit (Kan pulcuğu) sayısında azalma,

  ❖ Çocuklarda ikincil cinsiyet özelliklerinin (Tüylenme, erkek çocuklarda ses kalınlaşması) geri dönüşümlü olarak erken gelişmesi,

  ❖ Konsantrasyon bozukluğu, huzursuzluk, zihin karışıklığı, kişinin kendisinin içinde bulunduğu zaman ve yerin farkında olma yeteneğinde bozukluk, uyarılabilirlik (Eksitabilite), uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (İrritabilite), saldırgan davranışlar, huzursuzluk, sinirlilik, düşmanca davranışlar, kaygı, uyku bozuklukları, kabuslar, yaşanırcasına rüyalar,

  ❖ Özellikle uzun süreli ve yüksek doz tedavide konuşma veya dil ile ilgili bozukluk (Dizartri), hareketlerin uyumunda azalma, gözün istemsiz, hızlı ve ritmik hareketleri (Nistagmus), ileriye yönelik unutkanlık (Anterograd amnezi),

  ❖ Özellikle uzun süreli ve yüksek doz tedavide geri dönüşümlü görme bozuklukları (Çift görme),

  ❖ Düşme ve kırık riskinde artış (Yaşlı hastalarda).

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  ❖ Kas güçsüzlüğü

  ♦♦♦ Yorgunluk (Bitkinlik, halsizlik)

  Bunlar RİVOTRİL’in hafif yan etkileridir. Bunların hepsi çok yaygın görülür.


  Uyarı ve Önlemler

  RIVOTRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RIVOTRIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Klonazepama, RİVOTRİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (Yardımcı maddeler listesine bakınız) veya diazepam, flurazepam ve temazepam gibi diğer benzodiazepinlere karşı alerjiniz varsa,

  • Solunum sorunlarınız veya akciğer hastalığınız varsa,

  • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,

  • Miyastenia gravis adı verilen kaslarınızın kolayca yorulduğu, zayıfladığı bir hastalığınız varsa,

  • Uyku apnesi adı verilen bir durumunuz (Uyurken nefes alıp vermenizin durması) varsa,

  • Göz içi basıncınızda artış varsa (Dar açılı glokom).

  RIVOTRIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. Sizde herhangi bir dönemde bu tür düşünceler oluşursa hemen doktorunuza danışınız.

  Eğer:

  • Karaciğer, böbrek ya da akciğer problemleriniz varsa,

  • Depresyon geçirdiyseniz,

  • İntihar girişiminde bulunduysanız,

  • Yakm bir arkadaşınızı veya akrabanızı yakm bir zamanda kaybettiyseniz,

  • Düzenli alkol veya zevk veren ilaçlar kullanıyorsanız ya da geçmişte alkol veya ilaç kullanımı ile ilgili sorunlarınız olduysa,

  • Omurilik ya da beyincik ataksiniz (Hareketsiz ve sabit duramama, konuşma bozukluğu ve hızlı göz hareketleri ile karakterize durum) varsa,

  • Porfiri olarak adlandırılan nadir ve kalıtsal bir kan hastalığınız varsa.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RIVOTRIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RİVOTRİL alırken alkol kullanmayınız. Yan etkilere ya da nöbet geçirmenize neden olabilir.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Doktorunuz aksini söylemedikçe, hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa RİVOTRİL kullanmayınız.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Doktorunuz aksini söylemedikçe, emzirme döneminde RİVOTRİL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  RİVOTRİL kullanırken araç, makine ya da alet kullanımı hakkında doktorunuzla konuşunuz.

  RİVOTRİL özellikle tedavinin başlangıcında vücudunuzun vereceği tepkilerinizi yavaşlatabilir. Bu nedenle, tercihen tedavi boyunca veya en azından tedavinin başlangıcında araç kullanma, makine kullanma veya diğer tehlikeli aktivi tel erden kaçınınız. Belirli bir aktiviteyi yapıp yapamayacağınız konusunda herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ile konuşunuz.

  RIVOTRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sakarin sodyum ihtiva etmektedir. Özellikle sodyum diyetinde olanların bu konuda dikkatli olmaları önerilir.

  Bu tıbbi ürün 1 mL’ye kadar propilen glikol ihtiva eder. Ancak dozu nedeniyle her hangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  RİVOTRİL alırken özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  • Karbamazepin, hidantoin, fenobarbital, fenitoin ya da sodyum valproat gibi diğer epilepsi

  (Sara) ilaçlan,

  • Uyku veren ilaçlar (Hipnotikler),

  • Endişe giderici ilaçlar (Trankilizanlar),

  • Ağrı kesiciler (Analjezikler) ve kas gevşetiçiler,

  • Anestezikler (Diş tedavisi veya ameliyatlar sırasında kullanılan ilaçlar),

  • Simetidin (Mide sorunlarının ve mide yanmasının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  • Rifampisin (Enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, solunum yetmezliği.


  Günlük Doz

  Çocukta başlangıç 0.01-0.03mg/kg/gün, idame 0.05-0.1mg/kg/gün. Yetişkinde günde 2-4mg. (max 20mg).


  Anne Sütü & Laktasyon

  Klonazepam sadece küçük miktarlarda anne sütü ile atılmasına rağmen RİVOTRİL ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır. Eğer RİVOTRİL’in zorlayıcı bir endikasyonu varsa emzirme durdurulmalıdır.

  Yorum Yapın