Spasmex 30 Mg 50 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  87.95 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Trospiyum Klorür
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Spasmex 30 Mg 50 Tablet , Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 87.95 TL olup Normal Reçetelidir. SPASMEX etken maddesi Trospiyum Klorür olup 8699538094548 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Aşağıdaki durumlarda görülen idrara çıkma sıklığında artış (pollaküri) ve gece
  işemesi (noktüri)' nin semptomatik tedavisinde endikedir.
  - Non-hormonal ve non-organik vejetatif mesane fonksiyon bozuklukları
  (semptomatik irritable mesane, duyusal urge inkontinans).
  - Medulla spinalisin supranükleer lezyonlarına sekonder olarak gelişen spastik
  nörojen mesane (detrusor hiperflexia). Detrusor ve sfinkter dissinerjisi varlığında
  mesane, tercihan hastanın kendisinin uyguladığı intermitant kateterizasyon yolu
  ile, içinde residüal idrar kalmaksızın boşaltılmalıdır. Eğer mesane tamamen
  boşaltılmamış ise SPASMEX 30 alınmamalıdır.
  Not: Vejetatif mesane bozukluklarında tedavi öncesinde mesane disfonksiyonunun
  nedeni açığa kavuşturulmalıdır. Öncelikle nedene yönelik tedavi gerektiren üriner
  sistem infeksiyonu ve mesane karsinoması varlığı araştırılmalıdır.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  İlacın antikolinerjik etkilerine bağlı olarak yan etkiler görülebilir. Örneğin ter ve
  salya salgısı azalabilir. İdrar retansiyonu ve kalp atım hızında bozukluk olabilir.
  Özellikle yeterince düzeltilmemiş hipermetropisi olanlarda, görme bulanıklığı
  görülebilir.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Yoktur.

  Gebelik ve Laktasyonda kullanım:
  Trospium klorür plasentayı geçer. Süt içine geçer.
  Gebelik ve laktasyonda kullanımında kesin risk oluşturduğuna dair etkileri yerine veri
  yoktur. Gebe kadınlarda çalışma mevcut olmadığından gebelerde spasmex kullanımı
  için doğru bir tanı konulması şarttır. Hamilelik kategorisi C'dir.
  MAKİNA VE MOTORLU ARAÇ KULLANIMINA ETKİSİ
  Bu ilaç, normal dozda alındığında dahi, görme duyusunu etkiler bu nedenle araba ve
  diğer araçların kullanımı sakıncalı olabilir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Aşağıdaki etkileşimler görülebilir:
  Amantadinin , trisiklik antidepresanların, kinidinin ve antihistaminiklerin ve
  disopiramidin anti kolinerjik etkileri ve beta sempatomimetiklerin taşikardik etkileri
  artabilir.


  Formül

  Formülü:

  Her bir film kaplı tablet 30 mg Trospiyum klorür içerir.
  Boyar madde : Titanyum dioksit (E171).


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Dozaj hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye verdiği cevaba göre değişir.
  Erişkinler ve gençler için tavsiye edilen başlangıç dozu, günde 3 defa ½ film kaplı
  tablet veya sabah 1, akşam ½ film kaplı tablettir.
  Hastanın verdiği cevaba göre, günlük doz, günde 2 defa 1 film kaplı tablete ya da
  günde 3 defa 1 - 1 ½ film kaplı tablete yükseltilebilir. Eğer tedavi sırasında, günlük
  doz, günde 3 defa 7.5 mg trospium klorüre düşürülecekse, tedaviye 15 mg' lık
  tabletle devam edilmelidir. ( Günde 3 defa ½ Spasmex 15 film tablet).
  Film kaplı tabletler bir miktar sıvıyla yutulmalıdır.
  Tedavi süresinin herhangi bir sınırı yoktur. Hastalığın şiddetine ve tedaviden alınan
  cevaba göre tedavi süresine hekim karar vermelidir.
  Kullanma talimatlarına göre alınması gereken günlük dozlardan biri unutulduğunda
  bir sonraki doz zamanında çift doz alınmamalıdır.

  DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
  Hayvanlarda yapılan toksisite çalışmalarında bulunan entoksikasyon belirtileri,
  hiperaktivite, tonik klonik spazmlar, tremor, siyanoz, ve koordinasyon
  bozukluklarıdır.
  İnsanlarda entoksikasyon belirtisi görülmemiştir.
  Şiddetli yan etki belirtileri olarak ağız kuruluğu, görmede bulanıklık ve taşikardi
  oluşabilir.
  Aşırı doz alındığında, mide, kömür süspansiyonu ile yıkanmalı ve % 15 magnezyum
  sülfat solüsyonu uygulanmalıdır. Eğer gerekirse paranteral parasempatomimetikler
  uygulanabilir, glokomlu hastalalara pilokarpin uygulanmalıdır. Dolaşım sistemini
  desteklemek için sempatomimetikler verilebilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Dar açılı glokomu olan hastalarda, selim prostat hipertrofisinde idrar retansiyonu olan
  hastalarda, mide - barsak kanalının mekanik stenozunda, taşiaritmide ve myastenia
  gravis'te kontraendikedir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Bu ilacın insanlarda laktasyon sırasında kullanımı konusunda hiçbir tecrübenin bulunmaması nedeniyle ancak endikasyonun yakından incelenmesinden sonra kullanılmalıdır.

  Yorum Yapın