Uropan 5 Mg 100 Ml Şurup

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23.17 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Oksibutinin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Uropan 5 Mg 100 Ml Şurup , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 23.17 TL olup Normal Reçetelidir. UROPAN etken maddesi Oksibutinin Hcl olup 8699828570097 barkodludur.

  Yan Etki

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, ÜROPAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çocuklar, daha yüksek risk altındadır.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ÜROPAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Sıklığı bilinmiyor

  Alerjik reaksiyon (döküntü, yutma veya solunum problemleri, dudaklarınızın, yüzünüzün, boğazınızın veya dilinizin şişmesi) Sıcak ortamlarda aşırı ısınmaya neden olan azalmış terleme
   

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜROPAN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın:           10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  Yaygın:                  10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan:   100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  Seyrek:                  1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  Çok seyrek:           10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
  Bilinmiyor:              Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
   

  Çok yaygın

  Kabızlık Ağız kuruluğu Hasta hissetmek, hasta olmak Kuru cilt Baş ağrısı Somnolans (uykulu veya uykulu hissetmek) Baş dönmesi Bulanık görme
   

  Yaygın

  Kuru gözler İshal


  Uyarı ve Önlemler

  2. ÜROPAN'I KULLANMADAN öNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  ÜROPAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Oksibutinin hidroklorür ya da ÜROPAN'ın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, Miyasteni gravis (istemli kaslardaki zayıflık ve çabuk yorulma şeklinde ortaya çıkan sinir-kas sistemine ait bir hastalık) isimli nadir bir kas hastalığınız varsa, Göz içi basıncınızda artış (glokom) varsa, Mide bağırsak sisteminizde kısmi ya da tam tıkanıklık varsa ya da düzgün çalışmıyorsa, Ülseratif kolit belirtisi kanlı ve müküslü ishal olan kalın bağırsağın iltihaplı bir hastalığı) olarak bilinen durumun ağır bir şekli varsa, İdrar geçişini zorlaştıran bir tıkanıklık varsa,
   

  ÜROPAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  65 yaşında ya da daha büyükseniz, Belli kalp rahatsızlıklarınız varsa (konjestif kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı), İlacı kullanan kişi çocuk ise (5 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.), Beyin problemleriniz varsa (halüsinasyonlar, ajitasyon, kafa karışıklığı, uyuşukluk gibi), Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa, Bağırsak tıkanıklığı, bağırsak tembelliği, bağırsak iltihabı gibi bağırsak problemleriniz varsa, Nörolojik bozukluklarınız varsa (Parkinson hastalığı gibi), Otonomik nöropati isimli sinirleri etkileyen bir hastalığınız varsa, Göz probleminiz varsa (glokom gibi), Tiroid bezinizde aşırı çalışma (hipertiroidizm) varsa, Ağızda diş çürüğü veya mantar enfeksiyonu varsa, Kalp hastalığınız ya da yüksek tansiyonunuz varsa, Düzensiz kalp atışınız (çarpıntı) ve/veya yüksek ya da hızlı kalp atışınız varsa, Prostat bezinizde büyüme varsa, Mide fıtığı (midenizin bir kısmının diyaframı geçerek baskı yapması)'nın neden olduğu hazımsızlık ya da mide yanmanız varsa, Vücut sıcaklığınız yükselmişse ya da ateşiniz varsa, Bu ilacı sıcak bir ortamda alacaksanız.
   

  Oksibutinin hidroklorür şurubu glokoma neden olabilir, (gözlerde artan basınç), herhangi bir bulanık görme, görme kaybı veya gözde herhangi bir acı çekmeniz durumunda derhal doktorunuza başvurunuz.

  Oksibutinin hidroklorür şurupları, diş çürümesi veya ağızda mantar enfeksiyonu yapan tükürük azalmasına yol açabilir.

  ÜROPAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ÜROPAN, aç ya da tok karnına alınabilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; glokom, GİS parsiyal ya da tam obstrüksiyonu, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonileri, megakolon, agır kolit, miyasteniya gravis, obstrüktif üropati, kardiyopati ve akut hemoraji, aşırı duyarlılık.

  Yorum Yapın