Silodyx 4 Mg 30 Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  15.25 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Recofarma İlaç Ve Hammaddeleri San. Ve Tic. Ltd. Silodosin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Silodyx 4 Mg 30 Kapsül , Recofarma İlaç Ve Hammaddeleri San. Ve Tic. Ltd. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 15.25 TL olup Normal Reçetelidir. SILODYX etken maddesi Silodosin olup 8699960580015 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SILODYX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  En yaygın yan etki cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalmadır. Bu etki SILODYX kullanımı bırakıldıktan sonra ortadan kalkar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.

  Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi dahil) ve nadiren bayılma meydana gelebilir. Eğer güçsüzlük ya da baş dönmesi hissederseniz belirtiler ortadan kalkana kadar derhal oturun ya da uzanın. Ayağa kalktığınızda baş dönmesi veya bayılma meydana gelirse lütfen en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.

  SILODYX katarakt ameliyatı (göz merceğinin bulanıklığından dolayı yapılan göz ameliyatı, 'SILODYX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ' bölümüne bakınız) sırasında komplikasyonlara neden olabilir. Göz doktorunuzu SILODYX kullandığınız ya da geçmişte kullanmış olduğunuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, SILODYX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SILODYX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Normal dışı ejakülasyon (cinsel birleşme sırasında meydana gelen az ya da fark edilemeyen spermle sonuçlanır, 'SILODYX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ' bölümüne bakınız)

  • Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi de dahil, bu bölümde yukarıya bakınız)

  • Akan ya da tıkalı burun

  • Diyare

  • Cinsel istekte azalma

  • Mide bulantısı

  • Ağız kuruluğu

  • Ereksiyon oluşmasında ve sürdürülmesinde zorluklar

  • Katarakt ameliyatı sırasında gevşek gözbebeği (bu bölümde yukarıya bakınız)

  • Bayılma

  Bunlar SILODYX'in hafif yan etkileridir.

  Eğer cinsel hayatınızın etkilendiğini hissediyorsanız lütfen doktorunuza söyleyin.


  Uyarı ve Önlemler

  SILODYX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SILODYX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer

  •Silodosine ya da SILODYX'in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa

  SILODYX'i kullanmayınız.

  SILODYX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

  •Göz merceğinizin bulanıklığından dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı) olacaksanız, göz doktorunuzu hala SILODYX kullandığınız ya da önceden kullandığınızla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında iriste (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas tonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan ilaçlara ve ameliyat tekniklerine ilişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza SILODYX almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  •Ciddi karaciğer problemleriniz varsa SILODYX kullanmayınız (bu durumda SILODYX kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).

  •Böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer orta derece böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz dikkatle ve muhtemelen

  düşük dozla tedavinize başlayacaktır (bölüm 3'e bakınız).

  Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, SILODYX kullanmamalısınız.

  •Prostatın selim büyümesi ve prostat kanseri aynı belirtileri gösterdiğinden, SILODYX'le tedaviye başlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri için muayene edecektir. SILODYX prostat kanserini tedavi etmez.

  •SILODYX ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilen normal dışı ejakülasyona (cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalma) neden olabilir.

  •SILODYX'in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı için uygun bir endikasyonu bulunmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  SILODYX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SILODYX'i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız (bölüm 3'e bakınız).

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz çünkü SILODYX' le tedavi cinsel birleşme sırasında çıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonları etkilemez ve SILODYX kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.

  Prostatın selim büyümesi yalnızca erkeklerde olduğundan kadınlarda SILODYX kullanımı gerekli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Eğer SILODYX kullanırken halsizlik, baş dönmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık görüyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

  SILODYX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SILODYX her dozunda 132,4 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum içermez'.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  •Kan basıncını düşüren ilaçlar (özellikle alfa1- blokörler olarak adlandırılan ilaçlar örneğin prazosin, doksazosin) çünkü SILODYX alırken bu ilaçların etkisinde artış riski vardır.

  •Antifungal ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AIDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar SILODYX'in kan konsantrasyonunu arttırabilir.

  •Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi için kullanılan ilaçlar (sildenafil veya tadalafil gibi), çünkü bu ilaçların SILODYX ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir.

  •Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü SILODYX'in etkisi azalabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Yorum Yapın