Solysin 10 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  61.57 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Solifenasin Suksinat
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Solysin 10 Mg 30 Film Tablet , Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 61.57 TL olup Normal Reçetelidir. SOLYSIN etken maddesi Solifenasin Suksinat olup 8699889090107 barkodludur.

  Endikasyon

  SOLYSİN tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibakteriyel tedavi başlatılmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SOLYSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)

  Barsak tıkanması Bacaklarda şişme Halüsinasyon

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Ağız kuruluğu

  Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı

  Kusma

  Baş dönmesi

  Baş ağrısı

  Bulanık görme

  Reflü hastalığı (yanma dahil)

  Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu - Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma

  Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu

  Kaşıntı

  Döküntü

  Allerjik döküntü

  Yorgunluk, uyku hali

  Bunlar SOLYSİN’ in hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  SOLYSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SOLYSIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  - QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

  - Solifenasin veya SOLYSİN’ in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

  Böbrek diyalizine giriyorsanız

  SOLYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

  İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

  Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (iilseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)

  Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

  - Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

  SOLYSIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

  Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

  Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

  Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hemia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda SOLYSİN’ i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

  - Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda SOLYSİN’ i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

  SOLYSİN' in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

  Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

  Ayrıca; doktorunuz SOLYSİN tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SOLYSIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SOLYSİN aç veya tok kamına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SOLYSİN’ in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Em/irme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  SOLYSİN bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  SOLYSIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette lmmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SOLYSİN kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız SOLYSİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

  - Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. SOLYSİN tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

  Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), SOLYSİN’ in etkisi azalabilir.

  Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid) kullanıyorsanız SOLYSİN’ in etkisi azalabilir.

  SOLYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 mg SOLYSİN almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç SOLYSİN kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Solifenasinin insan sütüne geçmesine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Farelerde, solifenasin ve/veya metabolitleri süte geçmiş ve yenidoğaıı farelerde doza bağımlı bir gelişme bozukluğuna neden olmuştur (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Bu nedenle, emzirme dönemi boyunca SOLYSİN kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yorum Yapın